Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 4/2020 13/04/2020 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 4/2020

Quốc gia: VƯƠNG QUỐC ANH

Sản phẩm điều chỉnh: Nguyên liệu rắn trong nước.

1. Thông báo số: G/TBT/N/GBR/35, ngày 06 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Sở Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn

- Tầng trệt, Tòa nhà Seacole, 2 đường Marsham, London

3. Mô tả nội dung: Mục đích quy định tiêu chuẩn nhiên liệu rắn trong nước là để hạn chế việc bán nhiên liệu gây ô nhiễm nhất được sử dụng để đốt trong nước ở Anh. Nhằm đưa ra để giảm hạt mịn khí thải. Vì những khí thải này được biết là có tác động đáng kể đến sức khỏe con người và điều cần thiết là thực hiện các bước để giảm chúng.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến áp dụng: tháng 7 năm 2020.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 21 tháng 02 năm 2020.

Quốc gia: BRAZIL

Sản phẩm điều chỉnh: chế phẩm sát trùng, khử trùng.

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/996, ngày 03 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập các tiêu chí tạm thời, đặc biệt và thủ tục bán các chế phẩm sát trùng và khử trùng trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan đến SARS-CoV-2.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: trong ngày công bố.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: trong ngày công bố.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc, thiết bị y tế, sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, chất khử trùng và thực phẩm.

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/997, ngày 09 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (Anvisa)

- SIA, Trecho 5, Área 57 Brasília - DF / Brazil

- CEP: 71.205-050

- Điện thoại: + (55) 61 3462.5402

- Trang web: www.anvisa.gov.br

3. Mô tả nội dung: Quy định này thiết lập thủ tục hành chính cho chứng nhận thực hành sản xuất tốt cho thuốc, thiết bị y tế, sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, chất khử trùng, thành phần hoạt chất dược phẩm và thực phẩm; và các thông lệ về chứng nhận lưu trữ và phân phối cho thuốc, thiết bị y tế, và các thành phần hoạt chất dược phẩm.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 5 tháng 8 năm 2020.

6. Ngày dự kiến áp dụng: ngày công bố.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày công bố.

 

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị viễn thông.

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/998, ngày 09 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan viễn thông quốc gia - ANATEL

- Điện thoại: + (55) 61 2312,2318

- Điện thoại: + (55) 61 2312,2949

- Email: certificacao@anatel.gov.br

- Trang web: http://sistemas.anatel.gov.br/sacp

3. Mô tả nội dung: Tham vấn cộng đồng khi xem xét danh sách thiết bị viễn thông và thiết lập các phương thức, mô hình để đánh giá sự phù hợp cho các sản phẩm viễn thông, nhằm tuân thủ các quy định về đánh giá sự phù hợp và tương đồng của thiết bị viễn thông được phê chuẩn bởi Nghị quyết số 715, ngày 23 tháng 10 năm 2019.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 21 tháng 5 năm 2020.

Quốc gia: ĐÀI LOAN

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế.

1. Thông báo số: G/TBT/N/TPKM/409, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược

- Bộ Y tế và Phúc lợi

- Số 61-2, Kunyang St, Quận Nangang, Thành phố Đài Bắc 115-61, Đài Loan

- Điện thoại: (886-2) 2787-7115

- Fax: (886-2) 2787-7178

- Email: mtyi1991@fda.gov.tw

3. Mô tả nội dung: Quy định hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế, kiểm soát các khía cạnh chất lượng của các sản phẩm.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất màu trong các sản phẩm mỹ phẩm.

1. Thông báo số: G/TBT/N/TPKM/410, ngày 09 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Thực phẩm và Dược thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi.

- Số 161-2, Kunyang St., Nangang, thành phố Đài Bắc 11561, Đài Loan.

- Điện thoại: (886-2) 2787-8285

- Fax: (886-2) 2653-2006

- E-mail: sherrycty@fda.gov.tw

3. Mô tả nội dung: Để đảm bảo an toàn các thành phần mỹ phẩm đối với sức khỏe con người và tuân thủ các quy định về mỹ phẩm toàn cầu, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đề xuất sửa đổi các yêu cầu quy định đối với việc sử dụng liều lượng giới hạn của thành phần cho mỹ phẩm.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

6. Ngày dự kiến thông qua: sẽ được xác định.

7. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Quốc gia: HOA KỲ

Sản phẩm điều chỉnh: các chất hóa học.

