Tin mới

Tin cảnh báo từ các nước Thành viên WTO quý 1/2016

13/12/2016

MEXICO

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống có cồn.

Thông báo số G/TBT/N/MEX/302, ngày 06 tháng 04 năm 2016.

Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các loại đồ uống có cồn được sản xuất, đóng gói và nhập khẩu lưu thông trên thị trường Mexico.

Các sản phẩm này phải tuân thủ các quy định hiện hành và thông số kỹ thuật theo dự thảo tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn thiết lập các thông số kỹ thuật về hóa lý, các yêu cầu thông tin thương mại và các phương pháp thử nghiệm phải được áp dụng để xác định sự phù hợp của sản phẩm đối với thông số kỹ thuật theo quy định. Tiêu chuẩn này ngăn chặn việc tiếp thị nhằm mục đích lừa dối người tiêu dùng; tránh việc lãng phí tiền bạc của người tiêu dùng phù hợp với Điều 32 của Luật Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Mexico (Điều 32 quy định thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến hàng hoá, sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện hay hình thức nào phải chính xác, có thể kiểm chứng và không dùng bất kỳ văn bản, đoạn đối thoại, âm thanh, hình ảnh, thương hiệu, chỉ định xuất xứ hoặc mô tả khác nhằm lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng) và Điều 18 của Quy chế thực hiện của Luật này và hạn chế sự nhầm lẫn bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng các thông tin chính xác về các sản phẩm họ mua.

Ngoài ra, tại Điều 1, khoản III, Luật Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Mexico, tiêu chuẩn Mexico cho đồ uống có cồn phải đảm bảo người tiêu dùng nhận được đầy đủ và rõ ràng các thông tin về sản phẩm họ mua.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Đảm bảo nguồn thông tin cung cấp cho người tiêu dùng về sản phẩm đồ uống có cồn.

Thời gian góp ý: 29/04/2016.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: 60 ngày sau khi công bố chính thức trên Tạp chí Mexico.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Kinh tế - Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêu chuẩn của Bộ Kinh tế

Địa chỉ: Av. Puente de Tecamachalco Núm. 6

Col. Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes

Naucalpan de Juárez, C.P. 53950, Estado de México

Điện thoại: 57 29 91 00, Ext. 43205 hoặc 43259

Fax: 55 20 97 15

E-mail: jesus.lucatero@economia.gob.mx/karla.fernandez@economia.gob.mx

NAM PHI

Sản phẩm điều chỉnh: Dứa.

Thông báo số G/TBT/N/ZAF/195, ngày 29 tháng 03 năm 2016.

Mô tả nội dung:  Dự thảo quy định này liên quan đến các thông số kỹ thuật theo quy định về phân loại, tiêu chuẩn về phân cấp, đánh dấu, đóng gói, phương pháp lấy mẫu và kiểm tra đối với sản phẩm dứa.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Ngăn ngừa hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thời gian dự kiến thông qua: 12 tháng kể từ ngày công bố.

Thời gian dự kiến có hiệu lực: 12 tháng kể từ ngày công bố.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Sở Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

Địa chỉ: Private bag X343 Acadia, 0001

Điện thoại: +27 12 319 6070

Fax: + 27012 31906055

E-mail: TebogoC@daff.gov.za

KENYA

Sản phẩm điều chỉnh: Phân bón.

Thông báo số G/TBT/N/KEN/466, ngày 07 tháng 03 năm 2016.

Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với phân bón sinh học, không bao gồm các loại phân và chế phẩm kích thích tăng trưởng đối với thực vật. Phân bón sinh học là sản phẩm có chứa các sinh vật sống dùng để bón  rễ hoặc các bộ phận bên trong của cây trồng, thúc đẩy tăng trưởng bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng chính nhằm kích thích tăng trưởng cho cây, sử dụng khi gieo hạt, trên bề mặt cây, hoặc bón cho đất.

Tiêu chuẩn này được xây dựng để áp dụng cho các hãng sản xuất phân vô cơ và hữu cơ.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời gian góp ý: 05/04/2016.

