Tin mới

Chất lượng dầu nhờn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

16/01/2019

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kinh doanh rất nhiều loại dầu nhờn mang thương hiệu nước ngoài như BP Castrol, Shell, Motul, Caltex, Wolver, Kixx, Yuko, Vavoline, Mobil, Total…và các thương hiệu trong nước như SP (SaiGon Petro), PLC (Petrolimex), Mipec (Hóa dầu quân đội), Nikko (Phúc Thành), Mekong, Amtecol (Đông Dương),Vĩnh Phúc,Thành Đạt… Hoạt động kinh doanh dầu nhớt vì thế cũng rất sôi động, đa dạng, phát triển thị trường thông qua các tổng đại lý và nhà phân phối các khu vực.

Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”. Theo đó, kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN.

Về chất lượng, các loại dầu nhờn phải bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc tính sản phẩm không gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và tài sản, phải có các ký hiệu phân cấp tính năng như phân cấp độ nhớt, các chỉ tiêu hóa lý bắt buộc, các loại phụ gia. Dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp và phải được gắn dấu hợp quy CR trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Đối với các sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/6/2020, sau thời gian trên những sản phẩm này không đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 14:2018/BKHCN sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về nhãn hàng hóa, dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường được thực hiện cụ thể như sau: Trường hợp dầu nhờn động cơ đốt trong được đóng gói sẵn, trên bao bì của dầu nhờn động cơ đốt trong phải ghi nhãn một cách rõ ràng, dễ đọc. Nhãn gắn trên bao bì phải bền và không bị bong, rách, mờ trong quá trình vận chuyển. Nội dung tối thiểu của nhãn phải bao gồm:

  • Tên hàng hóa (ghi rõ loại động cơ sử dụng);
  • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;
  • Xuất xứ hàng hóa;
  • Thể tích/ Khối lượng;
  • Đặc tính kỹ thuật (cấp độ nhớt, cấp tính năng);
  • Hướng dẫn sử dụng, bảo quản;
  • Thông tin cảnh báo.

Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành lấy 10 mẫu để khảo sát đối với các sản phẩm dầu nhờn đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như Petrolimex, BP Castrol, Mekong, Shell, Kixx, SaiGon Petro. Kết quả về nhãn hàng hóa, hầu hết các sản phẩm được ghi nhãn hàng hóa đúng quy định tuy nhiên vẫn còn 03 sản phẩm ghi thiếu đặc tính kỹ thuật. Về chất lượng các sản phẩm này có kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng tuy nhiên vẫn còn 02 sản phẩm chưa đạt so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh dầu nhờn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần thực hiện đầy đủ và tốt hơn các nội dung đã được ban hành theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong” nhằm đảm bảo các sản phẩm đạt yêu cầu về ghi nhãn và chất lượng trước khi được lưu thông.