Áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính Nhà nước: Những hiệu quả thiết thực (VietQ.vn) - Tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020, các ý kiến đã nhấn mạnh những hiệu quả thiết thực mà hoạt động này mang lại. Xem thêm

Dự án năng suất chất lượng

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Tổng kết chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp, các viện, trường đại học về những điểm tích cực, những khó khăn, tồn tại của chương trình năng suất giai đoạn cũ. Qua những ý kiến đóng góp này, cơ quan quản lý cùng doanh nghiệp có thể có được cái nhìn tổng quan về chươ Xem thêm

Hoạt động QLTCCL

(VietQ.vn) - Tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020, các ý kiến đã nhấn mạnh những hiệu quả thiết thực mà hoạt động này mang lại. Xem thêm

Hoạt động TBT

Quốc gia: Nhật Bản Sản phẩm điều chỉnh: Máy nước nóng điện 1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/691, ngày 05 tháng 03 năm 2021. 2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Xem thêm

Hoạt động QLĐL

Năm 2020 Hoạt động đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong nhiệm vụ đề ra Xem thêm

Video Năng suất chất lượng

Giải thưởng chất lượng Quốc gia Nâng tầm doanh nghiệp Việt Xem thêm
Hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng Xem thêm
Tiêu chuẩn giúp bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh Xem thêm
Liên kết website

(Liên hệ quảng cáo here)