Ngày tiêu chuẩn quốc tế 14/10 – Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh 13/10/2020 In trang

Ngày 14/10 hàng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thống nhất Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Mỗi năm các tổ chức ISO, IEC và ITU đều thống nhất đưa ra một chủ đề của Ngày Tiêu chuẩn thế giới và chủ đề năm 2020 là “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong việc cung cấp công cụ và giải pháp giúp giảm thiểu các tác động về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả... Tiêu chuẩn giúp chia sẻ kiến thức và bí quyết chuyên môn rộng rãi giữa các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Đồng thời, việc tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế đã giúp cho sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh, việc sử dụng rộng rãi các tiêu chuẩn đã giúp giảm thiểu tác động môi trường của các quá trình sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái sử dụng các nguồn lực hạn chế cũng như giúp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, thì tiêu chuẩn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội. Đối với doanh nghiệp, tiêu chuẩn là một trong những công cụ chiến lược, hướng dẫn giúp doanh nghiệp giải quyết tốt những đòi hỏi khắt khe của thị trường hiện nay và đảm bảo hoạt động hiệu quả, tăng năng suất, tiếp cận thị trường mới. Đối với người tiêu dùng, khi sản phẩm và dịch vụ tuân thủ tiêu chuẩn, người tiêu dùng có thể tin tưởng sản phẩm an toàn, tin cậy và có chất lượng tốt.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, nhằm đảm bảo việc cung cấp kịp thời các thông tin về tiêu chuẩn cần thiết cho các doanh nghiệp trên địa bàn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời các tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế liên quan đến các sản phẩm trọng yếu trên địa bàn tỉnh (hiện nay Chi cục đang quản lý 705 quy chuẩn, trong đó có 687 QCVN và 18 QCĐP). Bên cạnh đó, Chi cục cũng thường xuyên rà soát, cập nhật các tin cảnh báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các nước đối với các lĩnh vực của các quốc gia để đăng lên trang web của Chi cục. Ngoài ra, triển khai thực hiện Dự án Năng suất chất lượng, Chi cục đã tổ chức 15 lớp đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn; hỗ trợ cho 95 đơn vị xây dựng áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và 02 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng ISO 14000.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc áp dụng đúng yêu cầu của tiêu chuẩn trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng công tác quản lý trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn, Chi cục đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra tại 107 tổ chức và cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực xăng dầu, dầu nhờn, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), hàng đóng gói sẵn, vàng trang sức, mỹ nghệ, dịch vụ taxi, sử dụng phương tiện đo nhóm 2. Qua kiểm tra đã phát hiện 04 doanh nghiệp vi phạm về đo lường, chất lượng, Chi cục đã tiến hành xử phạt với tổng số tiền 39,5 triệu đồng. Nhìn chung, các doanh nghiệp đã có ý thức chấp hành ngày càng tốt hơn các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đo lường, chất lượng.  Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, cảnh cáo, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định và các cơ quan có thẩm quyền đã xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nâng cao công tác quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Lượt xem: 136