Tin mới

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG – MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP

29/03/2017

Giải thưởng chất lượng quốc gia là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia và được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Giải thưởng chất lượng quốc gia không chỉ được thiết kế để thể hiện các tiêu chí và quy trình với mục đích tôn vinh, khen thưởng về chất lượng cho các doanh nghiệp mà còn được sử dụng như một công cụ tự đánh giá hiệu quả đối với những doanh nghiệp quan tâm thực sự đến hiệu quả của hệ thống quản lý và huy động mọi nguồn lực định hướng đến sự cải tiến và đổi mới liên tục hệ thống quản lý và hiệu quả hoạt động của mình.

Giải thưởng chất lượng quốc gia được thiết lập với mục đích là:

- Cung cấp mô hình tự đánh giá để giúp tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý của mình thông qua việc áp dụng và duy trì thành công các mô hình, công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và thực hành tốt nhất;

- Tôn vinh xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp đạt những thành tích xuất sắc trong hoạt động, áp dụng thành công các mô hình, công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và thực hành tốt nhất, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội;

- Thông qua giải thưởng chất lượng để nhằm khuyến khích phong trào năng suất, chất lượng cũng như định hướng phát triển, chính sách của hoạt động năng suất, chất lượng quốc gia.

Mô hình đánh giá bằng Giải thưởng chất lượng quốc gia là một công cụ chính yếu cho mọi doanh nghiệp mong muốn kiểm soát và đo lường được hệ thống quản lý của mình.  Mô hình tự đánh giá bằng Giải thưởng chất lượng quốc gia cho phép doanh nghiệp định kỳ xem xét các hoạt động nào vận hành như kế hoạch đề ra, hoạt động nào sụt giảm, hoạt động nào cần được củng cố, điều chỉnh và sự chênh lệch giữa kết quả mong muốn và kết quả đạt được như thế nào.

Để được tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia tổ chức, doanh nghiệp tham dự phải có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự.

Loại hình tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG được phân thành 04 nhóm: Sản xuất lớn, sản xuất vừa và nhỏ, dịch vụ lớn, dịch vụ vừa và nhỏ.

Cơ cấu giải thưởng được chia thành 02 giải là giải vàng chất lượng quốc gia và giải bạc chất lượng quốc gia. Giải vàng chất lượng quốc gia được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp được đánh giá là xuất sắc nhất và có số điểm đánh giá theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng quốc gia đạt từ 800 điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được trao cho không quá 20 tổ chức, doanh nghiệp thuộc các loại hình. Giải Bạc Chất lượng Quốc gia được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Không hạn chế số lượng tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.

Giải thưởng chất lượng quốc gia bao gồm 07 tiêu chí với tổng số điểm là 1.000 điểm, bao gồm:

  1. Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp                           : 120 điểm
  2. Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp                  : 85 điểm
  3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường : 85 điểm
  4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức                       : 90 điểm
  5. Quản lý, phát triển nguồn nhân lực                             : 85 điểm
  6. Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp : 85 điểm
  7. Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp              : 450 điểm

 Trong suốt giai đoạn 2004 đến 2016, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực triển khai thực hiện giải thưởng chất lượng quốc gia, kết quả đến năm 2016 có 23 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và quốc tế. Trong đó có 02 doanh nghiệp đạt Giải vàng và 01 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương (Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng). Thông qua việc tham gia Giải thưởng chất lượng đã giúp doanh nghiệp xem xét, đánh giá một cách tổng thể các hoạt động và kết quả của doanh nghiệp theo các chuẩn mực của tiêu chí giải thưởng; đồng thời đo lường một cách toàn diện và mang tính hệ thống các điểm mạnh và cơ hội cải tiến cho DN, định hướng cho DN xây dựng và thực thi các kế hoạch hành động khả thi trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từ đó giúp doanh nghiệp cải tiến và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp khi tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia được miễn phí tham dự. Doanh nghiệp đạt giải giải thưởng quốc tế Châu Á Thái Bình Dương sẽ được hỗ trợ 30.000.000đ; giải vàng chất lượng quốc gia là 25.000.000đ, Giải bạc chất lượng quốc gia là 22.000.000đ từ nguồn kinh phí của dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

 Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017 đề nghị đăng ký tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng) – Địa chỉ: 18 Trần Phú, Đà Lạt, điện thoại: 0633.532247, Fax: 0633.822580, email: pqltccl@lamdong.gov.vn hoặc truy cập vào trang web: www.tdc.lamdongdost.gov.vn để cập nhật các thông tin mới nhất.

 

Nguyễn Tú Uyên

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng