Bản thông tin cảnh báo tháng 06/2019 31/07/2019 In trang

Bản thông tin cảnh báo tháng 06/2019

Quốc gia: ALBANIA

  1. Thông báo sốG/TBT/N/ALB/91, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Dự thảo Luật "Về sửa đổi và bổ sung một số điều của luật số 9636, ngày 06/11/2006" Về bảo vệ sức khỏe khỏi các sản phẩm thuốc lá.

 Mô tả nội dung: Dự thảo luật này có các quy định liên quan đến thông số kỹ thuật định nghĩa thuốc lá; nghĩa vụ của người sản xuất và nhà nhập khẩu sản phẩm thuốc lá; cấm bán và gián tiếp khuyến mãi; cấm sử dụng thuốc lá điện tử và shisha trong nhà; các hình phạt trong trường hợp thực hiện không đúng pháp luật.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Dự thảo luật này nhằm bảo vệ sức khỏe tổng thể khỏi các sản phẩm thuốc lá và cải thiện quá trình giám sát tại Cộng hòa Albania bằng cách tăng cường. vai trò giám sát của Thanh tra chịu trách nhiệm về sức khỏe, hướng tới thực hiện luật tương ứng.

Ngày dự kiến thông qua: Chưa được quyết định.

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa quyết định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Y tế và Bảo trợ xã hội - Tổng cục Tiêu chuẩn hóa.

Điểm điều tra của WTO – Albania.http://www.dps.gov.al

Điện thoại: +355 42 22 62 55. Fax: +355 42 24 71 77. E-mail: info@dps.gov.al.

2.Thông báo số: G/TBT/N/ALB/92, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế.

Mô tả nội dung: Dự thảo Luật này thiết lập thủ tục đăng ký thiết bị y tế, lựa chọn ứng viên, thủ tục đăng ký, phân phối, kiểm tra thiết bị y tế và các biện pháp hành chính

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục tiêu của các bổ sung và sửa đổi có liên quan đến cải thiện các quy trình pháp lý dẫn đến tăng chất lượng và tiêu chuẩn của các thiết bị y tế được sản xuất, nhập khẩu hoặc giao dịch tại Cộng hòa Albania, cải thiện các thủ tục phân phối, vận chuyển và lưu trữ bằng cách tăng hiệu quả của các thiết bị y tế.

Ngày dự kiến thông qua: Chưa được quyết định.

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa quyết định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Y tế và Bảo trợ xã hội. Tổng cục Tiêu chuẩn hóa. Điểm điều tra của WTO – Albania. E-mail: info@dps.gov.alhttp://www.dps.gov.al;

ĐT: +355 42 22 62 55. Fax: +355 42 24 71 77.

Quốc gia: ARGENTINA

  1. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/367, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Ghi nhãn hiệu quả năng lượng.

Mô tả nội dung: Văn bản dự thảo quy định tất cả các yêu cầu và tiêu chí chính liên quan đến ghi nhãn hiệu quả năng lượng các thiết bị tiêu thụ điện cho hoạt động, để được đưa vào hoặc bán ở Argentina. Áp dụng cho các thiết bị sau: Tủ lạnh, máy làm mát, tủ đông và kết hợp, máy giặt điện, tivi và màn hình tivi, điều hòa không khí, đèn sợi đốt và halogen với dây tóc vonfram, đèn huỳnh quang, lò vi sóng, máy nước nóng điện, cảm ứng một pha và ba pha động cơ.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng về ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Không có.

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không có.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Tổ chức có trách nhiệm: Bộ Thương mại Cộng hòa Argentina.

Avda. Julio A. Roca 651 Tầng 4 Khu vực 23A (C1067ABB).

Điện thoại: 54 11 4349 4067. E-mail: focalotc@produccion.gob.arhttp://www.puntofocal.gob.ar

  1. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/368, ngày 11 tháng 6 năm 2019

Sản phẩm điều chỉnh: Quy định kỹ thuật và đo lường cho đồng hồ đo điện trong dòng điện xoay chiều.

Mô tả nội dung: Máy đo năng lượng điện được sản xuất, được thương mại hóa và nhập khẩu vào Argentine, phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật và đo lường, phải được chứng nhận đáp ứng thử nghiệm và được phê duyệt mẫu.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng ngừa các thực hành có thể đánh lạc hướng và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

Ngày dự kiến thông qua: ngày 24 tháng 5 năm 2019.

Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 365 ngày kể từ ngày 24/05/2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Tổ chức có trách nhiệm: Bộ Thương mại Cộng hòa Argentina. Avda. Julio A. Roca 651 Tầng 4 Khu vực 23A (C1067ABB).

Điện thoại: 54 11 4349 4067. E-mail: focalotc@produccion.gob.ar. http://www.puntofocal.gob.ar

  1. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/211, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các thiết bị gas sử dụng trong gia đình.

Mô tả nội dung: Cơ quan quản lý khí đốt quốc gia, Cơ quan, tiêu chuẩn kỹ thuật đã điều chỉnh để tính đến các khía cạnh kỹ thuật của các thiết bị, cụ thể là:

- Yêu cầu tối thiểu về an toàn, độ bền và hiệu quả của hệ thống hybrid để sưởi ấm nước vệ sinh - Tiêu chuẩn khí đốt Argentina.

- Yêu cầu tối thiểu cho sự an toàn, độ bền và hiệu quả của hệ thống sưởi ấm trong nước lai hệ thống khí mặt trời.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày dự kiến thông qua: Chưa quyết định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Chưa quyết định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Đầu mối TBT-WTO của Cộng hòa Argentina. - Avda. Julio A. Roca 651, Tầng 4, Khu vực 23A, Thành phố tự trị của thủ đô Buenos Aires; -   Điện thoại: 54 11 4349 4067, Email: focalotc@produccion.gob.arhttp://www.puntofocal.gob.ar/;

4. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/251, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chế phẩm thuốc cho con người.

Mô tả nội dung: Thiết lập hướng dẫn, đánh giá các ứng dụng để đưa vào đăng ký chế phẩm thuốc y tế đang hoạt động có nguồn gốc tổng hợp và bán tổng hợp.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày dự kiến thông qua: Chưa quyết định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Chưa quyết định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Đầu mối OTC-WTO của Cộng hòa Argentina.

