Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 7/2020 (51 tin) 13/07/2020 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 7/2020 (51 tin)

Quốc gia: ALBANIA

Sản phẩm điều chỉnh: Thực phẩm chế biến hữu cơ, thức ăn và men

1. Thông báo số: G/TBT/N/ALB/96, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Tiêu chuẩn hóa.

- ĐT: +355 42 22 62 55

- Fax: +355 42 24 71 77

- E-mail: info@dps.gov.al

- http://www.dps.gov.al

3. Mô tả nội dung: Quy định này nhằm đưa ra các quy tắc chi tiết cho:

a) Sản xuất thức ăn và thức ăn chăn nuôi, chế biến và hữu cơ;

b) Sản xuất men sinh học và các sản phẩm của chúng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Quyết định này phù hợp với Luật số 106/2016 "Về sản xuất hữu cơ, ghi nhãn các sản phẩm sinh học và kiểm soát chúng", và nhằm mục đích đưa ra chi tiết các quy tắc liên quan đến quá trình sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi chế biến hoặc hữu cơ và liên quan đến sản xuất men sinh học.

5. Ngày dự kiến thông qua: Chưa được quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 70 ngày sau khi lưu hành bởi Ban Thư ký WTO

Quốc gia: ẤN ĐỘ

Sản phẩm điều chỉnh: Sắt dễ uốn

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/155, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ thương mại.

- Phòng số 368, Udyog Bhawan.

- New Delhi - 110011, Ấn Độ.

- Điện thoại: + 91-11-23061526

- Fax: + 91-11-23061526

- Email: binod.kumar52@nic.in

- Trang web: http://www.dipp.nic.in

3. Mô tả nội dung: Để kiểm soát chất lượng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Đảm bảo mức độ tin cậy và tính nhất quán cao hơn, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Chưa được quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sau sáu tháng kể từ ngày đăng trên công báo.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 15 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bánh răng công tắc có điện áp thấp và bánh răng điều khiển

1. Thông báo số: G/TBT/N/IND/156, ngày 29 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp nặng & Doanh nghiệp công

- Udyog Bhawan, New Delhi-110011

- ĐT Số: + 91-11-23061709

- E-mail: bc.nayak@nic.in

- Trang web: https://dhi.nic.in/

3. Mô tả nội dung: Để kiểm soát chất lượng

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng:

- Để tăng tiêu chuẩn và chất lượng của thiết bị điện.

- Hạn chế sản xuất và bán sản phẩm thiết bị điện không đạt chuẩn của.

- Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người và yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Chưa được quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được quyết định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: BRAZIL

Sản phẩm điều chỉnh: Động cơ cảm ứng lồng sóc, loại ba pha

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1044, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường, Chất lượng và Công nghệ Quốc gia.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định này phê chuẩn việc cải thiện một phần quy trình đánh giá sự phù hợp cho động cơ điện cảm ứng ba pha với cánh quạt lồng sóc.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Ngày xuất bản trên công báo.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày công bố trên tờ công báo Brazil Official.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Trạm phát thông tin vô tuyến

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1050, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Viễn thông Quốc gia.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quyết định này phê chuẩn quy chế cấp phép chung cho các trạm phát thông tin vô tuyến.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Quyết định này quy định các điều kiện, thủ tục đăng ký và cấp phép cho các trạm viễn thông. Các hoạt động của thông tin vô tuyến trạm phát phải tuân theo việc cấp giấy phép vận hành trạm. Trong trường hợp sử dụng tạm thời tần số vô tuyến phải thực hiện theo quy chế ủy quyền sử dụng tạm thời của tần số vô tuyến sẽ được quan sát. yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: 180 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 180 ngày kể từ ngày công bố.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Phân bón hữu cơ và phân bón sinh học

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1047, ngày 27 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm.

