Tin mới

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “cải tiến hiện trường sản xuất bằng 5s – chất lượng và thỏa mãn khách hàng toàn diện bằng kpi và 7 công cụ kiểm soát chất lượng"

Lớp tập huấn đã thu hút được sự quan tâm của 225 lượt người là lãnh đạo các doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý cấp trung, trưởng phòng, các cán bộ quản lý và nhân viên các bộ phận có liên quan đến từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chi tiết

Đào tạo “sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” và “quản trị chất lượng toàn diện” cho các doanh nghiệp

Từ ngày 21-25/5/2018 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kết hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 02 lớp tập huấn “Quản lý chất lượng toàn diện – TQM” và “Sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” cho đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết

Giới thiệu về giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chi tiết

Tập huấn “Xây dựng và Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

Từ ngày 27-28/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

Chi tiết