Tin mới

Bản thông tin cảnh báo tháng 07/2019

12/08/2019

BẢN THÔNG TIN CẢNH BÁO THÁNG 7/2019

Quốc gia: ẤN ĐỘ

Thông báo số: G/TBT/N/IND/102, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Ghi nhãn lên thực phẩm đóng gói sẵn.

2. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu ghi nhãn của thực phẩm đóng gói sẵn và thể hiện thông tin cần thiết tại cơ sở nơi có thực phẩm sản xuất, chế biến, phục vụ và lưu trữ. Các quy định mới sẽ thay thế quy định về an toàn và tiêu chuẩn, đóng gói và ghi nhãn năm 2011.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Dự thảo quy định các yêu cầu ghi nhãn của hàng đóng gói sẵn thực phẩm và thể hiện thông tin cần thiết nơi thực phẩm được sản xuất, chế biến, phục vụ và lưu trữ.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Chưa được quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được quyết định.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ.

- FDA Bhawan, Đường Kotla, New Delhi-110002, Ấn Độ.

- Điện thoại: + 91-11-23231681.

- Fax: + 91-11-23220994.

- Email: spstbt.enqpt@fssai.gov.in

- Trang web: http://www.fssai.gov.in

Thông báo số: G/TBT/N/IND/104, ngày 26 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống có cồn.

2. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Đồ uống có cồn) sửa đổi năm 2019 quy định chi tiết các yêu cầu đối với đồ uống có độ cồn thấp ngoài rượu và bia, cung cấp các chỉ số địa lý, quy định ghi nhãn và các yêu cầu khác,...

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ quy định các yêu cầu đối với đồ uống có độ cồn thấp ngoài rượu và bia, cung cấp cho các chỉ số địa lý, yêu cầu ghi nhãn và cùng với các yêu cầu khác.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Chưa quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa quyết định.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ.

- FDA Bhawan, Đường Kotla, New Delhi-110002, Ấn Độ.

- Điện thoại: + 91-11-23231681.

- Fax: + 91-11-23220994.

- Email: spstbt.enqpt@fssai.gov.in

- Trang web: http://www.fssai.gov.in

Quốc gia: BRAZIL

Thông báo số: G/TBT/N/BRA/885, ngày 02 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc.

2. Mô tả nội dung: Nghị quyết này thiết lập các tiêu chí và thời hạn cho ủy quyền thị trường, thông báo về thuốc và cung cấp các biện pháp khác.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 16 tháng 8 năm 2019.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: 90 ngày sau ngày công bố.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 90 ngày sau ngày công bố.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia-INMETRO.
 • Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA).
 • Điện thoại: + (55) 21 2563. 2918
 • Điện thoại: + (55) 21 2563.5637
 • Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

Trang web: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

Quốc gia: CANADA

Thông báo số: G/TBT/N/CAN/593, ngày 03 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Khí thải formaldehyd từ sản phẩm gỗ composite.

2. Mô tả nội dung: Các quy định đặt ra giới hạn đối với lượng khí thải formaldehyd từ các sản phẩm gỗ composite được bán, chào bán và nhập khẩu vào Canada, với một số lượng miễn trừ hạn chế. Các quy định đề xuất sẽ không áp dụng cho nhiều vật liệu xây dựng bao gồm ván ép kết cấu, bảng sợi, bảng cấu trúc, gỗ tổng hợp, gỗ dán và gỗ nhiều lớp.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 12 tháng 9 năm 2019.

5. Ngày dự kiến thông qua: Mùa hè 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 6 tháng sau ngày được xuất bản trên Công báo Canada.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Sở Y tế và Sở Môi trường và thay đổi Khí hậu.

- Cơ quan thông báo và điểm điều tra của Canada

- 111 Sussex Drive, Ottawa, on 0G2, Canada.

- Điện thoại: (343) 203-4273

- Fax: (613) 943-0346

- E-mail: enquirypoint @international.gc.ca

Quốc gia: CHI LÊ

Thông báo số: G/TBT/N/CHL/482, ngày 02 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm khí, ống mềm phi kim loại.

2. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập thủ tục cho chứng nhận cho các ống phi kim loại (elastomeric) loại B và C (theo Tiêu chuẩn UNI 7140: 2013), với các đầu nối kim loại có ren, để kết nối thiết bị làm việc với gas, sử dụng trong nước và tương tự.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo mật.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày công báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Tổ chức có trách nhiệm:

- Giám sát điện và nhiên liệu (SEC)

- Teatinos 180, tầng 11

- Điện thoại: (+56) -2- 2827 5250

- Fax: (+56) -2- 2380 9494

- Email: Tbt_Chile@direcon.gob.cl

- https://members.wto.org

Thông báo số: G/TBT/N/CHL/484, ngày 08 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Đèn ngủ gắn trên ổ cắm.

2. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập thủ tục cho các yêu cầu chứng nhận và bảo vệ cho đèn chiếu sáng ban đêm gắn trên ổ cắm điện lưới được sử dụng với các nguồn sáng điện có điện áp công suất không vượt quá 250V~50Hz, theo phạm vi và lĩnh vực ứng dụng của tiêu chuẩn IEC 60598-2-12: 2013.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Tổ chức có trách nhiệm:

- Giám sát điện và nhiên liệu (SEC)

- Teatinos 180, tầng 11

- Điện thoại: (+56) -2- 2827 5250

- Fax: (+56) -2- 2380 9494

- Email: Tbt_Chile@direcon.gob.cl

- https://members.wto.org

Quốc gia: CỘNG HÒA CZECH

Thông báo số: G/TBT/N/CZE/241, ngày 09 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Dụng cụ đo các giá trị tức thời, trung bình, ngắn hạn và dài hạn.

2. Mô tả nội dung:

- Dụng cụ đo các giá trị tức thời, trung bình, dài hạn của không khí và nước được đưa ra thị trường và sử dụng tại Cộng hòa Séc là công cụ đo lường được kiểm soát hợp pháp theo luật về đo lường.

- Mục đích của thông báo này là để đặt ra hệ thống đo lường và kỹ thuật yêu cầu đối với các dụng cụ đo lường được kiểm soát hợp pháp và các thử nghiệm cho mục đích phê duyệt và xác minh loại của các dụng cụ đo lường được kiểm soát hợp pháp.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, quan hệ hợp đồng, áp dụng các biện pháp trừng phạt, lệ phí, thuế quan và thuế, bảo vệ sức khỏe, môi trường bảo vệ, an toàn lao động hoặc bảo vệ các lợi ích công cộng khác được bảo vệ bởi pháp luật đặc biệt.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 23 tháng 9 năm 2019.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Ngày 31 tháng 10 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 15 tháng 11 năm 2019.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Viện Đo lường Séc - Điểm điều tra WTO/TBT
 • P.O. 49, Biskupsky dvur 1148/5, 11000 Prague, 1 Cộng hòa Séc.
 • Điện thoại: (+420) 221 802 212.
 • Điện thoại: (+420) 221 802 440.
 • E-mail: wto.tbt@unmz.cz.

  Thông báo số: G/TBT/N/CZE/245, ngày 09 tháng 7 năm 2019.

  1. Sản phẩm điều chỉnh: Máy biến áp đo lưu lượng

  2. Mô tả nội dung: Cảm biến lưu lượng khí trong ống venturi được đưa ra thị trường và đưa vào sử dụng tại Cộng hòa Séc như các dụng cụ đo lường được kiểm soát hợp pháp theo luật về đo lường. Mục đích của thông báo này là để đặt ra hệ thống đo lường và kỹ thuật yêu cầu đối với các dụng cụ đo lường được kiểm soát hợp pháp. Cũng như đưa ra các thử nghiệm cho mục đích phê duyệt và xác minh loại của các dụng cụ đo lường được kiểm soát hợp pháp của loại quy định ở trên.

  3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, quan hệ hợp đồng, áp dụng các biện pháp trừng phạt, lệ phí, thuế quan và thuế, bảo vệ sức khỏe, môi trường bảo vệ, an toàn lao động hoặc bảo vệ các lợi ích công cộng khác được bảo vệ bởi pháp luật đặc biệt.

  4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 18 tháng 9 năm 2019.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Ngày 31 tháng 10 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 15 tháng 11 năm 2019.

  7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Viện Đo lường Séc - Điểm điều tra WTO/TBT
 • P.O. 49, Biskupsky dvur 1148/5, 11000 Prague, 1 Cộng hòa Séc.
 • Điện thoại: (+420) 221 802 212.
 • Điện thoại: (+420) 221 802 440.
 • E-mail: wto.tbt@unmz.cz.

Quốc gia: HÀN QUỐC

Thông báo số: G/TBT/N/KOR/844, ngày 03 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Tiêu chuẩn cho vật liệu đóng gói và phương pháp đóng gói sản phẩm.

2. Mô tả nội dung: Dự thảo sửa đổi một phần Quy tắc thực thi của Đạo luật về Tiêu chuẩn cho vật liệu đóng gói và phương pháp đóng gói sản phẩm các sản phẩm điện tử cụ thể bao gồm bộ sạc trong xe, cáp, tai nghe và tai nghe, chuột máy tính và loa.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Sau cuộc khủng hoảng chất thải nhựa, trong đó một số đại lý tái chế tạm dừng thu gom rác thải nhựa; Hàn Quốc đã thiết lập và thực hiện biện pháp toàn diện về chất thải tái chế với mục tiêu giảm phát sinh chất thải bao gồm đóng gói nguyên vật liệu.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2020.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Môi trường.

- 11, Doum 6-ro, Sejong, 30103, Hàn Quốc.

- ĐT: (+82) 44 201 7352

- E-mail: angel375@korea.kr

- Trang web: http://www.me.go.kr

Thông báo số: G/TBT/N/KOR/842, ngày 03 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm vệ sinh.

2. Mô tả nội dung: Các sửa đổi:

- Thiết lập các thông số kỹ thuật cho methanol và formaldehyd sử dụng trong các doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm.

- Thiết lập các đặc điểm, thông số kỹ thuật cho formaldehyd trong tăm bông dùng một lần và tã dùng một lần cho trẻ em bằng cách loại bỏ các tiêu chí tuổi 36 tháng.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Heungdoek-gu Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 363-700, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1564.

- Fax: (+82) 43-719-1550.

- Email: wtokfda@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

Thông báo số: G/TBT/N/KOR/840, ngày 03 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Lâm sản (sản phẩm gỗ viên, gỗ dăm).

2. Mô tả nội dung: Các sản phẩm gỗ được quy định thông báo công khai về tiêu chí, kích thước, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm và kiểm tra về việc sử dụng bền vững. Các tiêu chuẩn về kích thước, chất lượng, các biện pháp chỉ ra chất lượng sản phẩm của gỗ viên và dăm gỗ sẽ được sửa đổi một cách chi tiết và có hệ thống.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ người tiêu dùng bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ và thiết lập thứ tự phân phối sản phẩm gỗ.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Ngày 31 tháng 12 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 6 năm 2020.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Sở Lâm nghiệp Hàn Quốc.

- 189, Cheongsa-ro, seo-gu, Daejeon, 35208, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 42 481 1807.

- Fax: (+82) 42 481 8884.

- E-mail: osj118@korea.kr

- Trang web: http://www.forest.go.kr

Quốc gia: ISRAEL

Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1052, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các thiết bị điện tương tự

2. Mô tả nội dung: Các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn đối với máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các thiết bị điện tương tự để bảo vệ sự an toàn của con người.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận thông báo của Chính phủ Israel

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT của Israel - Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501.

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

- https://members.wto.org

Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1053, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Yêu cầu đối với bộ sạc pin.

2. Mô tả nội dung: Các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn đối với bộ sạc pin được sử dụng bên trong thiết bị trong nước dành cho người dùng.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận thông báo của Chính phủ Israel

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT của Israel - Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501.

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

- https://members.wto.org

Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1054, ngày 11 tháng 7 năm 2019

1. Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị massage điện.

2. Mô tả nội dung: Các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn đối với các thiết bị massage điện để bảo vệ sự an toàn của con người.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận thông báo của Chính phủ Israel.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT của Israel - Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501.

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

- https://members.wto.org

Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1055, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị điện để sử dụng với bể cá và ao vườn.

2. Mô tả nội dung: Các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn đối với các thiết bị điện để sử dụng với hồ cá và ao vườn để bảo vệ an toàn con người.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận thông báo của Chính phủ Israel.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT của Israel - Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501.

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

- https://members.wto.org

Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1070, ngày 29 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: An toàn của đồ chơi: sơn ngón tay.

2. Mô tả nội dung: Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc xử lý các yếu tố hóa học nhất định từ đồ chơi. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua tiêu chuẩn Châu Âu EN-71-3: 2013 tháng 6 năm 2018, với một vài thay đổi trong phần tiếng Do Thái.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận thông báo của Chính phủ Israel.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT của Israel - Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501.

