Tin mới

Giải thưởng chất lượng quốc gia – cơ hội đổi mới và sáng tạo

22/02/2019

Hiện nay có khoảng 30 giải thưởng của các cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương tổ chức tôn vinh, tặng thưởng giải thưởng liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân như Sao vàng Đất Việt, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu …. Tuy nhiên GTCLQG là giải thưởng được tổ chức xét tặng dựa trên căn cứ pháp lý của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế; là giải thưởng uy tín, duy nhất về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức trao tặng hàng năm.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ, đã được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu, học tập và xây dựng thành giải thưởng chất lượng quốc gia của mình. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thiết lập. 7 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia bao gồm:

- Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp;

- Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;

- Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường;

-  Đo lường, phân tích và quản lý tri thức;

- Quản lý, phát triển nguồn nhân lực;

- Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;

- Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Với mỗi tiêu chí sẽ có các yêu cầu để đánh giá và so sánh, do đó doanh nghiệp khi tham gia Giải thưởng sẽ tự đánh giá hoạt động của mình so với các yêu cầu tại các tiêu chí của giải thưởng sẽ rà soát và hoàn thiện quy trình quản trị doanh nghiệp giúp quản lý tốt hơn, giảm chi phí, lãng phí trong hoạt động và tăng năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả của mình. Đồng thời doanh nghiệp sẽ nhận được những góp ý, ý kiến đóng góp cải tiến của chuyên gia, hội đồng đánh giá giúp doanh nghiệp có cái nhìn khách quan và toàn diện về hoạt động của mình. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia sẽ tạo ra hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, nề nếp, tạo ra giá trị khác biệt trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế chung của khu vực và thế giới

Việc đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện bởi cấp lãnh đạo, thông qua chiến lược và kế hoạch hoạt động cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, cộng đồng cũng như người lao động. Qua đó khách hàng cũng được quan tâm một cách thấu đáo thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý. Tất cả các quá trình đều được kiểm soát tạo nên một chuỗi các hoạt động nhịp nhàng, các hoạt động này đều có bằng chứng và minh bạch trong đơn vị tạo nên sự phát triển bền vững; và điều quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp là việc tổ chức các hoạt động đều thể hiện ở: kết quả của sản phẩm, kết quả về quản lý nguồn nhân lực, kết quả về sự lãnh đạo, kết quả về khách hàng và thị trường…

Để hiện thực hóa mục tiêu của giải thưởng chất lượng quốc gia, từ năm 2004 đến nay dưới sự chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên tuyên truyền, tập huấn và vận động doanh nghiệp tham gia. Kết quả, đến nay có 23 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và quốc tế, trong đó có những doanh nghiệp nhiều lần nhận Giải thưởng CLQG như Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng và nhiều doanh nghiệp khác trong tỉnh. Điển hình có 02 doanh nghiệp đạt Giải vàng (Công ty CP Dược Lâm Đồng và Công ty CP Bình Điền Lâm Đồng) và 01 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương (Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng). Thông qua việc tham gia Giải thưởng chất lượng đã giúp doanh nghiệp xem xét, đánh giá một cách tổng thể các hoạt động và kết quả của doanh nghiệp theo các chuẩn mực của tiêu chí giải thưởng; đồng thời đo lường một cách toàn diện và mang tính hệ thống các điểm mạnh và cơ hội cải tiến cho DN, định hướng cho DN xây dựng và thực thi các kế hoạch hành động khả thi trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từ đó giúp doanh nghiệp cải tiến và phát triển bền vững.

Với đặc thù của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đa phần là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động theo quy mô hộ gia đình là chủ yếu do đó việc tham gia giải thưởng chính là cơ hội giúp doanh nghiệp có thể đánh giá toàn diện hoạt động của mình, thông qua việc đánh giá hoạt động của mình so với các yêu cầu của các tiêu chí giải thưởng giúp hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình, nâng cao năng lực trong nền kinh tế hội nhập sâu, rộng hiện nay.

Hàng năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giải thưởng. Khi doanh nghiệp có nhu cầu tham gia sẽ được Chi cục tập huấn về các tiêu chí của giải thưởng, hướng dẫn viết báo cáo tham dự và tổ chức xét duyệt, tuyển chọn để đề nghị Hội đồng giải thưởng chất lượng quốc gia công nhận. Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ tham gia giải thưởng chất lượng có thể liên hệ với Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng, 18 Trần Phú, Đà Lạt, điện thoại: 02633.532247, Fax: 02633.827508, email: pqltccl@lamdong.gov.vn.