Kết quả triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 06 tháng đầu năm 2021 22/07/2021 In trang

 Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 Triển khai Kế hoạch số 2284/KH-UBND, trong 06 tháng đầu năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (Chi cục) đã thực hiện thông tin, tuyên truyền, in ấn tờ rơi, thông báo chương trình hỗ trợ đến 281 doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chủ lực trên địa bàn tỉnh, đến nay đã tiếp nhận 32 phiếu đăng ký tham gia Chương trình, trong đó có các doanh nghiệp đã được chứng nhận các hệ thống quản lý. Chi cục đã tổ chức khảo sát và nghiệm thu các doanh nghiệp,  kết quả có 07 doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu và được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng với số tiền là 440.000.000 đồng, 07 doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn xây dựng để cương, 03 doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia chương trình, 02 doanh nghiệp xin thôi không thực hiện do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, 05 doanh nghiệp xin chuyển thời gian thực hiện qua năm sau. Hỗ trợ 01 doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia với số tiền là 22.000.000 đồng.

Mặc dù năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với không ít khó khăn, đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tuy nhiên, Chi cục đã đẩy nhanh tiến độ, tham mưu các cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành các văn bản, quy trình thực hiện cụ thể theo quy định để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trong 6 tháng cuối năm Chi cục tiếp tục thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận đăng ký và khảo sát doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng xây dựng Dự án áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng mô hình nâng cao năng suất tổng thể nhằm thúc đẩy doanh nghiệp triển khai áp dụng.

Công ty TNHH Tơ Tằm Minh Tuyết
Công ty TNHH Tơ Tằm Minh Tuyết

Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bảo Lộc
Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bảo Lộc

Công ty TNHH Minh Tuấn
Công ty TNHH Minh Tuấn

Lượt xem: 2.864

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.