Avda. Julio A. Roca 651, Tầng 4, Khu vực 23A, Thành phố tự trị của thủ đô Buenos Aires. ĐT: (+54) 11 4349 4067. Email: focalotc@mecon.gob.ar. http://www.puntofocal.gob.ar

5. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/366, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất hóa học dùng trong công nghiệp hoặc có trong các sản phẩm khác.

Mô tả nội dung: Dự thảo Nghị quyết "Quy định khung kỹ thuật áp dụng cho hóa chất dùng trong công nghiệp hoặc có trong các sản phẩm khác, được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Argentina".

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày dự kiến thông qua: Chưa quyết định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Chưa quyết định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Đầu mối OTC-WTO của Cộng hòa Argentina.

Avda. Julio A. Roca 651, Tầng 4, Khu vực 23A, Thành phố tự trị của thủ đô Buenos Aires.           ĐT: (+54) 11 4349 4067. Email: focalotc@mecon.gob.ar.         http://www.puntofocal.gob.ar

6. Thông báo số: G/TBT/N/ARG/369, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Khí đốt tự nhiên.

Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn thiết lập các thông số kỹ thuật được đáp ứng bởi hệ thống phân phối và vận chuyển khí đốt tự nhiên ở Argentina, bất kể khí đốt đến từ các khu vực sản xuất trong nước khác nhau hay được nhập khẩu, thông qua các đường ống khí thông thường.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, bảo vệ đời sống động vật hoặc thực vật sức khỏe, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Không được chỉ định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Không được chỉ định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 22 tháng 7 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan quản lý khí quốc gia.

Avda. Julio A. Roca 651 Tầng 4 Khu vực 23A, Thành phố tự trị của thủ đô Buenos Aires.             ĐT: (+54) 11 4349 4067. Email: focalotc@produccion.gob.ar. http://www.puntofocal.gob.ar

 

Quốc gia: BRAZIL

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/874, ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Hóa chất vô cơ.

 Mô tả nội dung: Dự thảo đặt ra quy định kỹ thuật đo lường và yêu cầu an toàn đối với chất khử nitơ oxit, dụng cụ đo thể tích.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và thông tin đến người tiêu dùng.

Ngày dự kiến thông qua: Sau khi được công bố trên tạp chí quốc gia.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau khi được công bố trên tạp chí quốc gia.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 05 tháng 8 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia - Inmetro.

Điện thoại: + (55) 21 2563,2918. Điện thoại: + (55) 21 2563.5637.

Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

Web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

2. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/877, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Cá đông lạnh.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy định kỹ thuật về đo lường để xác định rõ hình thức biểu thị hàm lượng danh định trong cá đông lạnh được đo lường trước hoặc đóng gói sẵn, dán keo hay không và làm thế nào để thể hiện nội dung danh định.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ và an toàn tiêu dùng, yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến áp dụng: Sau khi được công bố trên Tạp chí chính thức.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau khi được công bố trên Tạp chí chính thức.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ-INMETRO

Điện thoại: + (55) 21 2563,2918. Điện thoại: + (55) 21 2563.5637

3. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/878, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất phụ gia được phép sử dụng trong thịt và sản phẩm thịt gia cầm.

Mô tả nội dung: Ban hành văn bản luật pháp quốc gia về các chất phụ gia được phép sử dụng trong thịt và sản phẩm thịt gia cầm.

 Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, phòng chống hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu về chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 03 tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 03 tháng 6 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia-INMETRO.

Điện thoại: + (55) 21 2563. 2918.       Điện thoại: + (55) 21 2563.5637

Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

Trang web: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

4. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/879, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc có chứa cần sa, các dẫn xuất và chất tổng hợp tương tự.

Mô tả nội dung: Dự thảo nghị quyết này thiết lập thủ tục cho ủy quyền tiếp thị và giám sát cần sa. Thuốc có chứa cần sa, dẫn xuất và các chất tổng hợp tương tự.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

Ngày dự kiến áp dụng: Trong ngày công bố.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Trong ngày công bố.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 20 tháng 8 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO). Điện thoại: + (55) 21 2563,2918. Điện thoại: + (55) 21 2563.5637

Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br.

Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

5. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/320, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Nước dừa.

Mô tả nội dung: Nhằm mục đích thông báo Pháp lệnh 117, ngày 31/5/2019, được công bố bởi Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi và cung cấp thực phẩm, trên Công báo Brazil 111, ngày 11/6/2019, phần 1, trang 09, mở một cuộc tham vấn cộng đồng về dự thảo kỹ thuật Quy định thay thế Quy chuẩn kỹ thuật 27, ngày 22/7/2009.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

Ngày dự kiến áp dụng: Không có.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Không có.

6. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 75 ngày kể từ ngày công bố Pháp lệnh.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia-INMETRO. Điện thoại: + (55) 21 2563. 2918. Điện thoại: + (55) 21 2563.5637

Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

Trang web: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

Quốc gia: CANADA

1. Thông báo số: G/TBT/N/CAN/589, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thông tin vô tuyến.

Mô tả nội dung: Thông báo được đưa ra bởi Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển kinh tế Canada cho các thiết bị vô tuyến miễn giấy phép: Thiết bị loại I, bộ ra, các yêu cầu chứng nhận cho chứng nhận thiết bị của một số loại thiết bị vô tuyến miễn giấy phép.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tư vấn.

Ngày dự kiến thông qua: Không áp dụng.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Không áp dụng.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 16 tháng 8 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan thông báo và điều tra các vấn đề toàn cầu Canada. Ottawa, K1A 0G2, Canada. Điện thoại: (343) 203-4273. Fax: (613) 943-0346.

Email: enquirypoint @international.gc.ca

2. Thông báo số: G/TBT/N/CAN/590, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thông tin vô tuyến.

Mô tả nội dung: Thông báo quy định về thông tin vô tuyến được đưa ra bởi Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển kinh tế Canada:

Thiết bị không gian trắng (WSD), đặt ra chứng nhận yêu cầu đối với thiết bị vô tuyến miễn giấy phép hoạt động theo tần số các băng tần 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 470-608 MHz và 657-663 MHz, được gọi là thiết bị không gian trắng (WSD).

