Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng 17/01/2022 In trang

Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

            Trong năm 2021, Chi cục đã thực hiện tuyên truyền các nội dung hỗ trợ theo kế hoạch qua việc niêm yết áp phích tại các cửa hàng xăng dầu, Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng, Phòng kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố...; thực hiện phóng sự, viết bài thông tin đăng trên trang wedsite của Sở...; thực hiện khảo sát năng lực hoạt động đo lường tại 60 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, qua khảo sát có khoảng 75% doanh nghiệp thường xuyên thực hiện kiểm soát, quản lý phương tiện đo tại đơn vị, có danh mục theo dõi các phương tiện đo phục vụ sản xuất, kinh doanh, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sử dụng các phương tiện đo để nghiên cứu, cân đo, đong đếm phục vụ sản xuất và kinh doanh các mặt hàng đóng gói sẵn, 84% doanh nghiệp có lập hồ sơ theo dõi phương tiện đo về tình trạng hoạt động, hiệu lực kiểm định, hiệu chuẩn của phương tiện đo...; tổ chức 01 lớp tập huấn trực tuyến nâng cao nghiệp vụ về đo lường cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn với hơn 80 lượt người tham gia; tổ chức 08 hội nghị trực tuyến phổ biến triển khai Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường với hơn 250 lượt người tham gia. Việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị giúp các doanh nghiệp nắm thêm các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thiết bị, phương tiện đo đảm bảo tính chính xác khi sử dụng.

             Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đo lường bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn để các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường, tăng cường khảo sát năng lực hoạt động đo lường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời để đẩy mạnh hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp dựa trên kết quả đã khảo sát để hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, từ đó nâng cao nghiệp vụ đo lường, sử dụng hiệu quả phương tiện đo tại doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, vị thế cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.   

 

                                                                                                Lê Hoàng Long.

Lượt xem: 234

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.