Giải thưởng chất lượng quốc gia

Tập huấn nghiệp vụ giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 06/04/2021 In trang

Thực hiện Kế hoạch Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2021, ngày 02/4/2021 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn, tham gia lớp tập huấn có 20 đại biểu là đại diện của 08 doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Nhằm trang bị kiến thức, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia. Đây là giải thưởng hàng năm do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Nội dung buổi tập huấn tập trung giới thiệu về Giải thưởng; diễn giải 07 tiêu chí của giải thưởng; hướng dẫn viết báo cáo và lập hồ sơ tham dự.

Tham gia GTCLQG giúp doanh nghiệp: tự xem xét, đánh giá lại tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý điều hành chung, hệ thống quản lý chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng của tổ chức; nhân viên hiểu rõ tầm nhìn, giá trị, chính sách và mục tiêu của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự đóng góp của toàn thể nhân viên vào hoạt động chung của tổ chức; truyền thông, quảng bá rộng rãi tới khách hàng và cộng đồng đối với các doanh nghiệp đạt giải thưởng.

Tập huấn nghiệp vụ giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021
Tập huấn nghiệp vụ giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia sẽ được quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về tổ chức, doanh nghiệp mình; được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp; các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Từ năm 2004 đến nay tỉnh Lâm Đồng đã có 25 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt giải, trong đó 22 lượt doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia; 02 doanh nghiệp đạt Giải Vàng; 01 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á -Thái Bình Dương (GPEA). Riêng trong năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có 01 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia và đạt giải là Công ty Cổ phần Viên Sơn./.

Lượt xem: 278