Thông số kỹ thuật cơ sở dữ liệu không gian trắng đặt ra yêu cầu kỹ thuật để chỉ định một cơ sở dữ liệu có khả năng xác định các kênh có sẵn để sử dụng bởi các thiết bị không gian trắng ở tần số khoảng trắng các băng tần (tức là 54-72 MHz, 76-88 MHz, 174-216 MHz, 470-608 MHz và 657-663 MHz).

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tư vấn.

Ngày dự kiến thông qua: Không áp dụng.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Không áp dụng.

 

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế, 111 Ottawa, K1A 0G2, Canada. Điện thoại: (343) 203-4273. Fax: (613) 943-0346

Email: enquirypoint @international.gc.ca.

https://www.rabc-cccr.ca/open-consultations/rss

Quốc gia: CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT

Thông báo số: G/TBT/N/UAE/463, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thịt và các sản phẩm thịt.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy định kỹ thuật này của UAE có liên quan đến yêu cầu chung đối với động vật, chim - giết mổ theo Luật Hồi giáo.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe con người hay sự an toàn.

Ngày dự kiến thông qua: Không có.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Không có.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Emirates (ESMA). PO: 2166, Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. 

ĐT: (+971) 2 403 2613. Fax: (+971) 2 671 0999

Email: esma@esma.gov.ae. Trang web: http://www.esma.gov.ae

Quốc gia: CỘNG HÒA CZECH

Thông báo số: G/TBT/N/CZE/235, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Đo lường và đo lường nói chung.

Mô tả nội dung: Tại Cộng hòa Séc, băng đo được đặt trên tiếp thị và đưa vào sử dụng theo Chỉ thị 2014/32 / EU (MID). Một khi họ đã được đưa vào sử dụng, chúng trở thành đối tượng của quy định đo lường quốc gia - kiểm tra tại yêu cầu của một người có thể bị ảnh hưởng bởi phép đo không chính xác. Thông báo này pháp luật chỉ áp dụng cho việc kiểm tra các dụng cụ đo lường đã có được đưa vào sử dụng. Không quan tâm đến việc đặt chúng trên thị trường hoặc đưa chúng vào sử dụng. Các yêu cầu áp đặt cho các dụng cụ đo này khi sử dụng là đầy đủ tương thích với MID. Một số thông số được liệt kê trong tài liệu này là thuộc tính của dụng cụ đo mới được liệt kê ở đây chỉ vì bảo tồn những thuộc tính khi các công cụ được sử dụng có thể kiểm tra trực quan hoặc kiểm tra khác. Từ khóa: dụng cụ đo, chiều dài, băng đo.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tại Cộng hòa Séc, băng đo là dụng cụ đo được chỉ định có thể kiểm tra theo yêu cầu của một người bị ảnh hưởng bởi phép đo.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Séc - Điểm điều tra WTO/TBT

P.O. 49, Biskupsky dvur 1148/5, 11000 Prague, 1 Cộng hòa Séc.

Điện thoại: (+420) 221 802 212. Điện thoại: (+420) 221 802 440.

E-mail: wto.tbt@unmz.cz.

Quốc gia: ĐÀI LOAN

1. Thông báo số: G/TBT/N/TPKM/364, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Nông sản hữu cơ.

Mô tả nội dung: Các mặt hàng bắt buộc và cấm trong hợp đồng giữa các tổ chức chứng nhận và nông nghiệp.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng về sức khỏe và an toàn của con người.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Tháng 5 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI), Bộ kinh tế.

4 Đường Chinan, Quận 1, Thành phố Đài Bắc 100, Đài Loan

Điện thoại: (886-2) 2343-1781. Fax: (886-2) 3343-3991.

E-mail: sarah.chiang@bsmi.gov.tw

 

2. Thông báo số: G/TBT/N/TPKM/370, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Nông sản hữu cơ.

Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn chứng nhận cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp chuyển đổi và các chất được phép trong sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối và bán hàng trên lãnh thổ Đài Loan.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng về sức khỏe và an toàn của con người.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Tháng 5 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI), Bộ kinh tế. 4 Đường Chinan, Quận 1, Thành phố Đài Bắc 100, Đài Loan

Điện thoại: (886-2) 2343-1781. Fax: (886-2) 3343-3991.

E-mail: sarah.chiang@bsmi.gov.tw

 

3. Thông báo số: G/TBT/N/TPKM/381, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Bàn gấp.

Mô tả nội dung: Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra đang đề xuất để điều chỉnh sự an toàn của bàn gấp, có liên quan đến một số sự cố trong những năm gần đây và dẫn đến thương tích hoặc cái chết của trẻ em. Các yêu cầu sẽ là áp dụng cho các bàn gấp có chiều cao trên 60 cm, tuân theo CNS 15185: Năm 2019. Thủ tục đánh giá sự phù hợp sẽ là Đăng ký chứng nhận sản phẩm (Mô-đun II - thử nghiệm loại + Mô-đun III - tuyên bố về sự phù hợp).

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng về sức khỏe và an toàn của con người.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 9 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Tháng 02 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI), Bộ kinh tế.

4 Đường Chinan, Quận 1, Thành phố Đài Bắc 100, Đài Loan

Điện thoại: (886-2) 2343-1781. Fax: (886-2) 3343-3991

E-mail: sarah.chiang@bsmi.gov.tw

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM

Quốc gia: ECUADOR

Thông báo số: G/TBT/N/ECU/469, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống và thiết bị điện y tế.

Mô tả nội dung: Quy định kỹ thuật được thông báo của Ecuador thiết lập các yêu cầu phải được đáp ứng bởi các thiết bị và hệ thống điện y tế, trước khi tiếp thị các sản phẩm trong nước và nhập khẩu, với mục đích bảo vệ sức khỏe con người, an toàn và ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Không áp dụng cho bộ phận có thể lắp ghép của các thiết bị y tế đang hoạt động.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

Ngày dự kiến thông qua: Không có.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Không có.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Sản xuất, Ngoại thương, Đầu tư và Thủy sản - Dịch vụ tiêu chuẩn hóa của Ecuador. Điện thoại: (+ 593-2) 3825960 đến 90.

Địa chỉ: Av. Amazonas entre Unión Nacional de periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque Amarillo. Trang web: www.industrias.gob.ec

Quốc gia: GUATEMALA

Thông báo số: G/TBT/N/GTM/97, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Quy định thông số kỹ thuật cho bơ, phô mai chế biến hoặc tan chảy, phô mai mozzarella, sữa đặc và sữa bay hơi cô đặc.