- Điện thoại: + (55) 212145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định kỹ thuật này thiết lập các định nghĩa, yêu cầu, thông số kỹ thuật, đảm bảo, dung sai, đăng ký, đóng gói và ghi nhãn phân bón hữu cơ và phân sinh học sử dụng cho nông nghiệp.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng:

- Các quy định được thông báo dự định cải thiện các thủ tục đăng ký cho phân hữu cơ, phân sinh học và cập nhật các thông số kỹ thuật theo công nghệ phát triển trong những năm gần đây. Mục tiêu chính của biện pháp là đơn giản hóa thủ tục bằng cách giảm thủ tục, tăng tốc độ ban hành văn bản và làm rõ các vấn đề thủ tục.

- Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, bảo vệ môi trường

- Yêu cầu về chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 03 tháng 8 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: CÁC TIÊU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT

Sản phẩm điều chỉnh: Nhãn hiệu quả năng lượng cho thang máy

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARE/481, ngày 20 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường.

- Hộp P O: 2166, Abu Dhabi

- ĐT: (+971) 2 403 2613

- Fax: (+971) 2 671 0999

- Email: uaetbt@esma.gov.ae

- Trang web: http://www.esma.gov.ae

3. Mô tả nội dung: Hệ thống phân loại năng lượng được chỉ định tiêu chuẩn này và đo mức tiêu thụ năng lượng thực tế của thang máy trên cơ sở đơn vị. Điều này chỉ xem xét hiệu suất năng lượng trong phần vận hành của vòng đời của thang máy. Tiêu chuẩn này không bao gồm các khía cạnh năng lượng, ảnh hưởng đến việc đo lường, tính toán

và mô phỏng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Nhãn hiệu quả năng lượng cho các thiết bị điện

1. Thông báo số: G/TBT/N/ARE/480, ngày 20 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Tiêu chuẩn và Đo lường Emirates

- Hộp P O: 2166, Abu Dhabi

- ĐT: (+971) 2 403 2613

- Fax: (+971) 2 671 0999

- Email: uaetbt@esma.gov.ae

- Trang web: http://www.esma.gov.ae

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định kỹ thuật này có liên quan đến tủ lạnh gia dụng hoàn toàn mới, tủ đông và tủ đông lạnh có công suất không quá 1.500 lít nhập khẩu hoặc sản xuất tại UAE. Quy định này được áp dụng cho các thiết bị làm lạnh gia dụng chạy bằng điện, độc lập hoặc tích hợp cấu hình. Thiết bị làm lạnh dành cho sử dụng công nghiệp, thương mại; thiết bị làm lạnh dành cho các mặt hàng khác ngoài thực phẩm không bao gồm trong quy định này.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: COLOMBIA

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống có cồn

1. Thông báo số: G/TBT/N/COL/242, ngày 13 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội.

- puntocontacto@mincit.gov.co

- www.mincit.gov.co

3. Mô tả nội dung: Quy định về cấp đăng ký vệ sinh, yêu cầu tài liệu và thông tin chứng thực tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình và quy trình đảm bảo chất lượng đồ uống có cồn trong quá trình sản xuất, chế biến, hydrat hóa và bao bì, được gọi là thực hành sản xuất tốt của các cơ sở sản xuất ở nước ngoài.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Ngày được ký.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày đăng trên tạp chí.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 90 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: COSTA RICA

Sản phẩm điều chỉnh:

1. Thông báo số: G/TBT/N/CRI/188, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Buôn bán.

- Điện thoại: (+506) 2549-1479

- Email: crotc@meic.go.cr; msolera@meic.go.cr

- Trang web: http://www.reglatec.go.cr

3. Mô tả nội dung: Quy định kỹ thuật được thiết lập các thông số kỹ thuật được áp dụng cho bơ để tiêu thụ trực tiếp của con người hoặc chế biến thêm trong lãnh thổ của

các quốc gia thành viên.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Sau khi được công bố trên tạp chí chính thức La Gaceta.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị vô tuyến hàng không

