Tin mới

25 năm xây dựng và trưởng thành

30/03/2016

Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 16/6/1987 theo Quyết định số 399/QĐ-UBTC của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Những kết quả đạt được

Sau 25 năm kể từ ngày được thành lập, nhiều thế hệ của đội ngũ cán bộ công chức Chi cục TCĐLCL Lâm Đồng đã nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập và rèn luyện, đoàn kết một lòng cùng hướng tới một mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Chi cục đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai các hoạt động quản lý TCĐLCL trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực TCĐLCL và các kiến thức có liên quan.

Đến nay đã thực hiện trên 1.000 bài thông tin, bản tin, bài viết, trả lời phỏng vấn… trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên website của Chi cục; đã tổ chức hàng trăm lớp đào tạo áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tiên tiến như: ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, GAP, HACCP…; các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các kiến thức về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) … cho hàng ngàn lượt cán bộ quản lý của các ngành, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương.

Hoạt động tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng cũng đã được Chi cục quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp hiểu và chấp hành tốt các quy định của nhà nước, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy, thực hành các giải pháp ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Chi cục cũng đã hỗ trợ có kết quả cho 37 doanh nghiệp thực hiện 41 dự án áp dụng các HTQLCL tiên tiến, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

            Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cũng đã được Chi cục thực hiện khá tốt. Từ năm 2004 đến nay đã có 15 lượt doanh nghiệp tham dự và đạt giải. Điển hình là Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, từ năm 2005 đến 2010 đã 6 lần đạt giải. Kế đến là Công ty Dược và Vật tư y tế với 3 lần đạt giải (2004, 2005, 2008); Công ty Nông sản Thực phẩm Lâm Đồng, Công ty cổ phần Vi tính điện máy SG 2 lần (2008, 2009), Công ty Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng  (2006) và Công ty cổ phần Bình Điền (2011). Tham gia Giải thưởng này, các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm chỉnh đốn hợp lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tất cả các khâu, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế. 

Chi cục cũng thường xuyên nắm bắt tình hình quản lý chất lượng hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời có những tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý hữu hiệu. Thực hiện Quyết định 712 ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015”.

Để giúp cho các doanh nghiệp có những thông tin cần thiết, hữu ích trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa trong thời kỳ hội nhập, Điểm thông báo và hỏi đáp về Hàng rào Kỹ thuật (TBT) tại Lâm Đồng đã được thành lập. Thời gian qua, TBT Lâm Đồng đã xây dựng cơ sở dữ liệu; xuất bản bản tin TBT; cập nhật hàng ngàn tin cảnh báo, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến các sản phẩm và thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, cung cấp, kịp thời, đầy đủ thông tin giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường để có định hướng đúng trong hoạch định chiến lược kinh doanh. Mới đây kế hoạch thực hiện đề án TBT tỉnh Lâm Đồng đã được phê duyệt, làm căn cứ cho Chi cục thực hiện trong giai đoạn 2012-2015.

Nhằm thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính nhà nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và từng bước phá bỏ rào cản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chi cục đã tiên phong trong việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công, từng bước cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, và là tác nhân, động lực mạnh mẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh áp dụng và triển khai. Đến nay đã có 39/49 cơ quan hành chính được cấp giấy chứng nhận theo TCVN ISO 9001:2000, hiện đang tiếp tục thực hiện chuyển đổi theo TCVN ISO 9001:2008 và Mô hình khung do Bộ KH&CN công bố. Theo kế hoạch đến hết năm 2013, toàn bộ các cơ quan hành chính trong tỉnh sẽ hoàn thành việc triển khai áp dụng.

Trong những năm qua, hoạt động quản lý đo lường đã được quan tâm đúng mức: thường xuyên điều tra, rà soát và thực hiện kiểm định định kỳ hầu hết các loại phương tiện đo đang sử dụng trên địa bàn tỉnh theo danh mục bắt buộc với các lĩnh vực đo: cân ô tô, cân sử dụng trong kinh doanh vàng bạc, đồng hồ áp suất, huyết áp kế, điện tim,…

Từ năm 2001 đến nay đã có trên 112.000 lượt (của 15 loại) phương tiện đo được kiểm định trong các lĩnh vực chính như: dung tích, khối lượng, áp suất, độ dài, điện và điện từ…; đã cơ bản giải quyết kịp thời nhu cầu kiểm định của cá nhân và doanh nghiệp, đảm bảo đo lường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện nay, Chi cục đang gấp rút xây dựng dự án nâng cao năng lực khoa học công nghệ về lĩnh vực TCĐLCL, chú trọng hoàn thiện và nâng cao năng lực thiết bị chuẩn kiểm định đo lường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý đo lường trong giai đoạn mới.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, hàng năm Chi cục đã với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện... và các ngành liên quan kiểm tra, thanh tra về đo lường, chất lượng xăng dầu, hàng đóng gói sẵn, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử, phương pháp đo, phương tiện đo sử dụng trong sản xuất kinh doanh, mua bán trao đổi hàng hóa… Thông qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp sai phạm và xử lý kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ công chức Chi cục TCĐLCL Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu cải cách hành chính và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với những thành tích trên, Chi cục đã nhận được nhiều bằng khen và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

LÊ XUÂN PHÚC