Mô tả nội dung: Bơ, phô mai chế biến hoặc tan chảy, phô mai mozzarella, sữa bay hơi cô đặc và sữa đặc.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

Ngày dự kiến thông qua: Kể từ ngày công bố trên công báo.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sẽ được xác định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan có trách nhiệm:

-           Bộ Y tế Cộng đồng và Hỗ trợ xã hội.

-           Địa chỉ: Avenida Bolivar 28-07 khu 8, cấp 5 Guatemala.

-           Điện thoại: 2296-4027.

-           Email: secretariadrca@mspas.gob.gt

Quốc gia: HÀN QUỐC

1.Thông báo số: G/TBT/N/KOR/836, ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất hóa học.

Mô tả nội dung: Các quy định thực thi của Đạo luật Sức khỏe và An toàn Lao động. Mức cho phép theo luật định đã được thiết lập cho 24 chất hóa học, bao gồm ethylene oxide, có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp vì chúng có khả năng gây ung thư cao, gây đột biến hoặc gây độc cho sinh sản và một sự điều chỉnh hợp lý đã được thực hiện cho số lượng theo luật định của 51 chất hóa học phải quản lý an toàn quá trình.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người, xây dựng một công việc an toàn và lành mạnh.

Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ Việc làm và Lao động (MOEL).

-           Tòa nhà số 11, Phòng số 704, 422 Hannuri-daero, Sejong-si, 30117, Hàn Quốc.

-           ĐT: (+82) 44 202 7697. -        Fax: (+82) 44 202 8090

-           E-mail: idler21c@korea.kr. Web: http://www.moel.go.kr.

2. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/838, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

 Sản phẩm điều chỉnh: Quy định về Nhãn thuốc.

Mô tả nội dung: Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) của Cộng hòa Hàn Quốc đã sửa đổi "Quy định về Nhãn thuốc" được nêu dưới đây:

Trong số các sản phẩm thuốc dùng trong miệng, các sản phẩm có chứa flo làm trắng được yêu cầu dán nhãn nội dung của flo trên sản phẩm.

ồ uống năng lượng có chứa caffeine hiện đang được yêu cầu để đặt hàm lượng caffeine trên nhãn.

Băng vệ sinh sử dụng nước hoa có chứa nguyên liệu được xác định và thông báo là chất gây dị ứng phải được ghi trên nhãn.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Đảm bảo người tiêu dùng có quyền được biết và quyền lựa chọn, sử dụng phù hợp.

Ngày dự kiến nhận con nuôi: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sẽ được xác định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

-           187 Osongsaengmyeong 2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28159, Hàn Quốc

-           Điện thoại: (+82) 43 719-1564.

-           Fax: (+82) 43-719-1550

-           Email: wtokfda@korea.kr

-           Trang web: www.mfds.go.kr

3. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/839, ngày 20 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thang di động.

Mô tả nội dung:

Định nghĩa và phương pháp thử nghiệm được sửa đổi cho thang di động: Áp dụng JIS S 1121 và CPSA 0015.

Các định nghĩa và yêu cầu an toàn cho "Bước chân" được thêm vào: Áp dụng EN 14183.

Theo Hệ thống thông tin nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu phải xác minh an toàn sản phẩm và gắn nhãn chứng nhận Hàn Quốc là sản phẩm đáp ứng an toàn đặc điểm kỹ thuật.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn tiêu dùng.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 11 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Tháng 6 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS).

-           93, Isu-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 27737 Hàn Quốc.

-           ĐT: (+82) 43 870 5460.

-           Fax: (+82) 43 870 5677.

-           E-mail: Consumer1@korea.kr

-           Trang web: www.kats.go.kr.

 

Quốc gia: HOA KỲ

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1450, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Sửa đổi các quy định về nhiên liệu để cung cấp tính linh hoạt cho E15.

Mô tả nội dung: Cơ quan Bảo vệ Môi trường đang áp dụng cách giải thích theo luật định mới và thiết lập các quy định thay đổi tương ứng để cho phép xăng pha trộn với tối đa 15% ethanol để giảm bớt sự chi trả theo Đạo luật Không khí Sạch. Khi làm như vậy, Cơ quan Bảo vệ Môi trường đang hoàn thiện một quy tắc diễn giải trong đó định nghĩa xăng pha trộn với tới 15% ethanol là "tương đối giống" với nhiên liệu được sử dụng để chứng nhận xe cơ giới cấp 3.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cuối cùng, là thực hiện các thay đổi về quy định để sửa đổi một số các yếu tố của hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo, để cải thiện chức năng của thị trường số nhận dạng tái tạo và ngăn chặn thao túng thị trường.

Ngày dự kiến áp dụng: Ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA).

-           https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-10/html/2019-11653.pdf

2. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1493, ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế, thiết bị gây mê, phân loại máy chụp cắt lớp điện trở thông gió.

Mô tả nội dung: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ đang phân loại máy chụp cắt lớp trở kháng điện thông gió vào lớp II (điều khiển đặc biệt). Các điều khiển đặc biệt áp dụng cho loại thiết bị được xác định theo thứ tự này và sẽ là một phần của ngôn ngữ được mã hóa cho phân loại chụp cắt lớp trở kháng điện thông gió. Hành động này cũng sẽ tăng cường khả năng tiếp cận của bệnh nhân đối với đổi mới có lợi các thiết bị, một phần bằng cách giảm gánh nặng pháp lý.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm, Dịch vụ y tế và con người.

-           Điểm hỏi đáp về TBT của Hoa Kỳ.

-           Email: usatbtep@nist.gov.

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA

3. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1494, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất hóa học.

Mô tả nội dung: Cơ quan bảo vệ môi trường đang đề xuất các quy tắc áp dụng mới theo Đạo luật kiểm soát chất độc hại đối với 8 chất hóa học là đối tượng của thông báo tiền sản xuất. Yêu cầu mọi người thông báo cho Cơ quan bảo vệ môi trường ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu sản xuất hoặc nhập khẩu và xử lý bất kỳ trong số 8 chất hóa học được chỉ định sử dụng.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sẽ được xác định.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) - Điểm hỏi đáp về TBT của Hoa Kỳ.