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1595, ngày 03 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan bảo vệ môi trường.

- https://www.regutions.gov/docket

3. Mô tả nội dung: Quy tắc đề xuất sửa đổi ý cho các chất hóa học, là đối tượng của một sản phẩm tiền sản xuất cho các chất hóa học.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến thông qua: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 01 tháng 5 năm 2020.

 

Sản phẩm điều chỉnh: động cơ bơm bể bơi chuyên dụng.

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1609, ngày 20 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tài nguyên California, Ủy ban Năng lượng, Bang.

- Email: usatbtep@nist.gov

- https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA.

3. Mô tả nội dung: Thiết lập quy tắc để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm năng lượng bằng cách quy định các tiêu chuẩn cho máy bơm bể bơi chuyên dụng.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 19 tháng 7 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 06 tháng 4 năm 2020.

Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm điều chỉnh: dầu phanh xe cơ giới.

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1115, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn bắt buộc hiện có, SI 47, liên quan đến động cơ dầu phanh xe, sẽ được tuyên bố tự nguyện. Tuyên bố này nhằm loại bỏ trở ngại không cần thiết để thương mại và hạ thấp các rào cản thương mại.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận Thông báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: mũ bảo hộ cho người đi xe đạp.

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1117, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn bắt buộc hiện có, SI 1613, liên quan đến mũ bảo hộ cho người đi xe đạp, sẽ được tuyên bố là tự nguyện. Tuyên bố này nhằm mục đích loại bỏ những trở ngại không cần thiết để giao dịch và hạ thấp các rào cản thương mại.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận Thông báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: Pin hoạt động bằng axit chì.

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1118, ngày 08 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn bắt buộc hiện có, SI 60095 phần 1, liên quan đến pin hoạt động bằng axit chì, sẽ được tuyên bố tự nguyện. Tuyên bố này nhằm loại bỏ trở ngại không cần thiết để thương mại và hạ thấp các rào cản thương mại.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi xuất bản công báo của Bộ phận Thông báo Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: Kính phẳng cho các tòa nhà.

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1125, ngày 20 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Tất cả các phần của các tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ là bắt buộc, ngoại trừ các yêu cầu đối với thủy tinh an toàn cường lực uốn cong.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Giảm các rào cản thương mại và tạo điều kiện buôn bán.

5. Ngày dự kiến ​​nhận con nuôi: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 6 tháng sau khi xuất bản trên Công báo Israel, Bộ phận thông báo chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: KENYA

Sản phẩm điều chỉnh: cà phê trộn sẵn.

1. Thông báo số: G/TBT/N/KENIA/993, ngày 06 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya

- P.O. Hộp: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và kiểm tra phương pháp trộn cà phê.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Chất lượng yêu cầu.

5. Ngày dự kiến thông qua: tháng 9 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: khi tuyên bố là bắt buộc bởi các bên liên quan.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 3 tháng 6 năm 2020.

 

Sản phẩm điều chỉnh: tấm lợp thép và phụ kiện ốp tường.

1. Thông báo số: G/TBT/N/KENIA/995, ngày 06 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya

- P.O. Hộp: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho tấm lợp và phụ kiện ốp tường làm từ thép mạ kẽm, galvalume, thép sơn sẵn hoặc hạt sử dụng bên ngoài.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: tháng 9 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: khi tuyên bố là bắt buộc bởi các bên liên quan.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 3 tháng 6 năm 2020.

 

Sản phẩm điều chỉnh: phân bón magiê sulphate.

1. Thông báo số: G/TBT/N/KENIA/997, ngày 08 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya

- P.O. Hộp: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Kenya này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và xét nghiệm phân bón magiê sunfat.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: tháng 9 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: khi tuyên bố là bắt buộc bởi các bên liên quan.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: phân bón lá vô cơ.

1. Thông báo số: G/TBT/N/KENIA/998, ngày 08 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Kenya

- P.O. Hộp: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org;

- Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn Kenya này quy định các yêu cầu và quy định phương pháp xét nghiệm phân bón lá vô cơ.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: tháng 9 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi tuyên bố là bắt buộc bởi các bên liên quan.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Quốc gia: NEW ZEALAND

Sản phẩm điều chỉnh: sản phẩm hữu cơ.

