Tin mới

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

29/10/2018

Triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2018, từ ngày 15-18/10/2018 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Vinh Danh Việt tổ chức 02 lớp tập huấn “Cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5S” và “Chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng KPI và 7 công cụ kiểm soát chất lượng” cho đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các doanh nghiệp đã được tiếp cận tổng quan về 5S; Cách xây dựng tiêu chí hướng dẫn thực hành và đánh giá kết quả thực hiện 5S; Những điểm cần lưu ý trong hoạt động duy trì 5S hiệu quả; Đánh giá hiệu quả công việc theo KPI; Giải quyết vấn đề chất lượng bằng 7 công cụ thống kê... Điểm mới của khóa đào tạo là phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

Thông qua lớp tập huấn, ngoài việc trình bày lý thuyết giảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế, làm bài tập thực hành để giúp các học viên nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để chủ động triển khai tại đơn vị, có khả năng kiểm soát được quá trình nhằm tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng ngay từ đầu; phát hiện kịp thời các nguyên nhân gây lỗi để có biện pháp điều chỉnh thích hợp từ đó nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả và hợp lý hơn về nhân sự tại doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho các doanh nghiệp.