Tin mới

Quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh gas (LPG) theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

14/09/2018

Ngày 15/6/2018 Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP nghị định về kinh doanh khí Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Nghị định mới đã tháo gỡ một số vướng mắc của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và giúp tăng cường quản lý nhà nước trong việc sản xuất, chiết nạp, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén.

 Sản phẩm khí quy định tại Nghị số 87/2018/NĐ-CP này là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén. Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan hoặc butan hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên thường gọi là LPG hay gas, đây là một sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như: Thương nhân phân phối khí phải có các bồn chứa với tổng dung tích tối thiểu 300 m3 hay cửa hàng bán LPG phải có địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc… Với việc loại bỏ các điều kiện có phần gây khó cho các đơn vị kinh doanh LPG, Nghị định số 87/2018/NĐ-CP sẽ tạo thuận lợi cho các đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất LPG.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có một số trạm chiết nạp, phân phối và các đại lý, cửa hàng kinh doanh LPG. Theo quy định của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP nghị định về kinh doanh khí thì yêu cầu trong công tác quản lý đo lường, chất lượng đối với các đơn vị như sau:

  1. Đối với các đơn vị có trạm nạp LPG vào chai phải: Đảm bảo nạp LPG vào chai đủ khối lượng và chất lượng LPG phải phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đã công bố theo quy định của pháp luật; Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp. Tại sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số lượng chai, số sê ri, hạn kiểm định trên chai, ngày nạp, ngày giao chai cho thương nhân thuê nạp; Phải xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí.
  2. Đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai phải đảm bảo: Các chai LPG khi bán cho khách hàng phải còn nguyên niêm phong, tuyệt đối kín, bảo đảm chất lượng, khối lượng và nhãn mác đã đăng ký; Kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong, có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng; Lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG bán tại cửa hàng, sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử phải có các thông tin sau về chai chứa: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, ngày nhập, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng.

            Như vậy ngoài việc tuân thủ các quy định về đo lường, chất lượng thì các đơn vị kinh doanh LPG còn phải lập sổ theo dõi thông tin về chai LPG, thông tin về đơn vị cung cấp, khách hàng sử dụng… Đặc biệt, đối với các đơn vị có trạm nạp LPG bắt buộc phải xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Đây là điểm mới quan trọng của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, điều này giúp các đơn vị quản lý tốt hơn các hoạt động của mình đảm bảo an toàn, chất lượng, khối lượng của sản phẩm.

Hiện nay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, theo đó khi các doanh nghiệp triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cũng như các hệ thống quản lý khác sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí để triển khai. Doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng, địa chỉ: Số 18 Trần Phú - Đà Lạt, điện thoại: 02633532247, Fax: 0633.827508, email: pqltccl@lamdong.gov.vn.