• Tập huấn “Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”

  Tập huấn “Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”

 • Tập huấn “Xây dựng và Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

  Tập huấn “Xây dựng và Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

 • GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG – MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP

  GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG – MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP

 • Kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh lâm đồng phục vụ tết nguyên đán 2017

  Kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh lâm đồng phục vụ tết nguyên đán 2017