Cơ cấu tổ chức 10/01/2017 In trang

* Lãnh đạo Chi cục gồm có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng

* Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm có 02 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp công lập, như sau:

1. Phòng Hành chính - Thanh tra;

2. Phòng Nghiệp vụ;

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thông tin liên hệ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Email

Di động

Cơ quan

cctcdlcl@lamdong.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO CHI CỤC

1

Lê Đức Thọ

Chi cục trưởng

0908 898 935

3547676

thold@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Lâm

Phó Chi cục trưởng

0913 724 034

3827299

lamnv@lamdong.gov.vn

II. PHÒNG HÀNH CHÍNH - THANH TRA

1

Nguyễn Ðức Quang

Trưởng phòng

0984 420 268

3822580

quangnd@lamdong.gov.vn

2

Nghiêm Thị Lộc

Văn thư - Thủ quỹ

0912 798 060

locnt.skhcn@lamdong.gov.vn

3

Mai Thị Thanh Huyền

Phụ trách Kế toán

0387 571 642

huyenmtt@lamdong.gov.vn

4

Lê Hoàng Long

Chuyên viên

0912 012 791

longlh.skhcn@lamdong.gov.vn

5

Võ Nguyên Kha

Lái xe

0349 692 938

 

6

Nguyễn Mạnh Cường

Bảo vệ

0933 217 449

 

III. PHÒNG NGHIỆP VỤ

1

Nguyễn Tú Uyên

Trưởng phòng

0908 392 210

3532247

uyennt@lamdong.gov.vn

2

Hồ Quốc Thanh

Chuyên viên

0979 049 085

thanhhq@lamdong.gov.vn

3

Hà Minh Lương

Chuyên viên

0975 886 794

luonghm@lamdong.gov.vn

4

Đoàn Sỹ Lâm

Chuyên viên

0979 067 882

3837074

lamds@lamdong.gov.vn

 

Lượt xem: 2.330

Thông báo

Liên kết website