Tình hình triển khai áp dụng ISO trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 13/10/2020 In trang

Việc áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phát động từ năm 2002, từ đó đến nay UBND tỉnh đã luôn kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các quy định của cấp trên về việc triển khai, áp dụng, duy trì HTQLCL. Sau khi phiên bản TCVN ISO 9001:2015 có hiệu lực, để đảm bảo các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng đúng theo phiên bản tiêu chuẩn mới, ngày 21/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020, trong đó quy định thời gian cụ thể phải chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 của 44 đơn vị hành chính. Đồng thời, để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh Lâm Đồng, ngày 31/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến cuối năm 2019, 100% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 182/186 đơn vị (28/32 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, 12/12 UBND cấp huyện, 142/142 UBND cấp xã) đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015; 03 đơn vị đang chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; 01 đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ công chức về HTQLCL, Chi cục đã tổ chức 13 lớp tập huấn về hướng dẫn việc chuyển đổi áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL cho các cơ quan hành chính nhà nước với sự tham gia của 780 lượt người. Qua các lớp tập huấn đã hướng dẫn các cán bộ công chức (CBCC) hiểu hơn về tiêu chuẩn và từng bước thực hiện đúng hơn đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Ngoài ra, để đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN phối hợp với UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị tổng kết trực tuyến tại UBND tỉnh. Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã có những kết luận và chỉ đạo thực hiện cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 07 tổ chức và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, để nắm bắt tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra tình hình áp dụng ISO tại 61 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt kiểm tra, Chi cục đã trực tiếp hướng dẫn cho các đơn vị hiểu hơn trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL (đặc biệt là đối với hoạt động đánh giá nội bộ cần phải bám sát theo các nội dung của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015).

Như vậy, qua hơn 10 năm triển khai áp dụng ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã mang lại những hiệu quả thiết thực và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản trong công tác cải cách hành chính như:

- Việc áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính đã giúp các đơn vị tự kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ, thời gian hoàn thành công việc, nâng cao khả năng giải quyết công việc theo đúng trình tự, thời gian. Phương pháp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đã từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại hóa; giúp lãnh đạo đơn vị kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý công việc, đảm bảo đúng theo tiến độ, quy định của nhà nước.

- Trách nhiệm của các cán bộ công chức được phân công phân cấp rõ ràng, tránh được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau; trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao; đặc biệt, hoạt động quản lý hành chính của các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng cao rõ rệt; thái độ giao tiếp với người dân ngày càng tốt hơn; giúp đánh giá chính xác năng lực của cán bộ công chức thông qua việc xử lý các công việc được giao.

- Kết hợp giữa việc cụ thể hoá các quá trình giải quyết công việc liên quan đến các thủ tục hành chính (quy trình ISO) với việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc giải quyết công việc đã giúp cho cán bộ công chức giải quyết công việc đúng trình tự, thẩm quyền, quy định và thuận lợi trong việc theo dõi tiến độ xử lý công việc cũng như kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc từ đầu vào đến đầu ra. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hồ sơ giải quyết nhanh chóng, đúng hạn, đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; giúp vận hành cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có hiệu quả hơn, đặc biệt trong các khâu phối hợp giữa các đơn vị tránh được sự chồng chéo và quan trọng hơn nữa là nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước

- Thông qua các đợt đánh giá nội bộ, các đơn vị đã kịp thời phát hiện những điểm không phù hợp và có biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến quy trình làm việc; cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới có liên quan; kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình, quy định đã lỗi thời.

- Việc thu thập, xử lý số liệu, sắp xếp, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ có hệ thống, khoa học và hợp lý hơn, tránh được tình trạng bỏ sót, thất lạc; thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm hồ sơ, tài liệu và tránh được tình trạng sử dụng tài liệu lỗi thời.

Bên cạnh đó, dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh nên việc áp dụng ISO tại các đơn vị đã có nhiều cải tiến; đặc biệt, so với các năm trước đây, việc áp dụng ISO đã được quan tâm và triển khai khá tốt tại các Sở, ban, ngành (như: Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Phát triển Nông thôn, UBND huyện: Lâm Hà, Bảo Lộc,…). Đồng thời, phần lớn lãnh đạo các đơn vị có quyết tâm cao trong việc tổ chức chỉ đạo và quyết liệt thực hiện từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện nên đạt hiệu quả cao trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL; đặc biệt, lãnh đạo UBND cấp huyện đã quan tâm và có biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng ISO tại UBND cấp xã nên tiến độ triển khai thực hiện của các UBND cấp xã nhanh hơn 02 năm so với quy định tại Quyết định số 218/QĐ-UBND. Mặc dù mới triển khai áp dụng ISO từ năm 2018 nhưng với sự quan tâm  và quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại đơn vị của một số lãnh đạo UBND cấp xã đã đem lại hiệu quả cao, như UBND phường 3, 4 – Đà Lạt, UBND xã: Lạc Xuân, Quảng Lập, Đà Loan, Hoà Bắc, Gung Ré, UBND thị trấn Thạnh Mỹ, …..