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

- https://members.wto.org

Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1072, ngày 29 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: An toàn của đồ chơi: xích đu, cầu trượt và đồ chơi hoạt động tương tự để sử dụng trong gia đình và ngoài trời.

2. Mô tả nội dung: Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc xử lý xích đu, cầu trượt và đồ chơi hoạt động tương tự. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua châu Âu Tiêu chuẩn EN-71-8 tháng 01 năm 2018, với một vài thay đổi trong tiêu chuẩn phần tiếng Do Thái.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận thông báo của Chính phủ Israel.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp về WTO-TBT của Israel - Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501.

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

- https://members.wto.org

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Thông báo số: G/TBT/N/EU/671, ngày 24 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm hữu cơ.

2. Mô tả nội dung: Quy định sửa đổi về quy tắc sản xuất chi tiết của các sản phẩm hữu cơ đặt ra các quy tắc sản xuất bổ sung trên các loại sản phẩm khác nhau: thêm chi tiết và thực hành canh tác để sản xuất mầm bằng cách làm ẩm hạt giống, thức ăn cho ong, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản ăn thịt động vật và các điều kiện chi tiết hơn cho sản xuất.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Sau khi áp dụng quy định hữu cơ mới, sẽ đưa vào áp dụng vào ngày 01 tháng 01 năm 2021. Nhà sản xuất cần có sự chắc chắn về mặt pháp lý đối với các quy tắc mới sẽ áp dụng cho các loại sản phẩm này và các quốc gia thành viên EU cần phải có đủ thời gian để tích hợp các quy tắc mới này vào luật pháp của từng quốc gia EU.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Cuối tháng 10 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu - Điểm điều tra EU-TBT.

- Fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

Thông báo số: G/TBT/N/EU/670, ngày 23 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thô và chế biến từ sản xuất hữu cơ.

2. Mô tả nội dung: Dự thảo này quy định liên quan đến một sửa đổi danh sách các đầu vào được sử dụng cho sản xuất hữu cơ.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bao gồm các đầu vào mới được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ, theo đánh giá của Ủy ban và được coi là tương thích với hữu cơ làm nông, phù hợp để sửa đổi pháp luật hiện hành.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Cuối tháng 9 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Cuối tháng 10 năm 2019.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu - Điểm điều tra EU-TBT.

- Fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

Quốc gia: MAROC

Thông báo số: G/TBT/N/MAR/93, ngày 29 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống không cồn.

2. Mô tả nội dung: Với sự phát triển của thị trường đồ uống giải khát, do đó cần thiết phải lập một khung tham chiếu để tạo điều kiện trao đổi trong việc bảo vệ các khía cạnh liên quan đến an toàn, chất lượng sản phẩm, thông tin người tiêu dùng và sự công bằng của các giao dịch thương mại. Dự thảo nghị định đã được đưa ra nhằm:

- Xác định định nghĩa cho một số sản phẩm được đưa ra thị trường liên quan đến đồ uống tức thời, nước tăng lực, đồ uống từ sữa, trà hoặc cà phê và trà đá.

- Xác định rõ ràng các sắp xếp ghi nhãn cho các sản phẩm được xác định nhằm loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ nào trong chỉ định các cảnh báo liên quan đến nước tăng lực.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn thực phẩm.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 31 tháng 5 năm 2019.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sau khi công bố Nghị định này trong bản tin chính thức.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Tiêu chuẩn hóa Ma-rốc (IMANOR)

- Đại lộ Hadj Ahmed Cherkaoui, Agdal Rabat.

- Điện thoại: + (212) 53 767 6510/13

- Fax: + (212) 53 768 2049

- E-mail: my.sps.enquirypoint@onssa.gov.ma

- https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/MAR.

Quốc gia: MALAYSIA

Thông báo số: G/TBT/N/MYS/93, ngày 02 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Đầu thu dịch vụ truyền hình kỹ thuật số mặt đất.

