Tin mới

Kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hoá lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phục vụ Tết trung thu năm 2018

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng và nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhân dịp Tết trung thu năm 2018, thời gian từ ngày 28/8 – 07/9/2018 Chi cục đã phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế thành phố tiến hành kiểm tra 29 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, thiết bị điện - điện tử, đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết

Bổ sung cơ quan thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Theo đó, bổ sung cơ quan thanh tra nhà nước ngành Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết

Kết quả kiểm tra mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em và thiết bị điện - điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 06-15/9/2016 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Công An tỉnh, phòng kinh tế các huyện và thành phố tiến hành kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử trên địa bàn Lâm Đồng

Chi tiết