Bản thông tin cảnh báo tháng 05/2019 24/05/2019 10/07/2019 In trang

Bản thông tin cảnh báo tháng 05/2019

Quốc gia: BOTSWANA

1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/103, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm thịt bò sống - Thông số kỹ thuật.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bao gồm yêu cầu thành phần để sản xuất các sản phẩm thịt bò được bán dưới dạng thô. Sản phẩm thịt bò có thể trải qua quá trình cắt lát, thái hạt lựu, băm hoặc đông lạnh mà không có thay đổi cấu trúc sinh hóa của hệ cơ thịt. Sản phẩm là hỗn hợp của các loại thịt khác nhưng chủ yếu là thịt bò cũng bao gồm trong phạm vi này.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ động vật hoặc thực vật; Yêu cầu chất lượng, hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO –TBT – Điểm điều tra – Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

  Quốc gia: BOTSWANA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/104, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Đèn pha.

  3. Mô tả nội dung: Phần này chỉ định các yêu cầu đối với đèn pha cho sử dụng với các nguồn sáng điện trên điện áp cung cấp không quá 1000V.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa.

  5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 02 tháng 7 năm 2019.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO-TBT – Điểm điều tra - Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

  Quốc gia: BOTSWANA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/105, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Đèn chiếu sáng đa năng cầm tay.

  3. Mô tả nội dung: Phần này chỉ định các yêu cầu cho đèn chiếu sáng đa năng cầm tay với mục đích chung cho sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, ngoài mục đích sử dụng đèn pha được thiết kế để sử dụng với hoặc kết hợp các nguồn sáng điện điện áp không quá 250V.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa.

  5. Ngày dự kiến ​thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 02 tháng 7 năm 2019.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO-TBT – Điểm điều tra - Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

  Quốc gia: BOTSWANA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/106, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Sữa chua và bơ sữa.

  3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với sữa chua và bơ sữa có nguồn gốc từ sữa bò tiệt trùng và các sản phẩm sữa. Nó không áp dụng cho các sản phẩm được xử lý nhiệt sau khi lên men.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

  5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 02 tháng 7 năm 2019.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO-TBT – Điểm điều tra - Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

  Quốc gia: BOTSWANA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/107, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Nồi chiên mỡ sâu, chảo rán và các thiết bị tương tự.

  3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này liên quan đến sự an toàn về điện đối với nồi chiên chất béo sâu có lượng dầu tối đa được đề nghị không quá 5 lít, được sử dụng để nấu ăn trong gia đình, có điện áp định mức không quá 250V.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

  5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 02 tháng 7 năm 2019.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO-TBT – Điểm điều tra - Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

  Quốc gia: BOTSWANA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/108, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Lò vi sóng, bao gồm cả lò vi sóng kết hợp.

  3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này liên quan đến sự an toàn của lò vi sóng, lò nướng cho hộ gia đình, có điện áp định mức không quá 250V.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 2 tháng 7 năm 2019.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO-TBT – Điểm điều tra - Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

  Quốc gia: BOTSWANA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/109, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Bộ sạc pin.

  3. Mô tả nội dung:

  - Đề cập đến sự an toàn của bộ sạc pin điện cho hộ gia đình và sử dụng tương tự có đầu ra không quá 250V dòng điện trực tiếp, điện áp định mức của chúng không quá 250V.

  - Tiêu chuẩn yêu cầu về: Bộ sạc pin cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên sử dụng mà không cần giám sát. Bộ sạc pin không dành cho sử dụng thông thường trong gia đình, nhưng có thể là một nguồn nguy hiểm cho công chúng, chẳng hạn như bộ sạc pin dự định sử dụng trong nhà để xe, cửa hàng, công nghiệp nhẹ và trang trại, nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 02 tháng 7 năm 2019.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO-TBT – Điểm điều tra - Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

  Quốc gia: BOTSWANA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/BWA/110, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Quạt điện.

  3. Mô tả nội dung:

  - Tiêu chuẩn này liên quan đến sự an toàn của quạt điện đối với hộ gia đình và các mục đích tương tự, điện áp định mức của chúng không quá 250V đối với thiết bị một pha và 480V cho các thiết bị khác. Quạt nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này là: Quạt trần, quạt ống, quạt phân vùng, quạt bệ, quạt bàn.

  - Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các điều khiển riêng được cung cấp với quạt. Các thiết bị không dành cho sử dụng thông thường trong gia đình nhưng có thể là một nguồn nguy hiểm cho công chúng, chẳng hạn như các thiết bị dự định sử dụng trong các cửa hàng, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong các trang trại, nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 02 tháng 7 năm 2019.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Botswana WTO-TBT – Điểm điều tra - Cục Tiêu chuẩn Botswana.
 • Bo 48, Gaborone, Botswana.
 • Điện thoại: (+267) 3903200.
 • Fax: (+267) 3903120.
 • Email: infoc@hq.bobstiterias.bw

Quốc gia: AI CẬP

1. Thông báo số: G/TBT/N/AI/210, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Bàn chải đánh răng bằng tay.

3. Mô tả nội dung: Nhằm đưa ra cho các nhà sản xuất và nhập khẩu một giai đoạn chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ tiêu chuẩn ES 1661-1 của Ai Cập trong đó chỉ định các yêu cầu và phương pháp thử cho các tính chất vật lý đối với bàn chải đánh răng để đảm bảo sự an toàn của các sản phẩm cho mục đích sử dụng.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ và an toàn cho người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: 7 tháng 2 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 7 tháng 3 năm 2019.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập.
 • 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.
 • E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg.
 • Trang web: http://www.eos.org.eg
 • ĐT: + (202) 22845528.
 • Fax: + (202) 22845504.

  Quốc gia: AI CẬP

  1. Thông báo số: G/TBT/N/AIY/211, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Làm mát không khí.

  3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn dự thảo này liên quan đến làm mát không khí dựa trên

  dầu thơm (ở dạng rắn, lỏng, hạt gelatin, Gel).

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ người tiêu dùng.

  5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập.
 • 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.
 • E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg.
 • Trang web: http://www.eos.org.eg
 • ĐT: + (202) 22845528
 • Fax: + (202) 22845504

  Quốc gia: AI CẬP

  1. Thông báo số: G/TBT/N/AIY/212, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm sữa.

  3. Mô tả nội dung: Nhằm đưa ra cho các nhà sản xuất và nhập khẩu một giai đoạn chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ Tiêu chuẩn ES 2613-2 của Ai Cập, thời hạn sử dụng của sữa đã được thay đổi từ 04 tháng đến 06 tháng và các sản phẩm được làm lạnh tại ở nhiệt độ không quá 5ºC.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và người tiêu dùng.

  5. Ngày dự kiến thông qua: 7 tháng 2 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 7 tháng 3 năm 2019.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập.
 • 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.
 • E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg.
 • Trang web: http://www.eos.org.eg
 • ĐT: + (202) 22845528
 • Fax: + (202) 22845504

  Quốc gia: AI CẬP

  1. Thông báo số: G/TBT/N/AIY/213, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Bình gas.

  3. Mô tả nội dung: Nhằm đưa ra cho các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu một giai đoạn chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ các tiêu chuẩn ES 5057 của Ai Cập, trong đó xác định các yêu cầu tối thiểu liên quan đến vật liệu, thiết kế, xây dựng và tay nghề, quy trình sản xuất và thử nghiệm của bình chứa khí carbon thép hàn có thể vận chuyển dung tích nước từ 0,5l đến và 150l cho khí nén, hóa lỏng và hòa tan. Tiêu chuẩn này hủy bỏ và thay thế tiêu chuẩn Ai Cập ES 5057/2006 "Bình chứa khí clo hóa lỏng có dung tích 420-840 lít bơm lại thép hàn - thiết kế, xây dựng và thử nghiệm".

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ và an toàn tiêu dùng.

