Tin mới

Tập huấn “Xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2005”

15/06/2017

ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về yêu cầu năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này không chỉ đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng mà còn đảm bảo năng lực kỹ thuật để đạt được những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận. Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, thống nhất các chuẩn mực và các thủ tục.

Hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng có 10 đơn vị có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn được Văn phòng Chứng nhận chất lượng BoA công nhận hoạt động trong lĩnh vực hóa, sinh, vật liệu xây dựng, điện - điện tử, đo lường – hiệu chuẩn nhằm chứng minh rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật cũng như độ tin cậy. Trên cơ sở đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2005” trong 04 ngày 23-26/5/2017 tại Hội trường Công ty CP Dược Lâm Đồng cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trong phòng thí nghiệm. Nội dung của lớp tập huấn tập trung vào: Giới thiệu tổng quan về hệ thống ISO 17025; giới thiệu các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; lập chương trình, kế hoạch, tiến hành đánh giá nội bộ và thực tập đánh giá nội bộ.

 Đây là lớp tập huấn đầu tiên của Chi cục về xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 17025:2005, thu hút được sự tham gia của 40 người đến từ các đơn vị đang áp dụng và có nhu cầu áp dụng tiêu chuẩn ISO 17025 trong thời gian tới. Tại lớp tập huấn, ngoài việc trình bày lý thuyết giảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật đánh giá nội bộ kết hợp làm bài tập thực hành giúp học viên tiếp cận được những kiến thức về xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống

quản lý phòng thí nghiệm đồng thời nắm được cách thức đánh giá nội bộ để nâng cao năng lực, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép đo/thử/hiệu chuẩn, thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm nhanh chóng vươn xa và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới

.

Nguyễn Thị Thanh Tâm