2. Mô tả nội dung: Mã kỹ thuật quy định các phương pháp thử nghiệm cho kỹ thuật số máy thu phát sóng truyền hình mặt đất để đảm bảo khả năng tương tác, chức năng, chất lượng, an toàn và hiệu suất. Nhằm cung cấp một tài liệu toàn diện về thử nghiệm để cung cấp một bộ thử nghiệm hoàn chỉnh cho các nhà thiết kế sản phẩm và kiểm tra để đánh giá sự tuân thủ sản phẩm.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị được chứng nhận theo tiêu chuẩn Malaysia áp dụng. Bản sửa đổi nhằm cập nhật các trường hợp thử nghiệm, giải quyết các tham số khác nhau và thực hiện các tiêu chuẩn của các nhà sản xuất khác nhau. Bản cập nhật cũng sẽ đảm bảo rằng bài kiểm tra các trường hợp phù hợp với bộ thử nghiệm được quốc tế sử dụng.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Ngày 08 tháng 7 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 08 tháng 10 năm 2019.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia.
 • 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia.
 • Điện thoại: + (603) 8688 8000.
 • Fax: + (603) 8688 1005.
 • Trang web: http: //www.mcmc.gov.my

Thông báo số: G/TBT/N/MYS/91, ngày 02 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm thú y.

2. Mô tả nội dung: Chỉ thị được gửi tới tất cả chủ sở hữu đăng ký sản phẩm để hạn chế sử dụng colistin trong thuốc thú y, trong đó việc sử dụng colistin không được phép có trong thuốc thú y được chỉ định cho động vật, sản xuất thực phẩm ở dạng chuẩn bị được thêm vào thức ăn và nước. Chỉ thị không áp dụng đối với thuốc thú y có chứa colistin được chỉ định cho động vật sản xuất phi thực phẩm.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Colistin được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thực phẩm động vật, đặc biệt là theo nhóm phương pháp điều trị cho lợn, gia cầm. Sử dụng colistin trong động vật có thể chọn Enterobacteriaceae kháng colistin có khả năng truyền sang con người. Colistin là một chất chống vi trùng của phương sách cuối cùng trong y học của con người được sử dụng hệ thống để điều trị nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn kháng carbapenem gây ra nói chung cũng đa kháng thuốc. Vì thường không có phương pháp điều trị thay thế cho những bệnh nhân, hậu quả của nhiễm trùng kháng colistin là nghiêm trọng (tử vong). vì thế mục tiêu của chỉ thị là hạn chế sử dụng thuốc thú y có chứa colistin trong động vật sản xuất thực phẩm do vấn đề an toàn mới nổi liên quan đến sức đề kháng gây ra bởi colistin.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Ngày 01 tháng 5 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2020.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia (NPRA) - Bộ Y Tế.

- Lô 36, Đại học Jalan, 46200 Pet bắt Jaya, Selangor

- Điện thoại: (+603) 78835400

- Fax: (+603) 79581312

- Trang web: www.npra.gov.my

Quốc gia: MONTENEGRO

Thông báo số: G/TBT/N/MNE/2, ngày 22 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Dụng cụ đo lường.

2. Mô tả nội dung: Quy tắc này quy định về kỹ thuật và đo lường các yêu cầu phải đáp ứng bằng các dụng cụ và hệ thống đo lường chức năng được đưa ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng; thủ tục đánh giá sự phù hợp các dụng cụ đo lường, yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá sự phù hợp cũng như đánh dấu các dụng cụ đo lường.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tăng cường an toàn và bảo vệ khách hàng cũng như đảm bảo dụng cụ đo lường được đưa ra thị trường chỉ khi chúng đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật; Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế.

- Địa chỉ: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

- Điện thoại: +382 20 482219

- E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

- Trang web: http://www.mek.gov.me/sto

Thông báo số: G/TBT/N/MNE/5, ngày 22 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Giày dép.

2. Mô tả nội dung: Quy tắc quy định ghi nhãn của các tài liệu được sử dụng trong các bộ phận chính của giày dép bán cho người tiêu dùng.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tăng cường bảo vệ chi phí cũng như đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của quy định kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe con người hay sự an toàn.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế.

- Địa chỉ: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

- Điện thoại: +382 20 482219

- E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

- Trang web: http://www.mek.gov.me/sto

Thông báo số: G/TBT/N/MNE/7, ngày 22 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Dụng cụ cân tự động.

2. Mô tả nội dung: Quy tắc này quy định về đo lường và yêu cầu kỹ thuật các dụng cụ cân tự động bằng cách đưa vào sử dụng, thủ tục đánh giá sự phù hợp, yêu cầu của cơ quan đánh giá về sự phù hợp và các vấn đề liên quan khác.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tăng cường an toàn và bảo vệ khách hàng cũng như các dụng cụ cân không tự động đảm bảo chỉ có thể được đưa ra thị trường nếu chúng đáp ứng yêu cầu của quy định kỹ thuật này, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế.