  5. Ngày dự kiến thông qua: 7 tháng 2 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 7 tháng 3 năm 2019.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập.
 • 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.
 • E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg.
 • Trang web: http://www.eos.org.eg
 • ĐT: + (202) 22845528
 • Fax: + (202) 22845504

  Quốc gia: AI CẬP

  1. Thông báo số: G/TBT/N/AIY/214, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Kính râm và kẹp để sử dụng chung.

  3. Mô tả nội dung: Nhằm đưa ra cho các nhà sản xuất và nhập khẩu một giai đoạn chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ Tiêu chuẩn Ai Cập ES 3189-1 có thể áp dụng cho tất cả kính râm tiêu cự và kẹp để sử dụng chung, bao gồm sử dụng trên đường và lái xe, nhằm bảo vệ chống lại bức xạ mặt trời. Tiêu chuẩn này hủy bỏ và thay thế Tiêu chuẩn Ai Cập ES 3189/2007 "Bộ bảo vệ mắt chống chói để sử dụng chung".

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và người tiêu dùng.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: 7 tháng 2 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 7 tháng 3 năm 2019.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập.
 • 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.
 • E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg.
 • Trang web: http://www.eos.org.eg
 • ĐT: + (202) 22845528.
 • Fax: + (202) 22845504.

  Quốc gia: AI CẬP

  1. Thông báo số: G/TBT/N/AIY/215, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống đường ống nhựa để thoát nước và áp lực.

  3. Mô tả nội dung: Nhằm đưa ra cho các nhà sản xuất và nhập khẩu một giai đoạn chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ tiêu chuẩn ES1739 của Ai Cập trong đó quy định các thuộc tính của các thành phần hệ thống đường ống được làm từ cốt thép nhựa nhiệt rắn dựa trên nhựa polyester không bão hòa, Nó phù hợp cho tất cả các loại thoát nước và thoát nước có hoặc không có áp lực.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ và an toàn tiêu dùng.

  5. Ngày dự kiến thông qua: 7 tháng 2 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 7 tháng 3 năm 2019.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập.
 • 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.
 • E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg.
 • Trang web: http://www.eos.org.eg
 • ĐT: + (202) 22845528.
 • Fax: + (202) 22845504.

  Quốc gia: AI CẬP

  1. Thông báo số: G/TBT/N/AIY/216, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống đường ống nhựa để cung cấp nước áp lực và không áp lực.

  3. Mô tả nội dung: Nhằm đưa ra cho các nhà sản xuất và nhập khẩu một giai đoạn chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ tiêu chuẩn ES8228 của Ai Cập trong đó quy định các thuộc tính của các thành phần hệ thống đường ống được làm từ cốt thép nhựa nhiệt rắn dựa trên nhựa polyester không bão hòa. Nó phù hợp cho tất cả các loại cấp nước có hoặc không có áp lực, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nước thô, thủy lợi, nước làm mát, nước uống được, nước mặn, nước biển, chuồng trại trong các nhà máy điện, nhà máy chế biến và các ứng dụng dựa trên nước khác.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấpáp dụng: Bảo vệ và an toàn tiêu dùng.

  5. Ngày dự kiến thông qua: 7 tháng 2 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 7 tháng 3 năm 2019.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập.
 • 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.
 • E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg.
 • Trang web: http://www.eos.org.eg
 • ĐT: + (202) 22845528.
 • Fax: + (202) 22845504.

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/654, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Sử dụng phổ vô tuyến cho các thiết bị tầm ngắn.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo này thực hiện Quyết định yêu cầu Thành viên Các quốc gia chỉ định và cung cấp trên cơ sở không độc quyền, không can thiệp và không được bảo vệ, các dải tần cho các loại thiết bị tầm ngắn, tuân theo điều kiện cụ thể và theo thời hạn thực hiện, như được quy định trong kỹ thuật.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Dự thảo Quyết định này sẽ sửa đổi phạm vi của thiết bị tầm ngắn bằng cách thay thế phụ lục kỹ thuật tại chỗ bằng một bản cập nhật phiên bản để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng trong công nghệ và sự xuất hiện cái mới các ứng dụng tầm ngắn. Phiên bản mới này của phụ lục kỹ thuật sẽ tăng số lượng của các dải tần hài hòa có thể được sử dụng bởi các thiết bị tầm ngắn. Ngoài ra, nó cũng làm rõ những thay đổi của các thông số kỹ thuật cho tăng cường truy cập phổ của các mục hài hòa hiện có.

