Hoạt động kiểm tra

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và khảo sát lấy mẫu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm 2021 22/07/2021 In trang

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 28/QĐ-TĐC ngày 23/02/2021 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng về việc  phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong năm 2021; trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành: Công thương, Y tế, Thuế, Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế thành phố và Kinh tế hạ tầng các huyện, Công an thực hiện 05 đợt thanh tra, kiểm tra đối với 54 doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, taxi mét, đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn Lâm Đồng và lấy 04 để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả các đợt thanh tra, kiểm tra và lấy mẫu phát hiện 02 trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xử phạt 02 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 81,5 triệu đồng.

Thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và để đánh giá tình hình chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2021 Chi cục đã xây dựng kế hoạch và thực hiện 02 đợt khảo lấy 27 mẫu xăng, dầu để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả có 05 mẫu có khả nghi về chất lượng, Chi cục đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất và đã phát hiện 01 trường hợp vi phạm về chất lượng và đã xử phạt với số tiền là 61,5 triệu đồng.

Để phục vụ công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong 6 tháng cuối năm 2021 Chi cục tiếp tục thông tin, tuyên truyền, tổ chức khảo sát lấy mẫu, phối hợp với các sở, ngành thực hiện thanh, kiểm tra, lấy mẫu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn, vàng, trang sức mỹ nghệ, khí dầu mỏ hóa lỏng, hàng đóng gói sẵn, thiết bị điện, điện tử, mũ bảo hiểm, tắc xi mét và sử dụng phương tiện đo trong ý tế.

                                                                                     Quốc Thanh

Lượt xem: 77

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.