Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua khối Quỹ tín dụng nhân dân năm 2020 Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại hội trường Quỹ tín dụng nhân dân Liên Hiệp, Xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng đã diễn ra Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua khối Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)năm 2020 Xem thêm

Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại hội trường Quỹ tín dụng nhân dân Liên Hiệp, Xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng đã diễn ra Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua khối Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)năm 2020 Xem thêm

Thông báo và Hỏi đáp về TBT

Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động, về tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Tùng, chủ tịch liên minh HTX tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức, lao động trong cơ quan. Xem thêm

Dự án năng xuất chất lượng

Liên kết website

(Liên hệ quảng cáo here)