Tin mới

Tập huấn “Xây dựng và Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

20/04/2017

Từ ngày 27-28/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch” cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách quản lý hệ thống chất lượng của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung tập huấn chủ yếu gồm Giới thiệu các mô hình chất lượng và ứng dụng 7 nguyên tắc quản lý chất lượng trong ngành dịch vụ du lịch; Vai trò, cách tiếp cận của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch; Ứng dụng ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ du lịch. Chi cục tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp ngành dịch vụ du lịch về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015  để áp dụng tại đơn vị mình. Lớp tập huấn đã thu hút được sự tham gia của 29 người đến từ 15 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học, giảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế và cho làm bài tập thực hành để giúp các học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình vận hành, phương pháp kết hợp ISO 9001 với tiêu chuẩn trong ngành du lịch để nâng cao hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp.

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng