Tin mới

Kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh lâm đồng phục vụ tết nguyên đán 2017

17/02/2017

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đồng thời căn cứ theo đơn phản ánh của khách hàng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý Thị trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố tiến hành thanh kiểm tra 51 doanh nghiệp kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH), thiết bị điện - điện tử (TBĐ-ĐT), xăng - dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), hàng đóng gói sẵn (HĐGS) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có 15 doanh nghiệp kinh doanh xăng - dầu được thanh kiểm tra đột xuất theo đơn phản ánh của khách hàng. Qua kiểm tra đã phát hiện 39 trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá, cụ thể: 

- Về ghi nhãn hàng hoá: Kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn của 1.458 sản phẩm và việc thực hiện gắn dấu hợp quy CR của 1.070 sản phẩm, kết quả có 464 (chiếm 42,45%) sản phẩm vi phạm về nhãn hàng hoá (như thiếu nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn, có in nhãn nhưng không thực hiện dán nhãn lên sản phẩm) và 449 (chiếm 41,95%) sản phẩm thiếu dấu CR (trong đó chủ yếu là các sản phẩm LPG chai).

- Về chất lượng: Kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ chất lượng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG, MBH, TBĐ-ĐT và việc mở sổ theo dõi việc nhập hàng theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kết quả các doanh nghiệp chưa chấp hành tốt việc lưu giữ hồ sơ chất lượng, chứng chỉ chất lượng, hầu hết các đơn vị kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện việc mở sổ theo dõi việc nhập hàng theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 24 mẫu/ 20 doanh nghiệp (gồm 22 mẫu xăng, 02 mẫu TBĐ-ĐT) để thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả có 17 mẫu xăng/ 13 doanh nghiệp có chất lượng không phù hợp theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01: 2015/BKHCN về chỉ tiêu Octane, 01 mẫu TBĐ-ĐT chưa có kết quả thử nghiệm.

- Về đo lường: Kiểm tra tình hình sử dụng phương tiện đo của các đơn vị kinh doanh xăng - dầu, LPG, HĐGS, kết quả 75 phương tiện đo (55 cột đo xăng, dầu và 20 cân thông dụng) còn hiệu lực kiểm định, nguyên tem, niêm chì; các ca đong, bình đong đã thực hiện kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng. Đồng thời, đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên 65 mẫu sản phẩm của 22 cơ sở kinh doanh xăng - dầu, LPG, trà, cà phê để kiểm tra định lượng, kết quả 04 mẫu (03 mẫu trà, 01 mẫu LPG) của 03 cơ sở không đạt yêu cầu về đo lường. Ngoài ra, hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng – dầu chưa thực hiện việc mở sổ theo dõi về đo lường theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc lưu giữ hồ sơ chất lượng, bổ sung nhãn, dấu CR còn thiếu theo đúng quy định và yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện mở sổ theo dõi về đo lường, chất lượng và ghi chép theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN. Chi cục thông báo tạm dừng lưu thông, yêu cầu khắc phục đối với lô hàng hoá vi phạm về ghi nhãn và đo lường; thông báo cho hàng hóa tiếp tục lưu thông sau khi cơ sở có báo cáo khắc phục; chuyển hồ sơ của các cơ sở vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đến nay, UBND tỉnh, Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục Quản lý Thị trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 doanh nghiệp vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá với tổng số tiền là 1.910.642.112 đồng; còn 04 doanh nghiệp vi phạm về chất lượng đang tiếp tục xử lý.

Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp đã có ý thức chấp hành tương đối tốt các quy định trong kinh doanh MBH, TBĐ-ĐT, LPG và HĐGS. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện tốt các quy định của nhà nước như: Thiếu hồ sơ chất lượng; chưa thực hiện mở sổ theo dõi về đo lường, chất lượng và ghi chép theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN; tình trạng xăng kém chất lượng vào những ngày giáp tết tăng cao; thiếu nhãn và thiếu tem CR; lượng của HĐGS vượt quá sai số cho phép. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định trong kinh doanh MBH, xăng - dầu, LPG, HĐGS và các cơ quan có thẩm quyền đã xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao nhận thức hơn nữa về các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra các sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần xem xét kỹ thông tin trên nhãn hàng hoá và dấu hợp quy CR khi lựa chọn sản phẩm, hàng hoá để đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân.

 

Dương Thị Lệ Quyên

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng