Tin mới

CƠ CẤU TỔ CHỨC


LÃNH ĐẠO CHI CỤC

 

   

ThS. Phạm Thị Nhâm

Chi cục trưởng

CN. Nguyễn Văn Lâm

Phó Chi cục trưởng

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Phạm Thị Nhâm

Chi cục trưởng

0263 3547676

0908541768

Nguyễn Văn Lâm

Phó Chi cục trưởng

0263 3827299

0913724034

      Các phòng chuyên môn :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

1. Phòng Hành chính Tổng hợp

1

Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng

0263 3822580

 

2

Nghiêm Thị Lộc

Văn thư, thủ quỹ

 

 3  Mai Thị Thanh Huyền  Kế toán
 

4

Võ Nguyên Kha

Lái xe

 

5

Nguyễn Mạnh Cường

Bảo vệ

 

2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

1

Nguyễn Tú Uyên

Trưởng phòng

0263 3532247

 

2

Dương Thị Lệ Quyên

Phó phòng

 

3

Phạm Văn Duật

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

 

5

  Hồ Quốc Thanh

Chuyên viên

 

3. Phòng Quản lý Đo lường

1

 Lê Hoàng Long

Chuyên viên

0263 3837074

 

2

 Đoàn Sĩ Lâm

Chuyên viên    

 Lê Hoàng Long

 Lê Hoàng Long