Tin mới

Bản thông tin cảnh báo tháng 04/2018

04/08/2018

BẢN THÔNG TIN CẢNH BÁO THÁNG 04/2018

 

MỸ

1. Sản phẩm điều chỉnh: Quả xoài

2. Thông báo số G/TBT/N/USA/1358, Ngày 10 tháng 4 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Dự thảo đưa ra góp ý về việc sửa đổi các quy định của Cục tiếp thị nông nghiệp (AMS) về Chương trình nghiên cứu và xúc tiến quốc gia về xoài tươi bao gồm xoài đông lạnh như một mặt hàng được bảo hộ. Ngoài ra, đề xuất này công bố ý định của AMS yêu cầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) chấp thuận các yêu cầu thu thập thông tin mới cần thiết bao gồm xoài đông lạnh theo chương trình này.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: Được xác định

Thời hạn dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định

Thời hạn góp ý: Ngày 5 tháng 6 năm 2018

Cơ quan có trách nhiệm: Cục tiếp thị nông nghiệp (AMS), Bộ Nông nghiệp (USDA) [1380]

Điểm hỏi đáp TBT của Hoa Kỳ

Email: usatbtep@nist.gov

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_1935_00_e.pdf

 

TANZANIA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Khí thiên nhiên

2. Thông báo số G/TBT/N/TZA/149, Ngày 9 tháng 4 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Tanzania quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm, tính toán và các chỉ số thay thế khí thiên nhiên để sử dụng cho mục đích chung.

Đặc điểm kỹ thuật áp dụng cho khí thiên nhiên:

a) Từ dầu mỏ, bãi rác, khí sinh học, quặng than và các nguồn khác, nơi các nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp hoặc pha trộn trên cơ sở thương mại thông qua hệ thống cung cấp phục vụ khách hàng thông thường;

b) Vận chuyển và cung cấp cho người sử dụng để sử dụng trong các thiết bị khí đốt tự nhiên tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan. Điều này bao gồm các loại phương tiện chạy bằng khí thiên nhiên, máy nén khí tự nhiên và các thiết bị tiếp nhiên liệu.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: Tháng 9 năm 2018

Thời hạn dự kiến ​​có hiệu lực: Sau khi có yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

MOROGORO / Sam Nujoma Road, Ubungo

HỘP  9524

Điện thoại: +255 222450206

Email: info@tbs.go.tz

Website: www.tbs.go.tz

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TZA/18_1900_00_e.pdf

KENYA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Cà phê và sản phẩm thay thế

2. Thông báo số G/TBT/N/KEN/661, Ngày 18 tháng 4 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Quy tắc thực hành này cung cấp các hướng dẫn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng; sức khỏe, an toàn và phúc lợi xã hội cho người lao động; bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững của các bên liên quan trong chuỗi giá trị cà phê tại Kenya.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Yêu cầu về chất lượng

Thời gian dự kiến ​​thông qua: Tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến ​​có hiệu lực: Sau khi có tuyên bố của Bộ trưởng Nội các, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Hợp tác xã

Thời hạn góp ý: Ngày 08 tháng 5 năm 2018

Cơ quan chịu trách nhiệm: Văn phòng Tiêu chuẩn Kenya

P.O. Hộp: 54974-00200, Nairobi, Kenya

Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

Fax: + (254) 020 609660/609665

E-mail: info@kebs.org

Trang web: http://www.kebs.org

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KEN/18_2084_00_e.pdf

RWANDA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Dầu macadamia trong ngành công nghiệp mỹ phẩm

2. Thông báo số G/TBT/N/RWA/124, Ngày 18 tháng 4 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Rwanda quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với dầu cho ngành công nghiệp mỹ phẩm.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khoẻ và an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng

Thời gian dự kiến thông qua: Được xác định

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Được xác định

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

KK 15 Rd, 49

P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

Điện thoại: +250 788303492

Email: info@rsb.gov.rw

Trang web: www.rsb.gov.rw

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_March_18/DRS_380-2018_Macadamia_oil_for_cosmetic_industries.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_2042_00_e.pdf

RWANDA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Phân bón hữu cơ

2. Thông báo số G/TBT/N/RWA/133, Ngày 18 tháng 4 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Châu Phi quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm của phân bón hữu cơ.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sự sống và sức khoẻ của động, thực vật; Yêu cầu chất lượng.

Thời gian dự kiến thông qua: Được xác định

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Được xác định

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

KK 15 Rd, 49

P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

Điện thoại: +250 788303492

Email: info@rsb.gov.rw

Trang web: www.rsb.gov.rw

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_March_18/DARS_1490-2018__Organic_fertilizer_-_Specification.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_2063_00_e.pdf

RWANDA

1. Sản phẩm điều chỉnh: Đậu phụ tươi

2. Thông báo số G/TBT/N/RWA/109, Ngày 17 tháng 4 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đậu phụ tươi dùng để làm thực phẩm cho người.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khoẻ và an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

Thời gian dự kiến thông qua: Được xác định

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Được xác định

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Ban tiêu chuẩn Rwanda (RSB)

KK 15 Rd, 49

P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

Điện thoại: +250 788303492

Email: info@rsb.gov.rw

Trang web: www.rsb.gov.rw

http://www.rsb.gov.rw/fileadmin/user_upload/files/pdf/new_stds/Public_Review_March_18/DRSAY_NAME-2018_FRESH_TOFU.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/RWA/18_2021_00_e.pdf

TRUNG QUỐC

1. Sản phẩm điều chỉnh: Đồ chơi và sản phẩm xe đẩy trẻ em

2. Thông báo số G/TBT/N/CHN/1269, Ngày 24 tháng 4 năm 2018

3. Mô tả nội dung: Các quy tắc mô tả phạm vi và phân loại, tiêu chuẩn chứng nhận, chế độ cấp giấy chứng nhận, phân chia đơn vị cấp giấy chứng nhận, hoa hồng chứng nhận, yêu cầu cơ bản để thực hiện cấp giấy chứng nhận, giám sát sau chứng nhận, giấy chứng nhận và nhãn hiệu chứng nhận, lệ phí cấp giấy chứng nhận và trách nhiệm cấp giấy chứng nhận, các quy tắc xác nhận chi tiết và giám sát tiếp theo, v.v.

4. Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Khác.

Thời gian dự kiến thông qua: Ngày 01 tháng 7 năm 2018

Thời hạn dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 6 năm 2020

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Cơ quan có trách nhiệm: Tổ chức công nhận và cấp chứng nhận quản lý của P.R.C

Trung tâm thông báo và hỏi đáp quốc gia WTO / TBT của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Điện thoại: +86 10 84603886/84603950

Fax: +86 10 84603811

E-mail: tbt@aqsiq.gov.cn

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/qzxcprz/ssgz_1104/201512/t20151209_50221.html