Tin mới

Tăng cường công tác Thanh kiểm tra về hàng hóa đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

21/03/2016

Hàng đóng gói sẵn là hàng hóa được định lượng và công bố các tiêu chí, tiêu chuẩn trên nhãn hiệu, bao bì bên ngoài theo đơn vị đo khối lượng, thể tích, chiều dài, diện tích hoặc theo số đếm... Trong những năm gần đây, sản xuất hàng hóa ở nước ta nói chung, hàng đóng gói sẵn nói riêng đang ngày càng phát triển cả về mẫu mã và chất lượng, phù hợp với xu thế hội nhập. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đã nảy sinh không ít bất cập, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, sở hữu công nghiệp. Các vi phạm phổ biến là hàng đóng gói sẵn có định lượng thực tế không đủ so với lượng ghi trên bao bì, không ghi nhãn hay nhãn hàng hóa được ghi không đúng quy định, không công bố tiêu chuẩn áp dụng; chất lượng, sản phẩm, hàng hóa không đạt mức chất lượng tiêu chuẩn công bố; sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, sử dụng mã số mã vạch nhưng chưa có chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch do cơ quan có thẩm quyền cấp; tự ý sử dụng mã số mã vạch của người khác… Những vi phạm này đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng, tác động bất lợi đến sự phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện văn bản số 908/BKHCN-TTra ngày 30/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thanh tra chuyên đề năm 2015 về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên đề năm 2015 về hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 10/8 đến ngày 04/9/2015, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành diện rộng chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp với hàng đóng gói sẵn đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng đóng gói sẵn như: trà, cà phê bột, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, bánh, kẹo, mì ăn liền, nước chấm, nước sốt, khí dầu mỏ hóa lỏng…

Chương trình thanh tra chuyên đề nhằm mục tiêu tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng, các cấp, ngành và toàn xã hội hiểu rõ các quy định pháp luật đối với hàng hóa đóng gói sẵn; phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn. Thông qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh về công tác quản lý nhà nước và thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với hàng đóng gói sẵn trong hệ thống thanh tra KH&CN.

Đối tượng thanh tra là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng đóng gói sãn quy định tại Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 10/8/2015 đến ngày ngày 04/9/2015.

Kết quả thanh tra đột xuất tại 70 cơ sở, sản xuất , buôn bán các loại hàng hóa đóng gói sẵn theo quy định cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Qua thanh tra đã phát hiện và xử phạt 19 doanh nghiệp vi phạm, với tổng số tiền trên 60 triệu đồng, trong đó 09 trường hợp vi phạm về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; 01 trường hợp sử dụng phương tiện đo nhóm 2 không có chứng chỉ kiểm định; 04 trường hợp vi phạm về nhãn hàng hóa; 02 trường hợp vi phạm về mã số mã vạch và 02 trường hợp vi phạm vế tập huấn nghiệp vụ.

          Có thể khẳng định rằng, đợt thanh tra chuyên đề về hàng đóng gói sẵn theo định lượng vừa qua đã đạt được mục tiêu đề ra là ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng hàng hóa, mã số mã vạch, sở hữu công nghiệp trong sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Thông qua việc thanh tra đã phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe, phòng ngừa các hành vi có ý định gian lận trong hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên cả nước. Đồng thời, đợt thanh tra chuyên đề cũng đã góp phần đảm bảo sự công bằng xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh hàng đóng gói sẵn, đáp ứng được đòi hỏi của người tiêu dùng và được nhân dân cả nước đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Cũng qua đợt thanh tra này đã phát hiện những tồn tại trong quản lý cần được nghiên cứu, bổ sung các quy định để quản lý ngày càng tốt hơn như:

Số cơ sở vi phạm hành chính về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn là tương đối nhiều nhưng mức xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa là quá nhẹ nên tính răn đe thấp và hiệu quả mang lại sau thanh tra không cao, do đó đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nên xem xét sửa đổi Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa;  

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra của các đơn vị được giao quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Nhiều cơ sở khi được thanh tra chưa biết gì về hàng đóng gói sẵn. Do vậy mà đoàn thanh tra chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến nhắc nhở các đơn vị phải thực hiện đúng các quy định quản lý nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Có thể nói, việc thanh tra chuyên đề về hàng đóng gói sẵn là một việc làm hết sức cần thiết, phát huy vai trò, nhiệm vụ của ngành đối với công tác quản lý thị trường, hàng hóa, chất lượng sản phẩm trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường hàng hóa hiện nay. Từ đó, từng bước góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.