Tin mới

Tập huấn về công cụ và kỹ năng cải tiến năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp

18/07/2017

Với mục đích nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua việc đào tạo, tập huấn kiến thức cho các doanh nghiệp, từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Trung Tâm Đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 03 lớp tập huấn “Thực hành 5S trên nền tảng hệ thống khuyến nghị cải tiến liên tục Kaizen”, “Kỹ năng làm việc nhóm” và “Công cụ cải tiến Lean 6 Sigma”.

Đến tham dự lớp tập huấn có 174 lượt người là đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, trưởng phó các bộ phận, cán bộ đến từ 32 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe thuyết giảng, thực hiện diễn vai, thảo luận nhóm, tham gia trò chơi, nghiên cứu tình huống để hiểu về nội dung bài học, bao gồm:

  • Giới thiệu và bản chất thuật ngữ Kaizen, các bước cơ bản trong thực hiện Kaizen; đối tượng của hoạt động Kaizen, bản chất của từng chữ S trong 5S, quản lý một chương trình thực hiện 5S, những điểm cần lưu ý trong hoạt động duy trì 5S, xây dựng tiêu chí hướng dẫn thực hành và đánh giá 5S.
  • Khái niệm và lợi ích của làm việc theo nhóm, lý do làm việc nhóm không hiệu quả, phân tích các giai đoạn phát triển của nhóm, các nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả, các kỹ năng cơ bản để làm việc nhóm hiệu quả.
  • Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Lean, xác định các hoạt động tạo ra giá trị gia tăng, các hoạt động lãng phí, các khái niệm cốt lõi và bản chất của Six Sigma, nguyên tắc của phương pháp Six Sigma, cách tiếp cận giải quyết vấn đề năng suất chất lượng theo mô hình kết hợp Lean Six Sigma, quản lý dự án cải tiến theo Lean Six Sigma – các yếu tố thành công.

Đây là các lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ của dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2020, tham gia lớp tập huấn các học viên có thể tự áp dụng các công cụ, phương pháp cải tiến 5S, Lean six sigma, kỹ năng làm việc nhóm vào công việc của mình, làm cho công việc hiện tại tốt hơn, giảm sai lỗi, lãng phí và đạt nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng và chính doanh nghiệp.