Tin mới

Thông tin về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia & Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018

Ngày 10/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc trao GTCLQG cho 75 DN, trong đó: 22 DN được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 53 DN được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tính đến nay có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Chi tiết

Giải thưởng chất lượng quốc gia – cơ hội đổi mới và sáng tạo

Hàng năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giải thưởng. Khi doanh nghiệp có nhu cầu tham gia sẽ được Chi cục tập huấn về các tiêu chí của giải thưởng, hướng dẫn viết báo cáo tham dự và tổ chức xét duyệt, tuyển chọn để đề nghị Hội đồng giải thưởng chất lượng quốc gia công nhận.

Chi tiết

Giải thưởng chất lượng quốc gia – cơ hội đổi mới và sáng tạo

Hàng năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giải thưởng. Khi doanh nghiệp có nhu cầu tham gia sẽ được Chi cục tập huấn về các tiêu chí của giải thưởng, hướng dẫn viết báo cáo tham dự và tổ chức xét duyệt, tuyển chọn để đề nghị Hội đồng giải thưởng chất lượng quốc gia công nhận.

Chi tiết

Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, tạo vị thế cho các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ

Chi tiết