Tin mới

Chất lượng dầu nhờn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”. Theo đó, kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN.

Chi tiết

Chất lượng dầu nhờn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”. Theo đó, kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN.

Chi tiết

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” và “quản trị chất lượng toàn diện” cho các doanh nghiệp

Từ ngày 21-25/5/2018 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kết hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 02 lớp tập huấn “Quản lý chất lượng toàn diện – TQM” và “Sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” cho đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết

Nâng cao kỹ năng mềm giúp nâng cao năng suất chất lượng

Kỹ năng mềm đang ngày càng trở nên quan trọng đối với người lao động của các doanh nghiệp hiện nay. Các doanh nghiệp muốn duy trì được sự canh tranh trên thị trường để tồn tại cần lượng lao động có đầy đủ hai mảng kỹ năng: cứng và mềm.

Chi tiết

Giới thiệu về giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chi tiết