-           Email: usatbtep@nist.gov

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA

Quốc gia: KENIA

4. Thông báo số: G/TBT/N/Kenia/889, ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn sản phẩm – Yêu cầu chung.

Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với đánh dấu và ghi nhãn sản phẩm. Áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất tại Kenya và những sản phẩm nhập khẩu.

 Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Khi công bố.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục Tiêu chuẩn Kenya - Điểm điều tra quốc gia WTO/TBT.

-           54974-00200, Nairobi, Kenya.

-           Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258.

-           Fax: + (254) 020 609660/609665.

-           E-mail: info@kebs.org.

-           Trang web: http://www.kebs.org.

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Thông báo số: G/TBT/N/EU/667, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị hàng hải.

Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định thay thế và điều chỉnh nội dung của một số thiết bị hàng hải với những thay đổi trong quốc tế có liên quan.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của Chỉ thị thiết bị hàng hải là tăng cường an toàn trên biển và phòng ngừa ô nhiễm biển thông qua việc áp dụng thống nhất công cụ quốc tế được thông qua dưới sự bảo trợ của hàng hải quốc tế Tổ chức (IMO), đưa ra các yêu cầu cụ thể liên quan đến việc xây dựng, hiệu suất hoặc thử nghiệm thiết bị được đặt trên tàu và để đảm bảo di chuyển tự do các thiết bị như vậy trong EU. Những công cụ quốc tế cụ thể:

- Công ước quốc tế về dòng tải năm 1966 (LL66), năm 1972;

- Công ước quốc tế về ngăn chặn va chạm trên biển (Colreg);

- Các Công ước quốc tế năm 1973 về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (Marpol) và Công ước quốc tế năm 1974 về an toàn cuộc sống trên biển (Solas).

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 9 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau 20 ngày kể từ ngày xuất bản trên tạp chí chính thức của EU (khoảng một tháng sau khi thông qua).

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Ủy ban châu Âu - Điểm điều tra EU-TBT.

-           Fax: + (32) 2 299 80 43

-           E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

-           Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

Quốc gia: MALAYSIA

Thông báo số: G/TBT/N/MYS/90, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị điện gia dụng.

Mô tả nội dung: Hướng dẫn này cung cấp: danh sách các thiết bị điện được quy định, các quy trình và điều kiện phải tuân thủ khi sản xuất hoặc nhập khẩu thiết bị điện vào Malaysia, hiệu quả năng lượng và yêu cầu ghi nhãn. Áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà triển lãm, người bán và nhà quảng cáo của bất kỳ thiết bị điện được quy định, phòng thí nghiệm đã đăng ký, tổ chức chứng nhận đảm bảo tuân thủ đạo luật và quy định cung cấp điện.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để tạo điều kiện cho các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu về thông tin và thủ tục sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện vào Malaysia. Để cập nhật bản sửa đổi của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế được Malaysia chấp nhận để phục vụ cho sự phát triển của công nghệ trên thiết bị điện. Bảo vệ khỏi nguy hiểm đến sức khỏe con người, an toàn, môi trường và tài sản.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 11 tháng 01 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Ủy ban năng lượng.

-           Số 12, Jalan Tun Hussein, 62100 Putrajaya, MALAYSIA.

-           Điện thoại: + (603) 8870 8500.

-           Fax: + (603) 8888 8637.

-           Trang web: http://www.st.gov.my

 

Quốc gia: NHẬT BẢN

Thông báo số: G/TBT/N/JPN/626, ngày 17 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất có tác dụng có thể xảy ra đối với hệ thống thần kinh trung ương.

Mô tả nội dung: Đề xuất được chỉ định 2 chất và sử dụng đúng cách được chỉ định theo luật.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để ngăn chặn việc lạm dụng các chất có tác dụng có thể xảy ra đối với hệ thống thần kinh trung ương và để làm rõ các quy định theo Đạo luật; sản xuất, nhập khẩu, bán, sở hữu, sử dụng các chất có tác dụng có thể xảy ra đối với hệ thống thần kinh trung ương.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 23 tháng 6 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW).

-           Phòng thương mại quốc tế, phòng kinh tế, bộ ngoại giao.

-           Fax: (+81 3) 5501 8343

-           E-mail: enquiry@mofa.go.jp

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN

Quốc gia: PHILIPPINES

1. Thông báo số: G/TBT/N/PHL/216, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại cho gia đình và thành thị.

Mô tả nội dung: Xóa bỏ các yêu cầu cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, thu phí, bán buôn, phân phối, nhà bán lẻ, nhà đóng gói tham gia vào đóng gói một số chất độc hại trong gia đình và đô thị.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cung cấp hướng dẫn quy định cho hộ gia đình về sự nguy hiểm của các chất độc hại, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Ngày dự kiến áp dụng: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố trên báo quốc gia.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Sở Y tế - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.

-           Civic Drive, Filinvest, Alabang 1781, thành phố Muntinlupa.

-           Điện thoại: +632.857.1900 loc. 8113 hoặc 8107.

-           Email: infor@fda.gov.ph; ccrr@fda.gov.ph; mcdledesma@fda.gov.ph

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL.

 

2. Thông báo số: G/TBT/N/PHL/217, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm thuốc trừ sâu và các thành phần hoạt động của chúng.

Mô tả nội dung: Các quy tắc và quy định quản lý thuốc trừ sâu cho hộ gia đình và đô thị; cấp phép, đăng ký sản phẩm và cho các mục đích khác. Cung cấp các hướng dẫn cập nhật và các yêu cầu phù hợp với các cam kết quốc tế nhưng không giới hạn ở Nghị định thư Montreal, Công ước Rotterdam, Công ước Stockholm và các vấn đề liên quan các quy định và tiêu chuẩn về thuốc trừ sâu tại địa phương.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ con người, sức khỏe cộng đồng và môi trường khỏi những rủi ro liên quan đến sử dụng thuốc trừ sâu và để đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng của các sản phẩm thuốc trừ sâu.

Ngày dự kiến áp dụng: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố trên báo quốc gia.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Sở Y tế - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.

-           Civic Drive, Filinvest, Alabang 1781, thành phố Muntinlupa.

-           Điện thoại: +632.857.1900 loc. 8113 hoặc 8107.

