Đào tạo “sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” và “quản trị chất lượng toàn diện” cho các doanh nghiệp

Từ ngày 21-25/5/2018 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kết hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 02 lớp tập huấn “Quản lý chất lượng toàn diện – TQM” và “Sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” cho đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết

Nâng cao kỹ năng mềm giúp nâng cao năng suất chất lượng

Kỹ năng mềm đang ngày càng trở nên quan trọng đối với người lao động của các doanh nghiệp hiện nay. Các doanh nghiệp muốn duy trì được sự canh tranh trên thị trường để tồn tại cần lượng lao động có đầy đủ hai mảng kỹ năng: cứng và mềm.

Chi tiết

Giới thiệu về giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chi tiết

Tập huấn “Xây dựng và Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

Từ ngày 27-28/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

Chi tiết

Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với sản phẩm khí dầu mỏ hoá lỏng và hàng đóng gói sẵn lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 21 - 25/11/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với phòng kinh tế các huyện và thành phố tiến hành kiểm tra tại 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) và hàng đóng gói sẵn (HĐGS) trên địa bàn Lâm Đồng

Chi tiết

Lớp tập huấn “đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007”

Từ ngày 06-07/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 ” cho đối tượng là lãnh đạo; cán bộ chất lượng, kỹ thuật và an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp.

Chi tiết