Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 6/2020 (25 tin) 12/06/2020 In trang

Quốc gia: BRAZIL

Sản phẩm điều chỉnh: Máy thở phổi, máy theo dõi dấu hiệu quan trọng, bộ bơm tiêm truyền, máy đo oxy và sử dụng cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1017, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định này bất thường và tạm thời thiết lập yêu cầu kỹ thuật cho việc nhập khẩu, tiếp thị và tặng máy thở phổi giám sát dấu hiệu, bộ bơm tiêm truyền, máy đo oxy không thể thiếu cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt, do tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế liên quan đến Covid-19.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Trong ngày công bố.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Trong ngày công bố.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Dược phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/ BRA/1019, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Dự thảo này thiết lập các yêu cầu kỹ thuật cho các thay đổi sau đăng ký và thủ tục hủy đăng ký thuốc.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Ngày công bố văn bản cuối cùng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày công bố văn bản cuối cùng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Mỡ và dầu thực vật

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1020, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập các yêu cầu về sức khỏe cho mỡ và dầu thực vật.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Ngày công bố văn bản cuối cùng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày công bố văn bản cuối cùng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1021, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quyết định đặc biệt và tạm thời này thiết lập thủ tục nộp cho các nghiên cứu lâm sàng cần thiết để xác nhận các thiết bị y tế được xác định là cần thiết cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sức khỏe cộng đồng khẩn cấp liên quan đến SARS-CoV-2.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Ngày công bố văn bản cuối cùng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày công bố văn bản cuối cùng.

7. Thời hạn góp ý: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc trừ sâu - hóa chất thực vật

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1022, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia-INMETRO

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Dự thảo đề xuất cho quy chế kỹ thuật chung của Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi và cung ứng thực phẩm, Viện môi trường Brazil, liên quan đến các thủ tục đăng ký hóa chất thực vật đặc trưng như thuốc trừ sâu và các sản phẩm liên quan.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 90 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: ECUADOR

Sản phẩm điều chỉnh: Hiệu quả năng lượng cho quạt của động cơ điện đầu vào từ 125 W đến 500 kW

1. Thông báo số: G/TBT/N/ECU/481, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan tiêu chuẩn hóa.

- Calle Baquerizo Moreno E8-29 và Diego de Almagro.

- Điện thoại: (+ 593-2) 3825960 đến 90.

- Trang Web: www.n normalizaci.gob.ec

3. Mô tả nội dung: Quy định kỹ thuật này thiết lập các yêu cầu phải được đáp ứng bởi các quạt có động cơ điện đầu vào trong khoảng 125 W và 500 kW, trước khi thương mại hóa các sản phẩm quốc gia và nhập khẩu, với mục đích bảo vệ môi trường; cũng như ngăn chặn các hành vi có thể gây ra lỗi.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp: Ngăn chặn các hành vi có thể gây hiểu lầm và bảo vệ khách hàng, bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 180 ngày kể từ ngày thông qua.

7. Thời hạn gửi ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HOA KỲ

Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống đường ống dẫn khí

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1624, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Giao thông vận tải.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Quy định này đề xuất sửa đổi quy định an toàn đường ống liên bang nhằm giảm bớt gánh nặng pháp lý về xây dựng, bảo trì, vận hành truyền khí, phân phối, và thu thập các hệ thống đường ống. Những sửa đổi trong đề xuất này là dựa trên những xem xét đánh giá các ý kiến ​​của công chúng, kiến ​​nghị cho việc tái lập và sáng kiến ​​của cơ quan để xác định các khu vực thích hợp mà quy định có thể được bãi bỏ, thay thế, hoặc sửa đổi.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, bảo vệ môi trường; giá cả tiết kiệm và nâng cao năng suất.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất trong lĩnh vực điện lạnh, điều hòa không khí và lĩnh vực thổi bọt

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1626, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan bảo vệ môi trường.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Thông báo về quy định được đề xuất căn cứ vào chương trình chính sách thay thế mới quan trọng của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, điều này được đề xuất liệt kê một số chất trong lĩnh vực điện lạnh, điều hòa không khí và lĩnh vực thổi bọt. Đề xuất liệt kê các sản phẩm thay thế là chủ đề chấp nhận được để thu hẹp giới hạn sử dụng. Hành động này cũng đề xuất loại bỏ một đối tượng có thể chấp nhận để sử dụng các điều kiện liệt kê cho lĩnh vực chữa cháy.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe, an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 27 tháng 7 năm 2020.

