Tin mới

Đào tạo “sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” và “quản trị chất lượng toàn diện” cho các doanh nghiệp

04/08/2018

Triển khai Dự án Nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2018, từ ngày 21-25/5/2018 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kết hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 02 lớp tập huấn “Quản lý chất lượng toàn diện – TQM” và “Sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” cho đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả có 115 lượt người từ các doanh nghiệp đã quan tâm và đến tham dự.

 Qua tập huấn các doanh nghiệp đã được tiếp cận tổng quan về Quản trị Chất lượng toàn diện - TQM (Total  Quality  Management); ứng dụng mô hình này tại Việt Nam và một số nước trên thế giới; ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động quản lý chất lượng; so sánh mô hình TQM và phương pháp quản lý truyền thống; mối liên hệ giữa TQM và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; một số phương pháp ứng dụng trong mô hình TQM. Bên cạnh đó các doanh nghiệp còn được giới thiệu phương pháp quản lý bằng chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Action); tìm hiểu ý nghĩa áp dụng chu trình và các bước trong PDCA, đồng thời thông qua các bài tập để có thể hiểu sâu hơn về các nội dung nêu trên từ đó sử dụng hiệu quả chu trình này trong hoạt động quản lý nhóm ngoài thực tế tại doanh nghiệp.

Theo ghi nhận thì lớp tập huấn thực sự hữu ích cho các lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan của doanh nghiệp từ đó nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả và hợp lý hơn về nhân sự tại doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho các doanh nghiệp.