Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, Xem thêm
Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm Xem thêm
Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa” đã được Chính phủ khởi động từ năm 2010, tại tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện qua 02 giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020, đến nay đã tổng kết kết quả thực hiện và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo 2021-2025 Xem thêm
Phát biểu kết luận tại Hội nghị Tổng kết chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp, các viện, trường đại học về những điểm tích cực, những khó khăn, tồn tại của chương trình năng suất giai đoạn cũ. Qua những ý kiến đóng góp này, cơ quan quản lý cùng doanh nghiệp có thể có được cái nhìn tổng quan về chươ Xem thêm
Cùng với phong trào Năng suất Chất lượng của Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) đã góp phần nâng cao năng lực vật chất, kỹ thuật cho các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bước đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới Xem thêm
Qua 10 năm triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã giúp năng lực quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam được nâng lên rõ rệt, đảm bảo cho sự phát triển và hội nhập thành công của Việt Nam trên trường quốc tế. Xem thêm