Triển khai Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Vấn đề cải cách hành chính ở Việt Nam vốn đã được bàn luận nhiều trong suốt thời gian qua, bởi nền hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước. Nền hành chính có chất lượng thấp sẽ trở thành rào cản của hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân; nền hành chính đạt chất lượng tốt sẽ là động lực để thúc đẩy các nguồn lực trong xã hội, phát huy tính sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong những n Xem thêm
Tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất lượng Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức tại Hà Nội, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã thông báo về việc thiết lập một giải thưởng trong lĩnh vực chất lượng: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. Xem thêm
Liên kết website