Tin mới

Tập huấn “Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”

20/04/2017

Từ ngày 13-14/4/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn Quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho lãnh đạo, thành viên Ban ISO, thư ký ISO, thành viên nhóm đánh giá nội bộ, cán bộ phụ trách quản lý chất lượng của các doanh nghiệp trong tỉnh đã triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001.

Nội dung tập huấn bao gồm tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001:2015; giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dưới góc độ đánh giá; phương pháp tổ chức đánh giá nội bộ, kiểm soát và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

Các học viên đã được giảng viên chia sẻ kinh nghiệm thực tế kết hợp làm bài tập thực hành từ đó nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình vận hành, duy trì và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng dưới góc độ đánh giá viên nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tại đơn vị mình.

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng