Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 3/2020 12/03/2020 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 3/2020

Quốc gia: NAM PHI

1. Thông báo số: G/TBT/N/ZAF/940, ngày 16 tháng 3 năm 2020

2. Sản phẩm điều chỉnh: Trà và các sản phẩm liên quan.

3. Mô tả nội dung: Quy định mới đưa ra các danh mục, tiêu chuẩn và yêu cầu ghi nhãn cho việc sản xuất và nhập khẩu chè và các sản phẩm liên quan bán tại Nam Phi.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến thông qua: 12 tháng sau ngày xuất bản trên công báo Nam Phi.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 12 tháng sau ngày xuất bản trên công báo Nam Phi.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Sở Nông nghiệp, Cải cách ruộng đất và Phát triển nông thôn.

- X343, Pretoria 0001

- Điện thoại: +27 12 319-6093

- Fax: +27 12 319-6265

- E-mail: ThabangK@daff.gov.za

- Trang web: www.daff.gov.za

Quốc gia: BRAZIL

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/976, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Hoạt động đánh giá sự phù hợp.

3. Mô tả nội dung: Phê chuẩn các điều kiện đặc biệt cho thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

6. Ngày dự kiến áp dụng: Ngày công bố.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày công bố.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO).

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817.

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

Quốc gia: PHILIPPIN

1. Thông báo số: G/TBT/N/PHL/232, ngày 24 tháng 3 năm 2020.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm y tế.

3. Mô tả nội dung: Hướng dẫn về phí và lệ phí đối với các dịch vụ, bao gồm cả các dịch vụ quy trình/dịch vụ trong việc cấp giấy phép và ủy quyền thị trường sản phẩm cho tất cả các sản phẩm y tế trước khi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, bán, chào bán, phân phối, chuyển nhượng, không tiêu dùng, khuyến mãi, quảng cáo hoặc tài trợ. Hiệu lực của Giấy phép hoạt động (LTO), Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm (CPR), Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt nước ngoài (FGMP).

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến thông qua: Có hiệu lực sau 15 ngày sau khi xuất bản trong ít nhất 2 bài báo lưu hành quốc gia và khi nộp tại Văn phòng Đăng ký Hành chính Quốc gia.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sau 15 ngày sau khi xuất bản trong ít nhất 2 bài báo lưu hành quốc gia và khi nộp tại Văn phòng Đăng ký Hành chính Quốc gia.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược.

- Email: oggutierrez@fda.gov.ph; cmcverga@fda.gov.ph

- www.fda.gov.ph

Quốc gia: THỒ NHĨ KỲ

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/157, ngày 17 tháng 3 năm 2020.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Ống mềm cao su gia cường sợi dệt dùng cho không khí nén.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu cho ba loại, ba lớp và hai loại ống mềm cao su gia cường sợi dệt dùng cho không khí nén, với nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến + 70°C và áp suất làm việc cao nhất là 25 bar, tùy thuộc vào loại và thể loại.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của thông cáo này là xác định các vấn đề liên quan đến triển khai điều chỉnh Tiêu chuẩn " Ống mềm cao su gia cường sợi dệt dùng cho không khí nén – Yêu cầu Kỹ thuật".

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi công bố.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Quy định sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày xuất bản.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ công nghiệp

- Mustafa Kemal Mah. Dumlupinar Bulvari, Eskişehir Yolu 2151. Cad. Số: 154

- Cankaya - Ankara/Thổ Nhĩ Kỳ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr

Quốc gia: UGANDA

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1205, ngày 13 tháng 3 năm 2020.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Cân và dụng cụ đo lường.

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các tiêu chí ban hành sửa chữa và giấy phép hội thảo cho kỹ thuật viên và hội thảo tương ứng và giấy chứng nhận thẩm quyền cho cả kỹ thuật viên và hội thảo liên quan đến cân và đo dụng cụ.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến thông qua: Khi Bộ trưởng Thương mại, công nghiệp và hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Tháng 9 năm 2020.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda

- Lô 2-12 ByPass Link, Khu công nghiệp và kinh doanh Bweyogerere, Kampala, Uganda.

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang eb: https://www.unbs.go.ug

Quốc gia: YEMEN

1. Thông báo số: G/TBT/N/YEM/175, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

2. Sản phẩm điều chỉnh: Sơn mài cho bề mặt kim loại và gỗ.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về sơn bề mặt kim loại và gỗ được sử dụng cho sơn bề mặt và nó cũng bao gồm các phương pháp thử nghiệm.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến thông qua: Không xác định.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 90 ngày.

8. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện tiêu chuẩn hóa, đo lường và kiểm soát chất lượng

- Khu công nghiệp Al-zuburine St

- Điện thoại: + (967-1-) 408608/9 hoặc 402636

- Fax: + 967-1-219980 / 402636

- Email: info@ysmo.org

- Trang web: www.ysmo.org

 

Phê duyệt của lãnh đạo

TP. QLTCCL

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tú Uyên

Hồ Quốc Thanh

 

Lượt xem: 103