Thời hạn dự kiến thông qua: tháng 6/2016.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Tiêu chuẩn Kenya

Địa chỉ: 54.974-00.200, Nairobi, Kenya

Điện thoại: + (254) 020 605.490, 605506/6948258

Fax: + (254) 020 609660/609665

Email: info@kebs.org

Website: http://www.kebs.org

 

ISRAEL

Sản phẩm điều chỉnh: Cà chua cô đặc.

Thông báo số G/TBT/N/ISR/873, ngày 01 tháng 03 năm 2016.

Mô tả nội dung: Soát xét Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng SI 41 đối với  cà chua chế biến cô đặc. Dự thảo tiêu chuẩn sửa đổi này là một tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex quốc tế số 57-1981, sửa đổi năm 2007 và năm 2013, do đó tiêu chuẩn này khác nhiều so với tiêu chuẩn cũ. Ngoài ra, tiêu chuẩn Tiếng Do Thái này còn bao gồm các thay đổi từ các tiêu chuẩn đã được thông qua sau:

 Thay đổi các quy phạm của tài liệu tham chiếu có liên quan của Israel và của nước ngoài , các quy định, tiêu chuẩn và các tài liệu chính thức khác;

 Thay đổi 2 chú thích tham khảo tại khoản 2.1 đối với định nghĩa sản phẩm;

 Thay đổi khoản 2.2 đối với các chỉ định sản phẩm sau: bột cà chua, sốt cà chua, sốt cà chua  thêm đường, cà chua cô đặc và cà chua cô đặc có bổ sung đường;

 Thay đổi khoản 3.1.2 xử lý với các thành phần cho phép được liệt kê ở phần bên dưới và các yếu tố chất lượng thiết yếu khác ;

 Thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng được liệt kê tại khoản 3.2;

 Thay đổi các yêu cầu của khoản 3.4 đối với việc chấp nhận rất nhiều;

 Thay đổi khoản 3.5.1 đối với các yêu cầu sản phẩm nói chung và các yêu cầu sản phẩm sẽ thực hiện tại khoản201 của tiêu chuẩn Israel số SI 143;

 Thay đổi các tham chiếu cụ thể với pháp luật của Israel, các quy định, tiêu chuẩn và các tài liệu chính thức trong các khoảnvăn sau đây: khoản 4 - Phụ gia thực phẩm, khoản 5 - chất gây ô nhiễm và khoản 6 - vệ sinh;

 Bỏ khoản 4.1 đối với điều chỉnh độ chua;

 Thay đổi khoản 6 và thêm yêu cầu mới về bảo quản;

 Thay đổi một số phần trong khoản 7.1 đối với việc xếp đầy vào container;

 Thay đổi một số yêu cầu của khoản 8 đối phó với ghi nhãn;

 Thay đổi tài liệu tham khảo cho một số phương pháp phân tích và lấy mẫu đề cập trong khoản 9. Việc sửa đổi này sẽ có hiệu lực 2 năm sau khi công bố trên Công báo Israel, mục Thông báo Chính phủ.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày ra thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan An toàn thực phẩm và chất lượng Division

Bộ Kinh tế và Công nghiệp

Điện thoại: + (972) 3 7.347.502

Fax: + (972) 3 7.347.626

E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

 

KENYA

Sản phẩm điều chỉnh: Nước ép trái cây

Thông báo số G/TBT/N/KEN/459, ngày 04 tháng 03 năm 2016.

Mô tả nội dung: Các tiêu chuẩn này quy định về thành phần thiết yếu, chất lượng, vi sinh vật, chất gây ô nhiễm và yêu cầu ghi nhãn đối với các loại nước ép trái cây, nectars trái cây, nước ép trái cây cô đặc, tất cả các sản phẩm khác có liên quan và tương tự như nước ép trái cây như quy định tại mục 4.2 của tiêu chuẩn này.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Yêu cầu về chất lượng.

Thời gian dự kiến có hiệu lực: Sau khi có công bố.

Thời gian dự kiến thông qua: tháng 6/2016.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Tiêu chuẩn Kenya

Địa chỉ: 54.974-00.200 Nairobi, Kenya

Điện thoại: + (254) 020 605.490, 605506/6948258

Fax: + (254) 020 609660/609665

E-mail: mailto: info@kebs.org

Website: http://www.kebs.org