Quốc gia: TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT

Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời

1. Thông báo số: G/TBT/N/UAE/475, ngày 08 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Emirates.

- Hộp P O: 2166, Abu Dhabi

- Điện thoại: (+971) 24032613

- Fax: (+971) 26710999

- Email: uaetbt@esma.gov.ae

- Trang web: http://www.esma.gov.ae

3. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập các nguồn sáng yêu cầu có hoặc không có thiết bị điều khiển tích hợp. Các yêu cầu cũng áp dụng cho các nguồn sáng được đặt trên thị trường có trong một sản phẩm. Quy định này sẽ không áp dụng cho các nguồn sáng được chỉ định.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Không áp dụng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn và quảng cáo thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/900, ngày 08 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 28159, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1569

- Fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi đề xuất là:

3.1. Mở rộng nhãn dinh dưỡng cho bánh gạo, các sản phẩm sacaride chế biến, vv:

- Chứa lượng đường/natri tương đối cao thường được người Hàn Quốc tiêu thụ;

- Được yêu cầu được dán nhãn thực tế dinh dưỡng bởi người tiêu dùng Hàn Quốc.

3.2. Bao gồm ghi nhãn thực phẩm hoặc quảng cáo yêu cầu sức khỏe cho chủ đề của hội đồng xét duyệt tự nguyện, thêm thực phẩm bị lên án với các hợp chất chức năng để thu hồi thể loại, củng cố xử phạt hành chính đối với nhãn yêu cầu sức khỏe hoặc thực phẩm quảng cáo.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin tốt hơn và tăng cường sức khỏe cộng đồng; thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn,

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Xe cơ giới (xe tự động)

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/898, ngày 03 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải.

- 11, Doum-ro 6, thành phố Sejong, 30103, Hàn Quốc

- ĐT: (+82) 44-201-3852

- Fax: (+82) 44-201-5585

- E-mail: zzangjjangman@korea.kr

- Trang web: http://www.molit.go.kr

3. Mô tả nội dung:

- Làm rõ đối tượng của tiêu chuẩn an toàn cho lái xe tự động là phương tiện chở khách, vì an toàn và tiêu chuẩn hiệu suất cho hệ thống lái xe tự động đã được phát triển cho xe chở khách.

- Thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất mới cho hệ thống lưu trữ dữ liệu cho lái xe tự động, một tiêu chuẩn hiệu suất mới sẽ được thiết lập cho một thiết bị có thể xác định nguyên nhân và trách nhiệm của tai nạn bằng cách ghi lại nếu hệ thống lái xe tự động đã hoạt động trong trường hợp tai nạn liên quan đến xe tự động để bảo vệ và cứu nạn nhân bị tai nạn mà không bị trì hoãn thời gian.