Mặc dù các đơn vị đã có nhiều cố gắng và có những chuyển biến tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa có sự kiên quyết trong chỉ đạo và thực hiện nên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc áp dụng ISO, chưa tích hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO vào quá trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, đặc biệt là chưa xem ISO như là một công cụ hỗ trợ cho công tác CCHC và giao khoán hoàn toàn việc triển khai thực hiện cho 01 CBCC phụ trách dẫn đến việc triển khai áp dụng ISO trong đơn vị chưa đồng bộ, mang tính hình thức và trở thành gánh nặng của đơn vị. Đặc biệt, vẫn còn một số lãnh đạo chưa thật sự quan tâm đến việc chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 nên tiến độ thực hiện còn chậm.

- Nhằm nâng cao nhận thức của các CBCC về HTQLCL, hàng Sở KH&CN đều tổ chức các lớp tập huấn nhưng vẫn còn tình trạng một số đơn vị không cử thành viên tham gia, hoặc có tham gia nhưng không đầy đủ các buổi tập huấn nên không có những tham mưu về HTQLCL phù hợp cho đơn vị, dẫn đến quá trình duy trì, cải tiến HTQLCLC còn nhiều gặp khó khăn. Riêng đối với UBND cấp xã, nhân sự ít và thường xuyên thay đổi nhưng lượng hồ sơ phát sinh nhiều nên không thể tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về HTQLCL, do vậy nhận thức về HTQLCL còn hạn chế và hiệu quả của việc duy trì tại đơn vị chưa cao.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ và TTHC thường xuyên thay đổi, do vậy các đơn vị phải mất nhiều thời gian cho việc rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO để cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử triển khai thực hiện; đặc biệt TTHC có hồ sơ phát sinh chỉ chiếm khoảng 12-35% so với tổng số TTHC hiện hành.

- Tại một số UBND cấp xã kinh phí duy trì ISO chưa được UBND cấp huyện phân bổ nên chưa tạo động lực cho các CBCC cấp xã trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; từ đó dẫn đến hiệu quả, hiệu lực của hệ thống ISO chưa đảm bảo. Ngoài ra, đối với kinh phí duy trì ISO của các sở, ban, ngành, tuy đã được phân bổ trong kinh phí chi thường xuyên nhưng một số cũng không chi cho hoạt động duy trì ISO nên không tạo được động lực cho các cán bộ kiêm nhiệm làm công tác ISO, dẫn đến tình trạng hoạt động ISO chưa được cán bộ công chức quan tâm nhiều để thực hiện cho tốt.

Một số giải pháp cho việc triển khai áp dụng ISO 9001 trong thời gian tới:

- Đồng nhất giữa các quy trình ISO với quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử để từng bước chuyển sang ISO điện tử và để ISO thật sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, cập nhật kịp thời những TTHC đã thay đổi trên phầm mềm một cửa điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.      

- Căn cứ thời gian giải quyết công việc theo thực tế so với thời gian giải quyết được quy định tại TTHC hành chính, từ đó xây dựng quy trình ISO giảm giảm bớt thời gian giải quyết công việc và cập nhật các bước giải quyết công việc theo quy trình ISO này lên phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

- Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm sâu sát và tích cực chỉ đạo các CBCC áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định. Các CBCC cần quan tâm, chủ động trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL, tránh giao khoán hết cho 1 người phụ trách làm, như vậy khi người phụ trách có chuyển công tác thì mọi người vẫn chủ động được trong việc áp dụng, duy trì ISO và hiệu quả việc áp dụng ISO được nâng cao.

- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cần chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn do Sở tổ chức để nâng cao nhận thức về HTQLCL, hiểu rõ hơn về các yêu cầu tiêu chuẩn, thực hiện đánh giá nội bộ đúng quy định.

- Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn cho cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về nhận thức, hướng dẫn đánh giá nội bộ giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để việc áp dụng, duy trì và cải tiện hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho UBND cấp huyện trong công tác kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng ISO tại các UBND cấp xã trên địa bàn huyện, thành phố. Đối với UBND cấp xã, các lớp tập huấn nên tổ chức vào thứ 7 để mọi người có thể tham gia đầy đủ.

- UBND huyện, thành phố chủ trì, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ chéo nhau giữa các UBND cấp xã, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và nâng cao nhận thức của CBCC về HTQLCL; nội dung đánh giá nội bộ cần bám sát theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Lượt xem: 564