Khóa đào tạo Lead Auditor tại Lâm Đồng 13/11/2020 In trang

Thực hiện kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”. Lớp đào tạo được tổ chức từ ngày 17/11/2020 đến ngày 20/11/2020, tại Đà Lạt, với sự tham gia của 30 học viên là đại diện lãnh đạo, quản lý, cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Mục tiêu: Lớp đào tạo sẽ giúp cho các học viên hiểu sâu và rộng về tiêu chuẩn, đáp ứng các điều kiện để trở thành các chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp.

Lợi ích: Sau khi tham gia lớp đào tạo ngoài việc được báo cáo viên tập huấn, hướng dẫn, học viên còn được thực hành để hiểu rõ hơn và có thể áp dụng trong quá trình đánh giá giám sát, đây là cơ hội để doanh nghiệp cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp.

Nội dung lớp đào tạo:

  • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn ISO 9000; lợi ích của việc áp dụng ISO 9000;
  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - Giới thiệu tổng quan và thảo luận về các yêu cầu trong các điều khoản của tiêu chuẩn;
  • Tổng kết nhận thức các yêu cầu của ISO 9001 & Hỏi đáp;
  • Tổng quan về đánh giá;        
  • Hoạt động Đánh giá – Phần 1, 2, 3, 4;
  • Năng lực chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng;
  • Công nhận, chứng nhận, thừa nhận.

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 26/11/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018”. Kính mời đại diện lãnh đạo, quản lý, cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quan tâm tham dự.

Lượt xem: 363