- Sửa chữa thuật ngữ cho chức năng của đèn cảnh báo nguy hiểm đã bị lạm dụng làm tín hiệu cảnh báo khẩn cấp, vì vậy nó sẽ được sửa chữa.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Làm rõ đối tượng của tiêu chuẩn an toàn cho hệ thống lái xe tự động, sửa thuật ngữ và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hệ thống lưu trữ dữ liệu cho tự động lái xe để xác định rõ trách nhiệm của một vụ tai nạn diễn ra trong quá trình lái xe tự động.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/901, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, 28159, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi "Quy tắc thực thi của đạo luật về thiết bị y tế" quy định rằng việc đổi mới phê duyệt/chứng nhận/báo cáo sản xuất hoặc nhập khẩu là bắt buộc, việc gia hạn hệ thống đã không được vận hành hiệu quả do đạo luật không quy định thời hạn hiệu lực đối với gia hạn. Do đó, đạo luật thiết bị y tế sửa đổi, ban hành để có hiệu lực vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, đặt ra thời hạn hiệu lực năm năm cho các lần gia hạn.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Các sửa đổi nhằm giải quyết các hạn chế được tìm thấy trong hoạt động của đạo luật

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: AI CẬP

Sản phẩm điều chỉnh: Gỗ dán nhiều lớp, chất lượng liên kết

1. Thông báo số: G/TBT/N/AIY/260, ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập

- Địa chỉ: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Ai Cập.

- E-mail: eos @ idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg

- Trang web: http://www.eos.org.eg

- ĐT: + (202) 22845528

- Fax: + (202) 22845504

3. Mô tả nội dung: Quy định này mang lại cho các nhà sản xuất và nhập khẩu một thời gian chuyển tiếp sáu tháng để tuân thủ tiêu chuẩn Ai Cập. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với gỗ dán nói chung. Mục đích, ứng dụng cấu trúc, trong điều kiện khô, nhiệt đới khô, ẩm hoặc độ ẩm cao bên ngoài.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn, bảo vệ người tiêu dùng và yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​​nhận con nuôi: Ngày 10 tháng 3 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 10 tháng 4 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: GEORGIA

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ chơi

1. Thông báo số: G/TBT/N/GEO/107, ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan giám sát thị trường tại Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững của Georgia

- N67 Chargeali str. Tbilisi. 0178, Georgia

- Điện thoại: (+995 32) 261 73 65;

- Fax: (+ 995 32) 261 35 00;

- E-mail: nep.tbt@geostm.ge

3. Mô tả nội dung: Xác định các quy trình chính cho sản xuất và nhập khẩu đồ chơi.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn của đồ chơi.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: ngày 01 tháng 01 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị và hệ thống bảo vệ dành cho sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ

1. Thông báo số: G/TBT/N/GEO/108, ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan giám sát thị trường tại Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững của Georgia

- N67 Chargeali str. Tbilisi. 0178, Georgia.

- Điện thoại: (+995 32) 261 73 65.

- Fax: (+ 995 32) 261 35 00.

- E-mail: nep.tbt@geostm.ge

3. Mô tả nội dung: Xác định các yêu cầu chính cho các sản phẩm dự định sử dụng trong khí quyển có khả năng gây nổ.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: ngày 06 tháng 02 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị đốt nhiên liệu khí

1. Thông báo số: G/TBT/N/GEO/109, ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan giám sát thị trường tại Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững của Georgia

- N67 Chargeali str. Tbilisi. 0178, Georgia.

- Điện thoại: (+995 32) 261 73 65.

- Fax: (+ 995 32) 261 35 00.

- E-mail: nep.tbt@geostm.ge

3. Mô tả nội dung: Xác định các yêu cầu cho thiết bị và các bộ phận liên quan.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: ngày 06 tháng 02 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị bảo vệ cá nhân

1. Thông báo số: G/TBT/N/GEO/110, ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan giám sát thị trường tại Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững của Georgia

- N67 Chargeali str. Tbilisi. 0178, Georgia.

- Điện thoại: (+995 32) 261 73 65.

- Fax: (+ 995 32) 261 35 00.

- E-mail: nep.tbt@geostm.ge

3. Mô tả nội dung: Xác định các yêu cầu chính đối với thiết bị bảo vệ cá nhân thiết kế và sản xuất.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​nhận con nuôi: ngày 6 tháng 2 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh:  Máy móc

1. Thông báo số: G/TBT/N/GEO/111, ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan giám sát thị trường tại Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững của Georgia

- N67 Chargeali str. Tbilisi. 0178, Georgia.