-           Email: infor@fda.gov.ph; ccrr@fda.gov.ph; mcdledesma@fda.gov.ph

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL.

 

3. Thông báo số: G/TBT/N/PHL/218, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Kiểm soát dịch hại, chứng nhận về người xử lý thuốc trừ sâu và công nhận nhà cung cấp đào tạo.

Mô tả nội dung: Căn cứ vào các quy định của “Đạo luật quản lý thực phẩm và dược phẩm năm 2009, thực hiện các quy tắc và quy định quản lý thực phẩm, dược phẩm”, theo đó thiết lập các hướng dẫn về quy định của người vận hành kiểm soát dịch hại, chứng nhận người xử lý thuốc trừ sâu và công nhận nhà cung cấp đào tạo.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để thiết lập các quy trình quản lý tiêu chuẩn trong quy định về kiểm soát dịch hại, chứng nhận xử lý thuốc trừ sâu và công nhận các nhà cung cấp đào tạo; bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Ngày dự kiến áp dụng: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố trên báo quốc gia.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Sở Y tế - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.

-           Civic Drive, Filinvest, Alabang 1781, thành phố Muntinlupa.

-           Điện thoại: +632.857.1900 loc. 8113 hoặc 8107.

-           Email: infor@fda.gov.ph; ccrr@fda.gov.ph; mcdledesma@fda.gov.ph

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL.

 

3. Thông báo số: G/TBT/N/PHL/219, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc lá điện tử, hệ thống phân phối Nicotine điện tử và không Nicotine.

Mô tả nội dung: Thuốc lá điện tử, bao gồm cả hệ thống phân phối Nicotine và  không nicotine điện tử, được sử dụng để cung cấp các giải pháp khí dung cho phổi, tương tự như hành động hút thuốc. Hiện nay, thuốc lá điện tử là ngành công nghiệp phổ biến là cách thay thế an toàn hơn hoặc ít tác hại hơn đối với thuốc lá thông thường; mặc dù không chắc chắn mức độ an toàn của nó. Các nghiên cứu không đủ để kết luận rõ ràng và dứt khoát rằng việc sử dụng lâu dài sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng có hại nào đối với sức khỏe con người. Có thể vẫn còn những mức gây hại cho sức khỏe do việc sử dụng các sản phẩm này, nên cần đưa ra biện pháp phòng ngừa như quy định của cơ quan có thẩm quyền là cần thiết cho bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Do đó, sự cấp thiết để tăng cường chính sách của mình để điều chỉnh hiệu quả các sản phẩm thuốc lá điện tử.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để cung cấp bản cập nhật về quy định bảo vệ sức khỏe con người hay sự an toàn.

Ngày dự kiến áp dụng: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày được công bố trên một tờ báo quốc gia.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Sở Y tế - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.

-           Civic Drive, Filinvest, Alabang 1781, thành phố Muntinlupa.

-           Điện thoại: +632.857.1900 loc. 8113 hoặc 8107.

-           Email: infor@fda.gov.ph; ccrr@fda.gov.ph; mcdledesma@fda.gov.ph

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL.

 

4. Thông báo số: G/TBT/N/PHL/220, ngày 19 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Danh sách các sản phẩm bắt buộc chứng nhận, bao gồm một số sản phẩm được chia thành các loại, cụ thể là: xây dựng và điện tử, hóa chất và sản phẩm tiêu dùng.

Mô tả nội dung: Quy định hướng dẫn thực hiện, phát hành và xác minh các nhãn dán ba chiều nối tiếp là chất lượng sản phẩm mới và/hoặc dấu chứng nhận an toàn để bảo vệ tính toàn vẹn của dấu sản phẩm và cấp phép.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Những nguyên tắc này nhằm đảm bảo nghiêm ngặt rằng chỉ những sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất có giấy phép hợp lệ được dán bằng các miếng dán bằng chứng chống giả mạo và được phép phân phối tại thị trường địa phương, phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày dự kiến áp dụng: Sau 15 ngày kể từ ngày xuất bản trên một tờ báo quốc gia.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày xuất bản trên một tờ báo quốc gia.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 tháng 6 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục Tiêu chuẩn Philippines, Sở thương mại

-           3/F 361 Sen. Gil J. Puyat Ave, Thành phố Makati, Philippines

-           Điện thoại: + 632.751.4700

-           E-mail: bps@dti.gov.ph

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL

Quốc gia: THÁI LAN

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/545, ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại.

Mô tả nội dung: Dự thảo thông báo nhằm sửa đổi danh sách các chất độc hại theo Đạo luật về các chất độc hại. Danh sách đề xuất liên quan đến sửa đổi và đưa vào các chất độc hại được tôn trọng kèm theo Thông báo của Bộ Công nghiệp trong Danh sách các chất độc hại B.E. 2556 (2013) và Danh sách Các chất độc hại (Số 4) B.E. 2560 (2017).

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Sửa đổi danh sách các chất độc hại bằng cách sửa đổi loại và thêm các chất mới, sửa đổi sẽ tạo điều kiện cho các biện pháp thích hợp trên mới kiểm soát chất liên quan và phù hợp với các hóa chất liên quan Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng. Cung cấp sự an toàn và lợi ích cho con người và môi trường.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 9 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Kể từ ngày Chính phủ Thái Lan công báo.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục Công nghiệp, Bộ Công nghiệp.

-           ĐT: (662) 202 4108.

-           Fax: (662) 202 4015.

-           E-mail: icrsu@diw.mail.go.th

-           Trang web: http://www.diw.go.th

2. Thông báo số: G/TBT/N/THA/546, ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại.

Mô tả nội dung: Để nêu định nghĩa về "Quá cảnh" của các chất độc hại cũng như phản ánh cách thức hoạt động của "Quá cảnh" tách biệt rõ ràng với "Nhập khẩu". Nhằm giảm gánh nặng và đẩy nhanh quá trình hải quan đối với các chất độc hại nhờ đó làm giảm các bước quan liêu từ bắt đầu chế biến. Các quy tắc mới được thiết lập cho quy định phù hợp hơn; như yêu cầu về bảo hiểm thiệt hại, xác định biên giới hải quan cụ thể để "quá cảnh" các chất độc hại, sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động "quá cảnh", hàng hóa sẽ được công nhận là xuất khẩu trong vòng 5 ngày kể từ ngày phát hành bởi điểm kiểm tra hải quan nhập khẩu.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Là kết quả của pháp luật hiện hành và lâu dài để kiểm soát các chất nguy hiểm, các điều khoản sẽ được sửa đổi cập nhật, hiện đại hóa cho các vấn đề đang nổi lên và tăng cường quản lý hiệu quả hơn. Tạo thuận tiện hơn cho các bên liên quan. Các quy định thúc đẩy an toàn hơn và có lợi cho con người và môi trường.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: 180 ngày kể từ ngày Chính phủ Thái Lan công báo.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Công nghiệp.

