Tin mới

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường và hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương phục vụ phát triển kinh tế

chủ đề năm nay được đưa ra là “Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệpViệt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” được đưa ra để thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Mục tiêu hướng đến là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp

Chi tiết

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường và hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương phục vụ phát triển kinh tế

chủ đề năm nay được đưa ra là “Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệpViệt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” được đưa ra để thảo luận nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Mục tiêu hướng đến là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp

Chi tiết

Kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phục vụ Tết trung thu năm 2018

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng và nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhân dịp Tết trung thu năm 2018, thời gian từ ngày 28/8 – 07/9/2018 Chi cục đã phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố tiến hành kiểm tra 29 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, thiết bị điện - điện tử, đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết

Bổ sung cơ quan thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Theo đó, bổ sung cơ quan thanh tra nhà nước ngành Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

Kết quả kiểm tra mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện - điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 06-15/9/2016 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Công An tỉnh, phòng kinh tế các huyện và thành phố tiến hành kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử trên địa bàn Lâm Đồng

Chi tiết

Hoạt động kinh doanh Taxi

Qua công tác quản lý, Chi cục TĐC Lâm Đồng đã kiểm định, kiểm tra, giám sát, rà soát các xe đang hoạt động. Kết quả cho thấy các hãng kinh doanh dịch vụ taxi thực hiện tốt việc chấp hành các quy định của nhà nước như thực hiện điều chỉnh giá cước ,...

Chi tiết