- Điện thoại: (+995 32) 261 73 65.

- Fax: (+ 995 32) 261 35 00.

- E-mail: nep.tbt@geostm.ge

3. Mô tả nội dung: Nhà sản xuất máy móc hoặc được ủy quyền đại diện có nghĩa vụ thực hiện phân tích rủi ro để xác định sức khỏe liên quan và yêu cầu an toàn.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: ngày 06 tháng 02 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: không áp dụng.

Quốc gia: THỤY SỸ

Sản phẩm điều chỉnh: Cửa ra vào và cửa sổ

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1136, ngày 04 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng.

3. Mô tả nội dung: Quy định này quy định cụ thể điều khoản, định nghĩa, phạm vi, mục tiêu, nghĩa vụ của nhà cung cấp; ghi nhãn, quy trình đánh giá sự phù hợp, trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan điều tra thị trường; trách nhiệm, phạm vi, hình phạt, quy tắc chung, quy tắc chuyển tiếp.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến thông qua: 28 tháng 12 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 7 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 06 tháng 8 năm 2020.

Quốc gia: NHẬT BẢN

Sản phẩm điều chỉnh: Máy lọc nước

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/665, ngày 18 tháng 5 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ ngoại giao

- 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

- Tokyo 100-8919, Nhật Bản

- ĐT: + (81) 3 5501 8344

- Fax: + (81) 3 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

3. Mô tả nội dung: bản sửa đổi một phần của quy tắc ghi nhãn chất lượng cho hàng hóa sản xuất bao gồm:

- Những thay đổi lớn về kết quả kiểm tra tổng dung lượng nước đã lọc về độ đục cho tất cả nước máy lọc

- Công nhận việc ghi công suất lọc nước dựa trên phụ lục, năng lực thanh lọc.

- Kết quả kiểm tra áp suất nước tối thiểu cần thiết để máy bơm hoạt động cho các máy lọc nước với máy bơm.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin chất lượng chính xác hơn về máy lọc nước.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống máy bay không người lái

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1426, ngày 17/6/2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin.

- Điện thoại: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN

3. Mô tả nội dung: Biện pháp này quy định các yêu cầu an toàn cho sản xuất máy bay không người lái dân dụng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​​nhận con nuôi: Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 6 tháng sau khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Xe cơ giới đường bộ

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1427, ngày 17/6/2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin.

- Điện thoại: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này chỉ định quy tắc thực hiện cho quản lý loạt sản phẩm xe cơ giới đường bộ.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày dự kiến thông qua: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Xe cơ giới đường bộ

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1428, ngày 17 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin.

- Điện thoại: +86 10 57954631/57954627

- Email: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này chỉ định phương pháp đánh giá công nghệ mới, thủ công mới và vật liệu mới để tiếp cận thị trường của sản phẩm xe cơ giới đường bộ.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Ô MAN

Sản phẩm điều chỉnh: Túi mua sắm tái sử dụng polyetyle

1. Thông báo số: G/TBT/N/OMN/408, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ thương mại và công nghiệp

- Tổng cục Thông số kỹ thuật & Đo lường

- P.O. Hộp: 550, Mã bưu chính: 113

- ĐT: + (968) 2481 3832

- Fax: + (968) 2471 5992

- E-mail: nepic@moci.gov.om

- Trang web: http://www.mocioman.gov.om

3. Mô tả nội dung: Quy định tiêu chuẩn của "Túi mua sắm tái sử dụng polyetylen" và cấm xuất khẩu túi nhựa với độ dày dưới 50 micromet hoặc bất kỳ loại túi nhựa sử dụng một lần.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ môi trường và sức khỏe hoặc an toàn của con người; bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: tháng 9 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: tháng 3 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Phê duyệt của lãnh đạo

TP. QLTCCL

Người thực hiện

 
Lượt xem: 95