1. Thông báo số: G/TBT/N/NZL/99, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp

- Tòa nhà Charles Fergusson, 34-38 phố Bowen.

- Hộp thư 2526, Wellington 6140, New Zealand.

- Điện thoại: +64 4 830 1574

- Email: organics.consultation@mpi.govt.nz

- Trang web: www.mpi.govt.nz

3. Mô tả nội dung: Chính phủ New Zealand đề xuất luật mới cho phép phát triển các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc cho các sản phẩm hữu cơ. Dự luật sản phẩm hữu cơ 2020, cung cấp khuôn khổ để điều tiết các sản phẩm hữu cơ. Dự luật sẽ:

- Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hữu cơ đưa ra tuyên bố hữu cơ phải được chấp thuận và đáp ứng tất cả các yêu cầu trong các tiêu chuẩn liên quan được quy định trong các quy định;

- Cho phép xây dựng các quy định và tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia chi tiết sản xuất và yêu cầu tuân thủ cho một số sản phẩm.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: tháng 12 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: tháng 6 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Quốc gia: NHẬT BẢN

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị và thiết bị khí đốt

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/660, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

- 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Nhật Bản.

- Điện thoại: + (81) 3 5501 8344

- Fax: + (81) 3 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments

3. Mô tả nội dung:

(1) Các diễn giải và ví dụ về các tiêu chuẩn liên quan đến vận hành từ xa các thiết bị và thiết bị gas / LPG sẽ được thêm vào quy tắc hoạt động.

(2) Một số tiêu chuẩn JIS được tham chiếu trong Quy tắc hoạt động sẽ được sửa đổi theo với các tiêu chuẩn JIS mới nhất.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: tháng 6 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: tháng 6 năm 2020 (thời gian chuyển tiếp: sáu tháng).

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: phân bón tổng hợp.

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/662, ngày 6 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.

- 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Nhật Bản.

- Điện thoại: + (81) 3 5501 8344

- Fax: + (81) 3 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments

3. Mô tả nội dung: đạo luật điều chỉnh, sửa đổi mẫu thông báo mà các nhà sản xuất phân bón phải nộp cho chính quyền địa phương trước khi bắt đầu sản xuất phân bón tổng hợp có tính đến tình hình sản xuất chính sách phân phối. Việc sửa đổi sẽ thêm một mục "loại phân bón" mới vào mẫu. Hiện tại các nhà sản xuất phân bón được yêu cầu thông báo tên của phân bón tổng hợp, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, nhà máy và nơi lưu trữ ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu sản xuất phân bón tổng hợp.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​nhận con nuôi: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: tháng 12 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: thức ăn và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/663, ngày 6 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.

- 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919, Nhật Bản.

- Điện thoại: + (81) 3 5501 8344

- Fax: + (81) 3 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments

3. Mô tả nội dung: Thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thành phần, sản xuất và ghi nhãn cho thức ăn và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 12 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 30 tháng 5 năm 2020.

 

Quốc gia: SINGAPORE

Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm làm từ bơ, maltitol và maltitol và rượu whisky

1. Thông báo số: G/TBT/N/SGP/53, ngày 09 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore.

- 52 Đường Jurong 14-01, Singapore 608550.

- Điện thoại: + (65) 6805 2912

- Fax: + (65) 6334 1831

- E-mail: WTO_contact@sfa.gov.sg, adelene_yap@sfa.gov.sg

- Trang web: http://www.sfa.gov.sg/legislation "Bán Đạo luật Thực phẩm", sau đó nhấp vào "Tư vấn về Dự thảo.

3. Mô tả nội dung: Quy định thực phẩm và đề xuất các sửa đổi sau đây:

a) Sửa đổi tiêu chuẩn bơ, các liên quan đến sản phẩm định nghĩa, nguyên liệu thô, thành phần và thành phần được phép, phù hợp với Tiêu chuẩn Codex cho bơ (CODEX STAN 279-1971).

b) Sửa đổi tên của một chất phụ gia thực phẩm hiện có, từ "Xi-rô glucose hydro hóa (các sản phẩm có nguồn gốc từ maltitol và maltitol) ", thành" Maltitol "và" xi-rô Maltitol (hydro hóa xi-rô glucose) ".

c) Xóa Quy định 204 (2) trong đó chỉ định nguồn gốc địa lý của Scotch Whisky.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: nửa cuối năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: cùng ngày với việc áp dụng biện pháp tiếp theo thông qua các sửa đổi mới, thời gian ân hạn 12 tháng sẽ được trao cho các doanh nghiệp bán các sản phẩm thực phẩm là một phần của giao dịch chứng khoán hiện có, được cung cấp các sản phẩm thực phẩm như vậy tuân thủ các tiêu chuẩn trước đó, nếu không được sửa đổi bằng biện pháp mới.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Sản phẩm điều chỉnh: sản phẩm diệt khuẩn.

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/708, ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu - Điểm điều tra EU-TBT.

- Fax: + (32) 2 299 80 43,

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo này Quy định thực hiện một hoạt chất hiện có để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Hài hòa thị trường EU trên các sản phẩm diệt khuẩn; bảo vệ con người, sức khỏe hoặc an toàn; bảo vệ môi trường; hài hòa.

5. Ngày dự kiến ​​thông quan: tháng 10 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 20 ngày, từ ngày đăng trên tạp chí chính thức của EU.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Sản phẩm điều chỉnh: mực săm và mực trang điểm.

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/709, ngày 07 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu - Điểm điều tra EU-TBT.

- Fax: + (32) 2 299 80 43,

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định này liên quan đến việc hạn chế đưa ra thị trường và sử dụng các chất trong hỗn hợp để sử dụng cho mục đích xăm mình. Những chất này là:

- Các chất có phân loại hài hòa theo Quy định (EC) số 1272/2008 (CLP) như gây ung thư, gây đột biến hoặc độc tính cho sinh sản, da mẫn cảm, ăn mòn hoặc kích ứng da và tổn thương hoặc kích ứng mắt nghiêm trọng;

- Các chất bị cấm theo Quy định, Quy định về Sản phẩm Mỹ phẩm (EC) Số 1223/2009 Phụ lục II và Phụ lục IV;

- Tạp chất vượt quá giới hạn nồng độ như được liệt kê trong Phụ lục của dự thảo Quy định của Ủy ban Châu Âu.

Áp dụng các hạn chế được hoãn lại trong 1 năm để có đủ thời gian thích nghi và đạt được sự tuân thủ Quy định.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Hình xăm và mực trang điểm vĩnh viễn là hỗn hợp được tiêm vào lớp hạ bì hoặc bên trong nhãn cầu hoặc trong màng nhầy. Không hòa tan các sắc tố chủ yếu vẫn còn trong da, các thành phần hòa tan của mực được phân tán trong cơ thể nhanh chóng. Mục đích của hạn chế là để ngăn chặn tiếp xúc với da và các cơ quan khác trong một thời gian dài với các tác động của các chất có đặc tính nguy hiểm dẫn đến nguy cơ đối với sức khỏe con người. Các giai đoạn chuyển tiếp (12 tháng) trước khi áp dụng hạn chế đề xuất sẽ cho phép các bên liên quan có đủ thời gian để tuân thủ các hạn chế được áp dụng và để đảm bảo chuyển tiếp đầy đủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: nửa cuối năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 20 ngày, từ ngày đăng trên tạp chí chính thức của EU.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Quốc gia: ZIMBABWE

Sản phẩm điều chỉnh: thiết bị điện gia dụng.

1. Thông báo số: G/TBT/N/ZWE/2, ngày 02 tháng 4 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Năng lượng và Phát triển Điện.

- Tòa tháp thế kỷ, tầng 14.

- Điện thoại +26342780010,253461

- Email: snzaranyika@zera.co.zw

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy định về việc thực thi tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu, hiệu suất hiệu quả cho các thiết bị điện gia dụng sản xuất hoặc nhập khẩu; và được đo theo các tiêu chuẩn để sử dụng và công suất giới hạn tối đa.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo tồn năng lượng thông qua việc thực thi các quy định đối với thiết bị điện.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: ngày 01 tháng 7 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 01 tháng 2 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 31 tháng 5 năm 2020.

 

 

 

Phê duyệt của lãnh đạo

TP. QLTCCL

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tú Uyên

Hồ Quốc Thanh

 

 

Lượt xem: 178