Tin mới

Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, tạo vị thế cho các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ

Chi tiết