Đào tạo “sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” và “quản trị chất lượng toàn diện” cho các doanh nghiệp

Từ ngày 21-25/5/2018 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kết hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 02 lớp tập huấn “Quản lý chất lượng toàn diện – TQM” và “Sử dụng hiệu quả chu trình PDCA trong hoạt động quản lý nhóm” cho đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết

Giới thiệu về giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Chi tiết

Tập huấn “Xây dựng và Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

Từ ngày 27-28/3/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong ngành dịch vụ du lịch”

Chi tiết

Lớp tập huấn “đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007”

Từ ngày 06-07/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007 ” cho đối tượng là lãnh đạo; cán bộ chất lượng, kỹ thuật và an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp.

Chi tiết

Lớp đào tạo nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu”

Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu (GACP) là hướng dẫn kỹ thuật của tổ chức Y tế thế giới (WHO) dùng cho nuôi trồng và thu hái cây thuốc được ban hành vào năm 2003. GACP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Good Agricultural and Collection Practices”

Chi tiết

Nâng cao năng suất và chất lượng từ hoạt động của nhóm sáng tạo IQC

Việc tạo ra môi trường làm việc thân thiện, sử dụng tối đa năng lực và tài năng của cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao năng suất và chất lượng là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng khi Việt Nam chuẩn bị tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC - ASEAN Economic Community) sẽ được thành lập vào ngày 31/12/2015

Chi tiết