(VietQ.vn) - Tại Hội nghị sơ kết việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2020, các ý kiến đã nhấn mạnh những hiệu quả thiết thực mà hoạt động này mang lại. Xem thêm
Thực hiện kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Lớp đào tạo được tổ chức từ ngày 17/11/2020 đến ngày 20/11/2020, tại Đà Lạt, với sự tham gia của 30 học viên là đại diện lãnh đạo, quản lý, cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp sản xuất, kinh do Xem thêm
Thực hiện Kế hoạch năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018”. Xem thêm
Việc áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phát động từ năm 2002, từ đó đến nay UBND tỉnh đã luôn kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các quy định của cấp trên về việc triển khai, áp dụng, duy trì HTQLCL Xem thêm
Ngày 14/10 hàng năm đã được ba tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu thế giới là: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thống nhất Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Mỗi năm các tổ chức ISO, IEC và ITU đều thống nhất đưa ra một chủ đề của Ngày Tiêu chuẩn thế giới và chủ đề năm 2020 là “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong việc cung cấp công cụ và giải pháp giúp giảm thiểu các tác động về môi t Xem thêm