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/904, ngày 13 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan nghiên cứu vô tuyến quốc gia (RRA)

- 767 Bitgaram-ro, Naju-si, Jeollanam-do, 58323, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 61 338 4624

- Fax: (+82) 61 338 4619

- E-mail: wave0908@korea.kr

- Trang web: http://www.rra.go.kr

3. Mô tả nội dung: Quy định này là để xác định thông số kỹ thuật của thiết bị vô tuyến hàng không.

4. Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Hài hòa.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Tháng 12 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Tháng 12 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm sinh học tiên tiến

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/905, ngày 13 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Heungdeok-gu Cheongju-si, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- E-mail: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Đạo luật này quy định về đánh giá và phê duyệt nâng cao sản phẩm sinh học được ban hành để quy định các yêu cầu tài liệu và tiêu chí đánh giá phê duyệt các sản phẩm sinh học tiên tiến.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông qua luật trong nước, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Ngày 28 tháng 8 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 28 tháng 8 năm 2020.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 20 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Ghi nhãn thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/906, ngày 13 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Heungdeok-gu Cheongju-si, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- E-mail: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Sửa đổi đề xuất là thay thế "bán theo ngày" trong thực phẩm ghi nhãn với "ngày sử dụng".

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin tốt hơn và tăng cường sức khỏe cộng đồng; thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn và quảng cáo thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/908, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Heungdeok-gu Cheongju-si, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- E-mail: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung:

- Miễn các loại thực phẩm có nhãn hoặc chỉ quảng cáo thông tin bắt buộc theo hành vi, từ đánh giá tự nguyện về ghi nhãn hoặc quảng cáo;

- Quy định hình phạt hành chính đối với những người vi phạm lệnh đình chỉ ghi nhãn và quảng cáo bằng cách không gửi thông tin chứng minh được yêu cầu.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin tốt hơn và tăng cường sức khỏe cộng đồng; thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm mỹ phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ em

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/909, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Heungdeok-gu Cheongju-si, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- E-mail: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Thông báo công khai nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết về tài liệu và lưu trữ dữ liệu an toàn cho từng sản phẩm theo luật mỹ phẩm. Thông báo công khai quy định rằng các nhà sản xuất mỹ phẩm và người bán mỹ phẩm có trách nhiệm sẽ tổng hợp dữ liệu an toàn (như hồ sơ sản phẩm, tóm tắt quy trình sản xuất, thông tin về thành phần, sản phẩm cuối cùng và tác dụng phụ) theo pháp luật mỹ phẩm hiện hành và quản lý chúng cho từng sản phẩm. Cần lưu ý rằng dự thảo quy định không bắt buộc tiến hành các thử nghiệm hoặc phân tích bổ sung. Người bán mỹ phẩm có trách nhiệm xác định nội bộ xem có phù hợp để sử dụng mỹ phẩm cho trẻ sơ sinh, trẻ em nhắm vào người tiêu dùng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Mỹ phẩm tùy chỉnh

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/910, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Heungdeok-gu Cheongju-si, Hàn Quốc.

- Điện thoại: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- E-mail: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Mục đích thông báo này là cung cấp cho các vấn đề được được quan sát bởi người bán mỹ phẩm tùy chỉnh cho sự an toàn của các thủ tục như trộn tùy chỉnh mỹ phẩm hoặc chia chúng thành số lượng nhỏ hơn. Các nội dung và nguyên liệu được sử dụng trong mỹ phẩm tùy chỉnh phải tuân thủ sự an toàn tiêu chuẩn cho mỹ phẩm. Chất lượng và độ an toàn của sản phẩm cuối cùng phải được đảm bảo bằng cách xem xét trước phạm vi cho phép của hỗn hợp hoặc phân chia thành số lượng nhỏ hơn. Thời hạn sử dụng của mỹ phẩm tùy chỉnh sẽ không dài hơn thời hạn sử dụng nguyên vật liệu. Mỹ phẩm tùy chỉnh không được trộn hoặc chia trước mà không xác định loại hoặc sở thích của người tiêu dùng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm hóa chất tiêu dùng và chất diệt khuẩn