-           ĐT: (662) 202 4108. Fax: (662) 202 4015.

-           E-mail: icrsu@diw.mail.go.th

-           Trang web: http://www.diw.go.th

3. Thông báo số: G/TBT/N/THA/547, ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại.

Mô tả nội dung: Bộ Y tế Công cộng đã đề xuất dự thảo thông báo về sự thật liên quan đến các chất độc hại loại 1 thuộc trách nhiệm của Cục quản lý Thực phẩm và  Dược phẩm Thái Lan như sau:

Hủy bỏ "Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về việc thông báo sự thật liên quan đến các chất độc hại loại 1 thuộc trách nhiệm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm B.E. 2549 (2006) "

Bất kỳ ai muốn sản xuất hoặc nhập khẩu các chất độc hại loại 1 nguy hiểm sẽ được thông báo thực tế liên quan đến chất độc hại đó cho cơ quan có thẩm quyền trước khi sản xuất hoặc nhập khẩu lần đầu tiên.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để cải thiện quy trình thông báo và nhận thông báo loại 1 các chất độc hại.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 8 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Tháng 8 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan.

-           Đường Tiwanon, Nonthaburi 11000, Thái Lan.

-           Điện thoại: (662) 590 7298

-           Fax: (662) 591 8483

4. Thông báo số: G/TBT/N/THA/548, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống có cồn.

Mô tả nội dung: Quy định cấp Bộ có quyền nhập khẩu rượu, cung cấp các thủ tục và điều kiện để nhập khẩu rượu vào Vương quốc Thái Lan, bao gồm: Các quy định giấy phép nhập khẩu, gửi mẫu rượu được nhập khẩu để kiểm tra và phân tích chất lượng trước khi nộp đơn xin nhập khẩu rượu, cấp phép hoặc nộp giấy chứng nhận phân tích để đảm bảo rằng rượu đáp ứng yêu cầu công bố. Giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan chính phủ nước ngoài hoặc các cơ quan khác được chứng nhận bởi chính phủ nước ngoài.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.

Ngày dự kiến thông qua: Không có.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 05 tháng 6 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục tiêu chuẩn thực phẩm và nông sản quốc gia (ACFS)

-           Đường 50 Phaholyothin, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thái Lan.

-           Điện thoại: (+662) 561 4204.

-           Fax: (+662) 561 4034.

-           Email: spsthailand @ gmail.

-           Trang web: http://www.acfs.go.th

5. Thông báo số: G/TBT/N/THA/549, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống có cồn.

Mô tả nội dung: Theo quy định của Đạo luật Tiêu thụ đặc biệt quy định mang tên giấy phép nhập khẩu rượu 2017 được sửa đổi bởi Quy định cấp phép cho phép nhập khẩu rượu 2019, thông báo này quy định về tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử đối với rượu nhập khẩu, bao gồm bia, rượu vang và rượu vang sủi tăm làm từ nho, rượu lên men và rượu chưng cất.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Ngày dự kiến thông qua: Không có.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 05 tháng 6 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục tiêu chuẩn thực phẩm và nông sản quốc gia (ACFS)

-           Đường 50 Phaholyothin, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thái Lan.

-           Điện thoại: (+662) 561 4204.

-           Fax: (+662) 561 4034.

-           Email: spsthailand @ gmail.

-           Trang web: http://www.acfs.go.th

Quốc gia: THỤY SỸ

Thông báo số: G/TBT/N/CHE/238, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Lắp đặt viễn thông.

Mô tả nội dung: Chỉ định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản liên quan đến việc lắp đặt viễn thông do Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ quy định. Quy định việc sử dụng các giao diện vô tuyến ở Thụy Sĩ.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản liên quan đến việc lắp đặt viễn thông phải được cập nhật để tuân theo quản lý tần số mới nhất trong Châu Âu và được hài hòa.

Ngày dự kiến thông qua Ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Văn phòng Truyền thông Liên bang Thụy Sỹ.

-           Ban thư ký về các vấn đề kinh tế của SECO.

-           Holzikofenweg 36, 3003 Berne.

-           tbt@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHE

Quốc gia: UGANDA

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1092, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Tấm và màng Polyetylen.

Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này bao gồm việc phân loại màng polyetylen và tấm dày từ 0,03 mm - 0,3 mm, bao gồm. Bộ phim hoặc tấm có thể chứa các chất phụ gia để cải thiện các tính chất bề mặt, sắc tố, hoặc chất ổn định, hoặc kết hợp của chúng. Cho phép sử dụng tái chế màng polyetylen hoặc nhựa làm nguyên liệu, toàn bộ hoặc một phần, miễn là tất cả các yêu cầu như được điều chỉnh bởi nhà sản xuất và người dùng cuối cũng được đáp ứng. Dự thảo tiêu chuẩn này không có ý định giải quyết tất cả các mối quan tâm về an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập thực hành an toàn và sức khỏe người sử dụng.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; bảo vệ môi trường; yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 11 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố là bắt buộc.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA

2. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1093, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Phim nhựa.

Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này yêu cầu đánh giá Polyetylen mật độ thấp và màng polyetylen mật độ thấp tuyến tính (gọi tắt là phim nhựa) với mật độ dao động từ 0,910g/cm3 - 0,925g/cm3. Áp dụng cho polyethylen homopolyme, nhưng không hạn chế áp dụng cho các loại phim được làm từ copolyme polyetylen, và cũng áp dụng cho các loại phim được làm từ hỗn hợp của homopolyme và copolyme. Tiêu chuẩn dự thảo cho phép sử dụng màng nhựa hoặc nhựa tái chế làm nguyên liệu, toàn bộ hoặc một phần, miễn là tất cả các yêu cầu của thông số kỹ thuật này được đáp ứng và như miễn là bất kỳ yêu cầu cụ thể nào được quản lý bởi nhà sản xuất và người dùng cuối cũng được đáp ứng. Tiêu chuẩn Dự thảo bao gồm dung sai kích thước, phân loại, chất lượng nội tại yêu cầu, và phương pháp thử. Các dung sai kích thước bao gồm độ dày, chiều rộng, và chiều dài hoặc năng suất. Phân loại xác định loại, lớp, bề mặt và kết thúc. Các yêu cầu chất lượng nội tại bao gồm mật độ, tay nghề, độ bền kéo, nhiệt độ kín, và mùi, cũng như các đặc tính phân loại cho cường độ va đập, hệ số ma sát, tính chất quang học và xử lý bề mặt. Phương pháp lấy mẫu. Tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập thực hành an toàn và phù hợp sức khỏe con người.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; bảo vệ môi trường; yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Không có.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Không có.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA.

3. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1094, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Sữa dê nguyên chất.

Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, lấy mẫu

và phương pháp thử cho sữa dê nguyên chất.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 12 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Khi Bộ trưởng tuyên bố bắt buộc.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda

-           https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/UGA.

Quốc gia: VIỆT NAM

1. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/142, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm và hàng hóa nói chung.

 Mô tả nội dung: Dự thảo Thông tư nêu chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ trên nhãn hàng hóa.

 Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng về ghi nhãn, yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ khoa học và công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn, Chất lượng và Đo lường).

-           16 Nguyễn Trường Tượng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

-           Điện thoại: (84-24) 9427684.

-           Fax: (84-24) 9427418.

-           Email: qlghinhan@tcvn.gov.vn.

-           http://tbt.gov.vn.

2. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/143, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Van phanh cho đầu máy xe lửa.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy định này quy định các yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm van phanh cho đầu máy xe lửa. Áp dụng cho các tổ chức liên quan đến sản xuất, lắp ráp đầu máy xe lửa, toa xe lửa; tổ chức sản xuất, nhập khẩu van phanh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra, thử nghiệm và cấp chứng chỉ cấp cho chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ giao thông vận tải.

-           18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

-           Điện thoại: 024.3768 4838.

-           Fax: 024.3768 4840.

-           E-mail: tbtgtvt@vr.org.vn.

-           Trang web: http://www.tbt-bgtvt.vn

-           Hoặc có thể tải xuống tại: http://tbt.gov.vn.

3. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/144, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Khớp nối với đầu máy xe lửa.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy định này quy định việc kiểm tra các khớp nối đối với đầu máy xe lửa, xe lửa có tốc độ không quá 120 km/h đối với máy đo tiêu chuẩn (1000mm) và không quá 160 km/h đối với máy đo tiêu chuẩn (1435mm). Áp dụng cho các tổ chức liên quan đến sản xuất, lắp ráp đầu máy xe lửa, toa xe lửa; tổ chức sản xuất, nhập khẩu các khớp nối và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra, thử nghiệm và cấp chứng chỉ cấp cho chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ giao thông vận tải.

-           18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

-           Điện thoại: 024.3768 4838.

-           Fax: 024.3768 4840.

-           E-mail: tbtgtvt@vr.org.vn.

-           Trang web: http://www.tbt-bgtvt.vn

-           Hoặc có thể tải xuống tại: http://tbt.gov.vn.

4. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/145, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Vật liệu chống cháy cho toa xe lửa.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy định này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm của đặc tính chống cháy cho vật liệu phi kim loại được sử dụng trong nội thất cấu trúc toa xe lửa, cabin của đầu máy xe lửa khi sản xuất, lắp ráp, sửa đổi để vận hành tại đường sắt Việt Nam. Áp dụng cho các tổ chức liên quan đến sản xuất, lắp ráp, sửa chữa đầu máy, toa xe lửa; tổ chức sản xuất, nhập khẩu vật liệu cho kết cấu nội thất của toa xe lửa, cabin của đầu máy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và môi trường bảo vệ cho toa xe lửa.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ giao thông vận tải.

-           18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

-           Điện thoại: 024.3768 4838.

-           Fax: 024.3768 4840.

-           E-mail: tbtgtvt@vr.org.vn.

-           Trang web: http://www.tbt-bgtvt.vn.

-           Hoặc có thể tải xuống tại: http://tbt.gov.vn.

5. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/146, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Kính an toàn cho toa xe lửa.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy định này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm của kính an toàn để sử dụng làm kính chắn gió, kính cửa trong kho. Áp dụng cho các tổ chức liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kính an toàn; tổ chức sản xuất, duy trì đầu máy toa xe; tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra, thử nghiệm và cấp chứng chỉ cấp chất lượng, an toàn kỹ thuật và môi trường bảo vệ cho kính an toàn.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ giao thông vận tải.

-           18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

-           Điện thoại: 024.3768 4838.

-           Fax: 024.3768 4840.

-           E-mail: tbtgtvt@vr.org.vn.

-           Trang web: http://www.tbt-bgtvt.vn

-           Hoặc có thể tải xuống tại: http://tbt.gov.vn.

6. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/147, ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Sản phẩm điều chỉnh: Bánh xe cho đầu máy xe lửa.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy định này quy định việc kiểm tra bộ bánh xe cho đầu máy xe lửa, xe đường sắt có tốc độ không quá 120 km/h đối với máy đo tiêu chuẩn (1000mm) và không quá 160 km/h đối với máy đo tiêu chuẩn (1435mm). Áp dụng cho các tổ chức liên quan đến sản xuất, lắp ráp đầu máy, toa xe lửa; tổ chức sản xuất, nhập khẩu các bộ bánh xe và các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia kiểm tra, thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

Ngày dự kiến có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2020

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Cơ quan chịu trách nhiệm:

-           Bộ giao thông vận tải.

-           18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

-           Điện thoại: 024.3768 4838.

-           Fax: 024.3768 4840.

-           E-mail: tbtgtvt@vr.org.vn.

-           Trang web: http://www.tbt-bgtvt.vn.

-           Hoặc có thể tải xuống tại: http://tbt.gov.vn.

Lượt xem: 62

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website