Tin mới

Nâng cao kỹ năng mềm giúp nâng cao năng suất chất lượng

04/08/2018

 Kỹ năng mềm đang ngày càng trở nên quan trọng đối với người lao động của các doanh nghiệp hiện nay. Các doanh nghiệp muốn duy trì được sự canh tranh trên thị trường để tồn tại cần lượng lao động có đầy đủ hai mảng kỹ năng: cứng và mềm. Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạch định, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và tạo động lực làm việc... nhằm trong nhóm kỹ năng mềm cần được củng cố và phát triển. Mỗi kỹ năng này đóng vai trò thiết yếu cho sự thành công của các doanh nghiệp và mỗi cá nhân và vì vậy việc phát triển của nhóm kỹ năng này là vô cùng quan trọng. 

Nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng này, nhất là kỹ năng cho các cấp quản lý, lãnh đạo, trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, vào ngày 26-29/9/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Vinh Danh Việt tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng hoạch định quản lý theo mục tiêu MBO-KPI, kỹ năng huấn luyện, kèm cặp và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

Lớp tập huấn đã thu hút được sự tham gia của 130 lượt người đến từ 36 lượt doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thông qua cách đào tạo lấy học viên làm trung tâm, ngoài các kiến thức được giảng viên truyền đạt, các học viên còn được làm bài tập tình huống, chơi trò chơi để hiểu thêm các nguyên tắc hoạch định, quản lý, kèm cặp động viên, ủy thác trao quyền cho nhân viên làm việc, áp dụng phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc bằng KPI để đi đến mục tiêu. Các kỹ năng này sẽ được các học viên vận dụng vào quá trình thực hiện công việc thực tế tại doanh nghiệp mình để nâng cao năng suất chất lượng công việc của bản thân nhà quản lý và của cả nhân viên.