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/911, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Môi trường

- Tòa nhà số 6, 11, Doum 6-ro, Sejong, 30103, Hàn Quốc

- Điện thoại: 82-44-201-6806

- Fax: 82-44-201-6786

- E-mail: asowner2@korea.kr

- Trang web: www.me.go.kr

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định danh sách bổ sung của chất hoặc sản phẩm được miễn kiểm tra tuân thủ thông báo hoặc phê duyệt phương pháp để áp dụng cho bất kỳ thay đổi xảy ra trong các sản phẩm hóa chất tiêu dùng đã được thông báo hoặc phê duyệt. Kiểm tra an toàn, một yếu tố bổ sung của tiêu chí tương tự được áp dụng cho vật phẩm nhập khẩu; danh sách bổ sung có thể được thực hiện bởi một đại diện được chỉ định bởi nhà sản xuất ở nước ngoài và thông tin mà người đại diện sẽ thông báo cho các nhà nhập khẩu.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Để đảm bảo an toàn cho người dân, phòng chống lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày dự kiến thông qua: Tháng 11 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 50 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HOA KỲ

Sản phẩm điều chỉnh: Xe tải hạng nặng

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1632, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan bảo vệ môi trường, Ban tài nguyên không khí California.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Quy tắc đề xuất sửa đổi và thông qua các phần để thực hiện thấp hơn yêu cầu cho xe tải hạng nặng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định,

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Tháng 8 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Nhãn sản phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1634, ngày 17 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Thương mại Liên bang.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Đề xuất quy định của Ủy ban Thương mại Liên bang liên quan đến "Made in USA" và các khiếu nại không có nguồn gốc từ Hoa Kỳ khác trên nhãn sản phẩm.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Tháng 9 năm 2020.

Quốc gia: ISRAEL

Sản phẩm điều chỉnh: Ván ép trơn

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1155, ngày 28 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo sửa đổi đối với tiêu chuẩn bắt buộc đối với ván ép trơn.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi đăng công báo của Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Ván dăm gỗ phủ veneer

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1155, ngày 28 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo sửa đổi đối với tiêu chuẩn bắt buộc đối với ván dăm gỗ phủ veneer.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi đăng công báo của Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Ván gỗ được phủ các lớp trang trí trên cơ sở nhựa aminoplastic

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1160, ngày 28 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo sửa đổi đối với tiêu chuẩn bắt buộc đối với ván dăm gỗ phủ các lớp trang trí trên cơ sở aminoplastic nhựa

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 60 ngày sau khi đăng công báo của Chính phủ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Các hợp chất Dioxin trong thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1151, ngày 27 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định mức độ tối đa của Dioxin trong thực phẩm phải tuân thủ kiểm tra trong phòng thí nghiệm của Israel hoặc tại một phòng thí nghiệm quốc tế chuyên về các xét nghiệm này tuân thủ các yêu cầu được quy định trong Đạo luật Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Melamine và các chất tương tự trong thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1152, ngày 27 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định mức độ tối đa cho phép của melamine và chất tương tự của nó trong thực phẩm theo Codex và chia thành ba loại thực phẩm:

- Bột công thức cho trẻ sơ sinh, các công thức tiếp theo cho trẻ mới biết đi (1mg/kg của sản phẩm).

- Thức ăn sẵn cho trẻ sơ sinh (tối đa 0,15 mg/kg sản phẩm).

- Trong các loại thực phẩm khác (tối đa 2,5 mg/kg sản phẩm).

