Tin mới

Bản thông tin cảnh báo tháng 1/2018

04/08/2018

Bản thông tin cảnh báo tháng 1/2018

JAPAN

1. Sản phẩm điều chỉnh: Phân bón

2. Thông báo số G / TBT / N / JPN / 583, Ngày 18 tháng 1 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Hiện nay các thành phần có nguồn gốc từ gia súc, bao gồm gelatin và collagen, có thể được sử dụng cho phân bón với điều kiện các thành phần này phải trải qua các biện pháp để làm trơ prion hoặc giữ gia súc ra khỏi các nguồn prion. Gelatin bò và collagen bò được phép sử dụng như một thành phần của phân bón mà không cần thực hiện các biện pháp này. Ngoài ra, để sử dụng gelatin xương thịt và collagen như một thành phần của phân bón, cần có thêm các biện pháp để giảm sự lây nhiễm sẵn có.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Sửa đổi Pháp lệnh Thực thi Luật Quản lý Phân bón, phản ánh sự tiến bộ của công nghệ nông nghiệp và khoa học, đóng góp cho sức khoẻ con người và thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: Tháng 2 năm 2018

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Tháng 3 năm 2018

Thời hạn góp ý: 30 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

Điểm hỏi đáp TBT của Nhật Bản

Phòng thương mại quốc tế - Cục Kinh tế - Bộ ngoại giao

Fax: (+81 3) 5501 8343

E-mail: enquiry@mofa.go.jp

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0446_00_e.pdf

Liên minh Châu Âu

1. Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc bảo vệ thực vật

2. Thông báo số G / TBT / N / EU / 535 Ngày 18 tháng 1 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định malathion bị hạn chế sử dụng trong nhà kính có cấu trúc bền vững và các quốc gia thành viên phải thu hồi giấy phép sử dụng ngoài trời các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa chất đó.

- Quy định dự thảo chỉ liên quan đến việc đưa vào thị trường chất này và không ảnh hưởng đến Liên minh châu Âu (EU) hoặc mức dư lượng tối đa của quốc gia (MRLs) đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có liên quan.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ môi trường.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: 01 tháng 5 năm 2018

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Ủy ban châu Âu

Điểm hỏi đáp của EU-TBT

Fax: + (32) 2 299 80 43

E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

CHINA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Dầu thô

2. Thông báo số G / TBT / N / CHN / 1248, Ngày 18 tháng 1 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, quy định kiểm tra, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ, an toàn cho dầu thô.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khoẻ và an toàn của con người.

Thời hạn thông qua: 90 ngày sau khi Ban thư ký WTO lưu hành

Thời hạn dự kiến ​​có hiệu lực: 6 tháng sau khi thông qua

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc (SAC)

Trung tâm thông báo và hỏi đáp quốc gia của WTO / TBT của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Điện thoại: +86 10 84603881/84603950

Fax: +86 10 84603811

E-mail: tbt@aqsiq.gov.cn

CHINA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị giải trí

2. Thông báo số G / TBT / N / CHN / 1247, ngày 18 tháng 1 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc chung cũng như các yêu cầu an toàn cơ bản đối với vật liệu và ốc vít, thiết kế, chế tạo và lắp đặt, sử dụng quản lý và bảo trì, kiểm tra thiết bị giải trí quy mô lớn.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khoẻ và an toàn của con người

Thời gian dự kiến ​​thông qua: Được xác định

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc (SAC)

Trung tâm thông báo và hỏi đáp quốc gia của WTO/TBT của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Điện thoại: +86 10 84603881/84603950

Fax: +86 10 84603811

E-mail: tbt@aqsiq.gov.cn

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_0429_00_x.pdf

BRAZIL

1. Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi

2. Thông báo số G / TBT / N / BRA / 786, Ngày 18 tháng 1 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật thiết lập việc nhận diện, chất lượng và thủ tục để sử dụng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi từ thực phẩm và động vật.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khoẻ con người và động vật, chất lượng sản phẩm.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: Không nêu rõ

Thời gian dự kiến ​​có hiệu lực: Không nêu rõ

Thời hạn góp ý: Ngày 10 tháng 3 năm 2018

Cơ quan có trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Thực phẩm – MAPA

Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia-INMETRO

Điện thoại: + (55) 21 2563. 2765

Telefax: + (55) 21 2563.5637

Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

Trang web: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

MOZAMBIQUE

1. Sản phẩm điều chỉnh: Hạt điều

2. Thông báo số G / TBT / N / MOZ / 12, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Thiết lập các quy tắc cho sự phát triển, sản xuất, thương mại hóa, công nghiệp hóa, xuất khẩu hạt điều và sản phẩm phụ trong lãnh thổ quốc gia.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khoẻ và an toàn con người, bảo vệ môi trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 10 ngày

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm An toàn

Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Quốc gia - Điểm hỏi đáp quốc gia, P.O. Hộp 2983, Maputo - Mozambique

Điện thoại: (+258) 21344600

Telefax: (+258) 21 344610

E-mail: info@innoq.gov.mz

UGANDA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Bể chứa các sản phẩm từ dầu mỏ

2. Thông báo số G / TBT / N / UGA / 806, Ngày 29 tháng 1 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này bao gồm cách bố trí và thiết kế kho xăng dầu số lượng lớn và lắp đặt các loại thiết bị thường được sử dụng cho xử lý, lưu giữ, phân phối và dẫn xuất sản phẩm dầu mỏ, so với thiết bị được sử dụng để lưu trữ và phân phối trên cơ sở người tiêu dùng (bao gồm trạm dịch vụ) và các tiêu chuẩn liên quan. Một thiết kế sẽ đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn này nếu nó tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn nào được chấp thuận. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đó sẽ được áp dụng toàn bộ (nếu có). Ví dụ, việc phân loại sản phẩm của một tiêu chuẩn không thể sử dụng kết hợp với việc thiết kế của một tiêu chuẩn khác.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Ngăn ngừa thực tiễn lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khoẻ con người hoặc an toàn; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng.

Thời gian dự kiến thông qua: Tháng 6 năm 2018

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau khi tuyên bố theo yêu cầu của Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Văn phòng tiêu chuẩn quốc gia Uganda

Số điện thoại, địa chỉ email, website, nếu có, của cơ quan khác:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/UGA/18_0543_00_e.pd