- Địa chỉ: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

- Điện thoại: +382 20 482219

- E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

- Trang web: http://www.mek.gov.me/sto

Thông báo số: G/TBT/N/MNE/8, ngày 22 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm dệt.

2. Mô tả nội dung: Quy tắc này sẽ đưa ra phương pháp ghi nhãn và đánh dấu các sản phẩm dệt bằng cách sử dụng tên sợi dệt, gắn nhãn, đánh dấu thành phần sợi của các sản phẩm dệt may và các sản phẩm dệt có chứa các phần không có nguồn gốc động vật, xác định thành phần sợi của các sản phẩm dệt bằng cách phân tích định lượng hỗn hợp hai thành phần và ba thành phần của sợi dệt.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tăng cường bảo vệ chi phí cũng như đảm bảo các sản phẩm dệt may chỉ được đưa ra thị trường nếu chúng đáp ứng các yêu cầu của quy định kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế.

- Địa chỉ: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

- Điện thoại: +382 20 482219

- E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

- Trang web: http://www.mek.gov.me/sto

Thông báo số: G/TBT/N/MNE/13, ngày 22 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm hàng đóng gói sẵn.

2. Mô tả nội dung: Quy tắc này quy định các yêu cầu đo lường có thực hiện theo số lượng sản phẩm đóng gói sẵn, đánh dấu số lượng, được phép sai số của số lượng thực tế liên quan đến mức độ của số lượng danh nghĩa được chỉ định, danh sách số lượng danh nghĩa của sản phẩm đóng gói sẵn, kích thước, hình dạng và cách thức tuân thủ nhãn hiệu số lượng sản phẩm đóng gói sẵn, cũng như cách tuân thủ số lượng sản phẩm đóng gói sẵn với các yêu cầu đo lường.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tăng cường bảo vệ khách hàng cũng như đảm bảo hàng đóng gói sẵn được đưa ra thị trường nếu đáp ứng các yêu cầu của kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế.

- Địa chỉ: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

- Điện thoại: +382 20 482219

- E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

- Trang web: http://www.mek.gov.me/sto

Thông báo số: G/TBT/N/MNE/15, ngày 22 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Đồ chơi.

2. Mô tả nội dung: Quy tắc này quy định các yêu cầu an toàn phải đáp ứng đối với đồ chơi trẻ em, thủ tục đánh giá sự phù hợp, dấu phù hợp cũng như các yêu cầu khác.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tăng cường bảo vệ an toàn và chi phí khi đưa ra thị trường phải đáp ứng các yêu cầu của quy định kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế.

- Địa chỉ: Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

- Điện thoại: +382 20 482219

- E-mail: ana.martinovic@mek.gov.me

- Trang web: http://www.mek.gov.me/sto

Quốc gia: NEPAL

Thông báo số: G/TBT/N/NPL/7, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy.

2. Mô tả nội dung: Quy định kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến vật liệu, xây dựng, tay nghề, hoàn thiện, khối lượng và hiệu suất cho mũ bảo hộ (có hoặc không có nắp che mặt dưới) để sử dụng hàng ngày người đi xe máy.

3. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày thứ 181 kể từ ngày thông báo trên công báo Nepal.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Nepal.

- Balaju, Kathmandu, Nepal.

- Số điện thoại: + 977-014356810.

- Số fax: + 977-014350689

- Email: wtotbtnbsm@yahoo.com

- Trang web: www.nbsm.gov.np

Thông báo số: G/TBT/N/NPL/8, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Tấm thép mạ kẽm (bằng đồng và tôn).

2. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu của tấm thép mạ kẽm và dải (cuộn).

3. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày thứ 181 kể từ ngày thông báo trên công báo Nepal.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Nepal.

- Balaju, Kathmandu, Nepal.

- Số điện thoại: + 977-014356810.

- Số fax: + 977-014350689

- Email: wtotbtnbsm@yahoo.com

- Trang web: www.nbsm.gov.np

Thông báo số: G/TBT/N/NPL/9, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Cáp cách điện để nối dây cố định với dây dẫn bằng đồng.

2. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu, lấy mẫu kế hoạch, tiêu chí cho sự phù hợp, đánh dấu và đóng gói cho các loại cáp cách điện PVC với dây dẫn bằng đồng cho điện và sét cho điện áp lên đến và bao gồm 750V được sử dụng cho các mục đích nối cố định:

a) Lõi đơn (Không có vỏ bọc);

b) Lõi đơn (Có vỏ bọc);

c) Đôi, ba và bốn lõi (Có vỏ bọc);

d) Đôi có hoặc không có dây dẫn liên tục (Có vỏ bọc);

e) Ba lõi (Có vỏ bọc).

3. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày thứ 181 kể từ ngày thông báo trên công báo Nepal.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Nepal.

- Balaju, Kathmandu, Nepal.

- Số điện thoại: + 977-014356810.

- Số fax: + 977-014350689

- Email: wtotbtnbsm@yahoo.com

- Trang web: www.nbsm.gov.np

Quốc gia: THÁI LAN

Thông báo số: G/TBT/N/THA/550, ngày 05 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Thực phẩm biến đổi gen.

2. Mô tả nội dung: Để đảm bảo mức độ bảo vệ sức khỏe con người và mối quan tâm của người tiêu dùng trong tiếp thị. Thông báo này đặt biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm biến đổi gen hoặc được sản xuất từ thực vật, động vật và vi sinh vật.

3. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ người tiêu dùng.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 90 ngày sau khi được thông báo trên Công báo.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm.

- Đường 50 Phaholyothin, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thái Lan.

- ĐT: (662) 202 4108.

- Fax: (662) 202 4015.

- E-mail: icrsu@diw.mail.go.th

- Trang web: http://www.diw.go.th

Thông báo số: G/TBT/N/THA/551, ngày 29 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm thép và bán thành phẩm phẳng.

2. Mô tả nội dung: Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan đề xuất thực thi Tiêu chuẩn cho thép cán nguội liên tục 55% nhôm/mạ kẽm là một tiêu chuẩn bắt buộc. Tiêu chuẩn này bao gồm tấm thép carbon 55% nhôm/kẽm được phủ bởi quá trình nhúng nóng liên tục với lớp phủ nhôm 50 - 60% theo khối lượng, lên đến độ dày 4.0 mm và độ rộng 1500 mm. Các yêu cầu: xử lý bề mặt, loại và cấp, dung sai kích thước; thành phần hóa học; tính chất cơ học; ghi nhãn; lấy mẫu và và phương pháp thử nghiệm.

3. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Không có.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Bộ Công nghiệp.
 • ĐT: (662) 202 4108.
 • Fax: (662) 202 4015.
 • E-mail: icrsu@diw.mail.go.th
 • Trang web: http://www.diw.go.th

Quốc gia: ÚC

Thông báo số: G/TBT/N/AUS/110, ngày 11 tháng 7 năm 2019.

1. Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm nông sản, bao gồm sữa, mật ong, thực phẩm chế biến, hải sản, trứng, len, thịt, thực vật, các sản phẩm thịt ăn được (như thức ăn cho vật nuôi), da và da.

2. Mô tả nội dung: Thông báo này liên quan đến sự thay đổi về ngoại hình và chức năng của giấy chứng nhận xuất khẩu và thay đổi con dấu container trên lô hàng từ Úc. Thay đổi bao gồm:

- Sử dụng tên Chính phủ Úc - thay vì tên trước đó.

- Thêm mã Quick Reader (QR) duy nhất để kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ trong thời gian thực.

- Sử dụng các trang đính kèm, nếu cần, để nắm bắt thêm thông tin phù hợp trên trang đầu tiên của chứng chỉ.

- Fax/chữ ký điện tử trên một số chứng chỉ

- Cấp chứng chỉ trên giấy thường - khi được cấp mã QR.

Những thay đổi này sẽ không có thay đổi đối với các thỏa thuận hoặc quy định chứng nhận hiện có của Úc.

3. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Xây dựng hệ thống tài liệu xuất khẩu của Úc an toàn hơn và đáp ứng với những thay đổi những điều kiện trong thương mại. Cải thiện hiệu quả và thực hiện thương mại quốc tế.

4. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 26 tháng 7 năm 2019.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua Ngày 01 tháng 8 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 8 năm 2019.

7. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Sở Nông nghiệp.

- Email: tbt.enquiry@dfat.gov.au

- Trang web: www.agricARM.gov.au/export-changes.