Tin mới

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

2015

 

 

ĐLVN 284: 2015 Cân phân tích. Quy trình hiệu chuẩn

 

ĐLVN 285: 2015 Quả cân chuẩn cấp chính xác E1 và E2. Quy trình hiệu chuẩn

 

ĐLVN 286:2015 Quả cân chuẩn cấp chính xác F1, F2 và M1. Quy trình hiệu chuẩn

 

ĐLVN 251:2015 Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử- Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 271:2015 Bể đong cố định hình cầu- Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 326:2015 Điều kiện sử dụng dấu định lượng- Quy trình đánh giá

2014

 

 

ĐLVN 22: 2014 Đồng hồ xăng dầu và đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng. Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 263: 2014 – Áp kế điện tử. Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 01:2014 - Taximet. Quy trình kiểm định (Soát xét lần 3)

2013

 

 

 ĐLVN 10:2013 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định (Soát xét lần 3)

2012

 

 

ĐLVN 07:2012 – Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng. Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 39:2012 – Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 126:2012 – Biến dòng đo lường. Quy trình thử nghiệm

 

ĐLVN 144:2012 -  Biến áp đo lường. Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 143:2012 – Phương tiện đo điện trở tiếp đất. Quy trình kiềm định

 

ĐLVN 142:2012- Phương tiện đo điện trở cách điện.Quy trình kiềm định

 

ĐLVN 107:2012- Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở. Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 26:2012 - Cân kiểm tra quá tải xe xách tay.Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 249:2012 - Đồng hồ bấm giây. Quy trình kiểm định

2011

 

 

ĐLVN 01:2011-TAXIMET. Quy trình kiểm định(Soát xét lần 2)

 

ĐLVN 08:2011- Áp kế kiểu lò xo. Quy trình kiểm định(Soát xét lần 1)

 

ĐLVN 09:2011- Huyết áp kế. Quy trình kiểm định(Soát xét lần 1)

 

ĐLVN 53:2011- Áp kế Píttông dùng để kiểm định huyết áp kế- Quy trình kiểm định(Soát xét lần 1)

 

ĐLVN 243-2011-Bình chuẩn từng phần. Quy trình kiểm định

2009

 

 

ĐLVN 02.2009 Cân treo – Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 15.2009 Cân đĩa – Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 16.2009 Cân phân tích và cân kỹ thuật – Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 30: 2009 Cân đồng hồ lò xo – Quy trình kiểm định

 

ĐLVN13: 2009 Cân ô tô – Quy trình kiểm định

 

ĐLVN 14:2009 Cân bàn – Quy trình kiểm định

2002

 

 

ĐLVN 99:2002 Quả cân cấp chính xác F1, F2 và M1. Quy trình hiệu chuẩn