5. Ngày dự kiến thông qua: tháng 7 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: tháng 7 năm 2019.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Ủy ban châu Âu - Điểm điều tra EU-TBT.
 • Fax: + (32) 2 299 80 43.
 • E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu.
 • Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

Quốc gia: HÀN QUỐC

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/830, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế.

3. Mô tả nội dung: Danh sách các thông tin và hướng dẫn cần thiết cho nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu về cách chèn dữ liệu vào cơ sở dữ liệu "Thiết bị y tế tích hợp hệ thống thông tin (IMDIS)".

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách củng cố quản lý an toàn cho các thiết bị y tế xâm lấn.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Điểm hỏi đáp quốc gia - Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc.
 • 93, Isu-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 27737 Cộng hòa Hàn Quốc.
 • Điện thoại: (+82) 43 870 5525 Fax: (+82) 43 870 5682.
 • E-mail: tbt@kats.go.kr.
 • trang web: http://www.ledgetbt.kr

Quốc gia: UGANDA

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/830, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Dầu cơ thể.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với dầu cơ thể dựa trên dầu thực vật tinh chế hoặc dầu thực vật hỗn hợp, dầu khoáng hoặc hỗn hợp của dầu thực vật và dầu khoáng dành cho ứng dụng trên da. Nó không bao gồm các loại kem bôi da, kem dưỡng da, dầu dưỡng tóc và tinh dầu nguyên chất. Dầu yêu cầu điều trị được thực hiện không được bao gồm trong tiêu chuẩn này.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: tháng 12 năm 2019.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.
 • https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_2735_00_e.pdf

  Quốc gia: UGANDA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1064, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Chất khử mùi và chất chống mồ hôi.

  3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm cho chất khử mùi và chất chống mồ hôi.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: tháng 12 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố bắt buộc.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.
 • https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_2735_00_e.pdf

  Quốc gia: UGANDA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1065, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Glycerine cho ngành công nghiệp mỹ phẩm.

  3. Mô tả nội dung: Glycerine dùng cho ngành công nghiệp mỹ phẩm.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ con người; Yêu cầu dữ liệu; Làm thế nào để giảm cân.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Không có.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.
 • https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_2735_00_e.pdf

  Quốc gia: UGANDA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1066, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc xịt tóc.

  3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thuốc xịt tóc. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cả nước và thuốc xịt tóc gốc dầu được cung cấp bởi hệ thống bình xịt hoặc không khí dung.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

  5. Ngày dự kiến thông qua: Tháng 12 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố bắt buộc.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.
 • https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_2735_00_e.pdf

  Quốc gia: UGANDA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1067, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Son dưỡng môi (Sáp môi).

  3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử cho son dưỡng môi có gốc dầu hoặc dầu thực vật không bao gồm son dưỡng mà tuyên bố trị liệu được thực hiện, son môi, son bóng và các loại nhũ tương.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

  5. Ngày dự kiến thông qua: Tháng 12 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố bắt buộc.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.
 • https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_2735_00_e.pdf

  Quốc gia: UGANDA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1068, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Son bóng.

  3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm tra độ bóng môi dựa trên dầu gốc hoặc khoáng tinh chế dầu. Tiêu chuẩn này không bao gồm son bóng trị liệu.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

  5. Ngày dự kiến thông qua: Tháng 12 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố bắt buộc.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.
 • https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_2735_00_e.pdf

  Quốc gia: UGANDA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1069, ngày 09 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Son môi.

  3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp kiểm tra son môi.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấpáp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Tháng 12 năm 2019.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố bắt buộc.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.
 • https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA/19_2735_00_e.pdf

  Quốc gia: CANADA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/CAN/586, ngày 08 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị công nghệ thông tin, bao gồm cả bộ máy kỹ thuật số.

  3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này đưa ra Giới hạn và Phương pháp đo lường, đặt ra yêu cầu tiêu chuẩn cho thiết bị công nghệ thông tin, bao gồm cả kỹ thuật số bộ máy.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Quản lý quang phổ.

