Quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam Bộ KHCN vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 Quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam Xem thêm

Tin tức - Sự kiện

Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cho công chức, viên chức là Đại diện lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, bộ phận, cán bộ có liên quan, thư ký ISO của các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Sở về chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Xem thêm

Hoạt động Quản lý Đo lường

Ngày 21/01/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 108/QĐ-TĐC và Quyết định số 109/QĐ-TĐC về việc kiểm định đối chứng công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Triển khai Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng Xem thêm

Hoạt động TBT

Liên kết website

 (Liên hệ quảng cáo here)