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Hydrocarbon thơm đa vòng trong thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1153, ngày 27 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định mức tối đa cho phép của hydrocarbon thơm đa vòng trong các loại thực phẩm khác nhau.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Các hạt nhân phóng xạ trong thực phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/ISR/1154, ngày 27 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ kinh tế và công nghiệp.

- Điện thoại: + (972) 3 7348501

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định mức tối đa được phép của hạt nhân phóng xạ trong thực phẩm; quy định xác định không được sản xuất, nhập khẩu hoặc bán thực phẩm có nguồn gốc từ một khu vực là một tai nạn hạt nhân hoặc bất kỳ trường hợp khẩn cấp X quang nào khác đã xảy ra.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: NEW ZEALAND

Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm có chứa thủy ngân

1. Thông báo số: G/TBT/N/NZL/102, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Môi trường

- 23 Kate Sheppard, Thorndon 6011 Wellington, New Zealand.

- Tel+64 4 498 5990

- wto@st.co.nz

- www.st.govt.nz

3. Mô tả nội dung:

- Sửa đổi các quy định trong Đạo luật Xuất nhập khẩu năm 1988 để cấm nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm có chứa thủy ngân.

- Tạo các quy định mới theo Đạo luật Giảm thiểu Chất thải 2008 để cấm sản xuất và bán một số sản phẩm có chứa thủy ngân ở New Zealand.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Những thay đổi này là bắt buộc để đáp ứng các yêu cầu phê chuẩn của Công ước Minamata về Sao Thủy, nhằm tìm cách giải quyết mối đe dọa toàn cầu đối với con người sức khỏe và môi trường do thủy ngân nhân tạo.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Tháng 10 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 15 tháng 9 năm 2020.

Quốc gia: RWANDA

Sản phẩm điều chỉnh: Gạch và tấm đá granite để sử dụng trong xây dựng

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/367, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với đá granite, đá có kích thước như gạch granite và tấm được sử dụng trong sàn, ốp tường và sử dụng khác. Đá granit quy định trong tiêu chuẩn này là đá tự nhiên được cưa, cắt, tách hoặc bằng cách khác. Tiêu chuẩn này không bao gồm đá đúc hoặc tổng hợp nhân tạo, bao gồm các mảnh vỡ, nghiền nát và đá vỡ.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Các ống thép hàn

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/368, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử cho ống thép hàn.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Các ống thép hàn để sử dụng trong sản xuất cuộn cho các trình tải băng tải

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/369, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử của ống thép hàn để sử dụng trong sản xuất cuộn cho băng tải.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thép không gỉ gồm: hình tròn, hình bầu dục, hình vuông và hình chữ nhật cho đồ nội thất

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/370, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và thử nghiệm phương pháp thép không gỉ hình tròn, hình bầu dục, hình vuông và hình chữ nhật để sử dụng sản xuất đồ nội thất.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: máy tuốt lúa

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/371, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này chỉ định phân loại, yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử lúa.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: máy xay lúa

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/374, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này chỉ định phân loại, yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử cho máy xay lúa.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: dụng cụ đo lường, các hoạt động giám sát đo lường và kiểm soát đóng gói

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/377, ngày 30 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung:

- Quy định các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm để thực hiện việc xác minh các dụng cụ đo lường và đóng gói sẵn. Bao gồm đánh giá loại, xác minh ban đầu, tiếp theo và trong dịch vụ đo lường dụng cụ và hoạt động giám sát đo lường và kiểm soát đóng gói sẵn.

- Áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm xác minh thực hiện xác minh dụng cụ đo lường và phạm vi của các hoạt động xác minh.

- Cung cấp các yêu cầu để phát triển, bảo trì và triển khai hệ thống quản lý phòng thí nghiệm xác minh.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Trái cây sấy khô

1. Thông báo số: G/TBT/N/RWA/361, ngày 29 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Tiêu chuẩn Rwanda.

- Đường KK 15, 49, P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda.

