Tin mới

Hội thảo tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm chè

26/07/2016

Với mục đích thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về các chỉ tiêu chất lượng chè, đưa ra các khó khăn, vướng mắc về chất lượng chè của Lâm Đồng hiện nay nhằm thảo luận, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chè địa phương, ngày 15/07/2016, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã phối hợp cùng với Hiệp hội Chè Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo Tiêu chuẩn Chất lượng đối với sản phẩm chè cho 38 người/31 đơn vị là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tại các Sở, ngành, phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo đã cung cấp đến các đại biểu những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong và ngoài nước đối với sản phẩm chè, các số liệu khảo sát thực tế đối với doanh nghiệp chè Lâm Đồng, thực trạng của ngành chè Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng và đưa ra các khó khăn, vướng mắc mà ngành Chè Lâm Đồng đang gặp phải.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, trao đổi thông tin của các chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt các chuyên gia và doanh nghiệp đã thảo luận, chia sẻ những vấn đề về chất lượng chè hiện nay và đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm giúp ngành chè vượt qua khó khăn và đáp ứng được với yêu cầu hội nhập trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các tổ chức có liên quan thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng các thông tin liên quan đến hoạt động TBT, các rào cản kỹ thuật của các nước thành viên WTO đối với các sản phẩm thế mạnh tỉnh Lâm Đồng và các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của địa phương đáp ứng với yêu cầu hội nhập.

 

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng