CƠ CẤU TỔ CHỨC


LÃNH ĐẠO CHI CỤC

 

   

ThS. Phạm Thị Nhâm

Chi cục trưởng

CN. Nguyễn Văn Lâm

Phó Chi cục trưởng

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Phạm Thị Nhâm

Chi cục trưởng

063 3547676

0908541768

Nguyễn Văn Lâm

Phó Chi cục trưởng

063 3827299

0913724034

      Các phòng chuyên môn :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1. Phòng Hành chính Tổng hợp

1

Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng

3822580

 

2

Nguyễn Thị Thúy

Kế toán

 

3

Nghiêm Thị Lộc

Văn thư, thủ quỹ

 

 4  Mai Thị Thanh Huyền  Chuyên viên    

5

Võ Nguyên Kha

Lái xe

 

6

Nguyễn Mạnh Cường

Bảo vệ

 

2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

1

Nguyễn Tú Uyên

Trưởng phòng

3532247

0908392210

2

Dương Thị Lệ Quyên

Phó phòng

0988434309

3

Phạm Văn Duật

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

 

5

Đoàn Sĩ Lâm

Chuyên viên

 

3. Phòng Quản lý Đo lường

1

Hồ Quốc Thanh

Chuyên viên

3837074

 

2

 Lê Hoàng Long

 Chuyên viên