Hoạt động kiểm tra

Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 và phương hướng triển khai năm 2021 01/03/2021 In trang

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2020, trong đó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) được giao kiểm tra 154 doanh nghiệp. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Chi cục đã tiết giảm kiểm tra 25 doanh nghiệp, chỉ thực hiện kiểm tra 129 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thiết bị điện – điện tử, đồ chơi trẻ em, vàng trang sức mỹ nghệ, hàng đóng gói sẵn, dầu nhờn, khí dầu mỏ hóa lỏng, taximet, sử dụng phương tiện đo nhóm 2, chuẩn đo lường, đơn vị chỉ định kiểm định.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp cơ bản đã nắm rõ các quy định, lưu giữ đầy đủ các hồ sơ pháp lý, thực hiện đúng các quy định về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng, mã số mã vạch. Về chất lượng, Chi cục đã lấy 12 mẫu (dầu nhờn, vàng trang sức mỹ nghệ, xăng, dầu) để đánh giá chất lượng, kết quả các mẫu đều đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố. Tuy nhiên vẫn phát hiện một số vi phạm:

- Có 04 doanh nghiệp vi phạm về đo lường bao gồm: Sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đã hết hiệu lực kiểm định; tự ý tháo dỡ niêm phong kẹp chì tại bộ phận CPU để sửa chữa, nhưng không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương và đơn vị kiểm định; không thực hiện kiểm định lại cột đo xăng dầu đã sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng, không đảm bảo điều kiện để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương tiện đo… Chi cục đã xử phạt 04 đơn vị vi phạm với tổng số tiền là 39.500.000 đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 27.660 đồng.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 doanh nghiệp mới kinh doanh trở lại sau thời gian giãn cách xã hội, một số doanh nghiệp thực hiện chưa đúng quy định về nhãn hàng hóa, lưu giữ hồ sơ chất lượng, chưa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng... Chi cục đã nhắc nhở, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Thông qua công tác kiểm tra giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục, nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tạo công bằng trong mua bán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, người kinh doanh chân chính.

Trong năm 2021, Chi cục sẽ tiếp tục kiểm tra 108 doanh nghiệp theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2021.

Nguyễn Tú Uyên

Lượt xem: 108