  5. Ngày dự kiến thông qua: 18 tháng 4 năm 2019 (đã công bố).

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 18 tháng 4 năm 2019.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 17 tháng 7 năm 2019

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Phòng Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada.
 • Ottawa, TRÊN K1A 0G2, Canada.
 • Điện thoại: (343) 203-4273
 • Fax: (613) 943-0346
 • Email: enquirypoint @international.gc.ca.

Quốc gia: CHILE

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHL/474, ngày 08 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Chuỗi chiếu sáng.

3. Mô tả nội dung: Thông báo thiết lập thủ tục chứng nhận và yêu cầu an toàn cho chuỗi chiếu sáng được trang bị nối tiếp, song song hoặc kết hợp các nguồn sáng được kết nối song song để sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời điện áp không quá 250V, phù hợp với phạm vi và lĩnh vực ứng dụng của IEC 60598-2-20: 2014.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không có.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

Quốc gia: NAM PHI

1. Thông báo số: G/TBT/N/ZAF/237, ngày 08 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Chất béo và dầu ăn được.

3. Mô tả nội dung: Quy định bãi bỏ các yêu cầu/thông số kỹ thuật cho chất béo và dầu ăn được dưới sự kiểm soát của Bộ Y tế, về mặt Đạo luật Thực phẩm, Mỹ phẩm và Chất khử trùng, năm 1972 (Đạo luật 54 năm 1972).

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Ngay lập tức.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngay lập tức.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm: Sở Y tế.

Quốc gia: ẤN ĐỘ

1. Thông báo số: G/TBT/N/IND/98, ngày 07 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm thực phẩm.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Quy định sửa đổi, 2019 w.r.t loại bỏ chứng nhận bắt buộc của đại lý cho Carbia callosa, Mật ong Dew, Trà Kangra, dầu Til và sửa đổi trong chứng nhận bắt buộc của BIS đối với thực phẩm sữa cho trẻ sơ sinh, sữa bột trẻ em, ngũ cốc sữa thức ăn cai sữa, thức ăn cai sữa dựa trên ngũ cốc, công thức tiếp theo, sữa đặc, sữa đặc có đường, sữa bột, sữa bột gầy, một phần sữa bột tách kem, một phần sữa đặc có đường, nước uống và nước khoáng.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để tránh các rào cản thương mại không cần thiết trên nhiều quy trình chứng nhận.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Chưa được quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ (FSSAI)
 • FDA Bhawan, Kotla, New Delhi-110002, Ấn Độ.
 • Điện thoại: + 91-11-23231681.
 • Fax: + 91-11-23220994.
 • Email: spstbt.enqpt@fssai.gov.in.
 • Trang web: http: //www.fssai.gov.in/

  Quốc gia: ẤN ĐỘ

  1. Thông báo số: G/TBT/N/IND/99, ngày 07 tháng 5 năm 2019.

  2. Sản phẩm điều chỉnh: Tiêu đen.

  3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Đóng gói và dán nhãn) Quy định sửa đổi, năm 2019 liên quan đến việc loại bỏ con dấu đại lý trên bao bì.

  4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để tránh các rào cản thương mại không cần thiết trên nhiều quy trình chứng nhận.

  5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Chưa được quyết định.

  6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được quyết định.

  7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

  8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 • Cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ (FSSAI)
 • FDA Bhawan, Kotla, New Delhi-110002, Ấn Độ.
 • Điện thoại: + 91-11-23231681.
 • Fax: + 91-11-23220994.
 • Email: spstbt.enqpt@fssai.gov.in.
 • Trang web: http: //www.fssai.gov.in/

Quốc gia: ARGENTINA

1. Thông báo số: G/TBT/N/AFG/356, ngày 06 tháng 5 năm 2019.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo được chuẩn bị và thông báo bởi Ủy ban Thực phẩm quốc gia Argentina, kết+ hợp Điều 156 của Bộ luật Thực phẩm Argentina, trong đó thiết lập các giới hạn cho mycotoxin trong thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 14 tháng 6 năm 2019.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

Lượt xem: 44

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website