- Điện thoại: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại trái cây đã được sấy khô tự nhiên hoặc phương tiện nhân tạo hoặc kết hợp cả hai. Quả được sấy khô đến mức lớn hơn một phần của độ ẩm đã được loại bỏ và ngoài ra, trái cây có thể được giữ an toàn và điều trị thích hợp trong việc chuẩn bị và đóng gói, để cho phép tiếp thị trong thương mại bình thường kênh truyền hình. Trái cây khác với trái cây nho trước khi sấy, nếu muốn, và áp dụng cho trái cây cụ thể, có thể được cắt lát, thái hạt lựu, quý, giảm một nửa, hoặc cách khác chia nhỏ. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại trái cây thường được gọi là "trái cây mất nước" với độ ẩm không quá 5%.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​​nhận con nuôi: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: SRI LANKA

Sản phẩm điều chỉnh: Đèn LED

1. Thông báo số: G/TBT/N/LKA/40, ngày 06 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Năng lượng.

- 72, Ananda Coomarswamy Mw, Colombo 07, Sri Lanka

- Điện thoại: +94 11 2 574922 Fax: +94 11 2 574743

- Web: http://powermin.gov.lk

- Khối 05, Tầng 1, BMICH, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka

3. Mô tả nội dung: Các nhà nhập khẩu bất kỳ đèn LED nào đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng được quy định trong tiêu chuẩn của Sri Lanka và phải có nhãn hiệu suất năng lượng tối thiểu, được dán vào bìa, giấy gói hoặc hộp trong mà sản phẩm được chứa. Các nhà nhập khẩu phải nộp giấy chứng nhận hiệu suất năng lượng tối thiểu do Sri Lanka cấp xác nhận cho bất kỳ đèn LED nào được nhập khẩu.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: SINGAPORE

Sản phẩm điều chỉnh: điều hòa không khí VRF

1. Thông báo số: G/TBT/N/SGP/54, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Môi trường Quốc gia.

3. Mô tả nội dung: Chương trình ghi nhãn năng lượng bắt buộc và năng lượng tối thiểu tiêu chuẩn hiệu suất trong năm 2008 và 2011 tương ứng sẽ được sửa đổi áp dụng cho máy điều hòa không khí VRF ba pha. Sau khi có hiệu lực, tất cả các nhà sản xuất và nhập khẩu để bán tại Singapore phải: đăng ký, được dán nhãn năng lượng, máy điều hòa VRF ba pha phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn và điều kiện để xác định hiệu suất năng lượng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ và bảo tồn môi trường. Làm mát không gian chiếm tỷ lệ cao trong tiêu thụ điện trong hộ gia đình và các tòa nhà, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và dẫn đến phát thải khí nhà kính thấp hơn từ làm mát không gian. Ghi nhãn năng lượng sẽ giúp người dùng chọn các mô hình tiết kiệm năng lượng hơn, gặt hái tiết kiệm chi phí vòng đời và góp phần vào nỗ lực giảm phát thải nhà kính khí, bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến ​​áp dụng: Thông báo sẽ được công bố trước ngày bắt đầu có hiệu lực.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 1 tháng 4 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: LIÊN BANG NGA

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc

1. Thông báo số: G/TBT/N/RUS/101, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Kinh tế Á-Âu về quy định và công nhận kỹ thuật

- Điện thoại: +7 (495) 669-24-00

- Fax: +7 (495) 669-24-15

- E-mail: dept_techregulation@eecommission.org

- Trang web: www.eurasiancommission.org

3. Mô tả nội dung: Dự thảo sửa đổi quy tắc sản xuất tốt thực hành tại Liên minh kinh tế Á-Âu áp dụng cho các sản phẩm thuốc được đưa vào lưu thông trên lãnh thổ của Liên minh kinh tế Á-Âu và dự tính cần phải thiết lập một cách tiếp cận thống nhất các thủ tục kiểm định chất lượng và kiểm định sản phẩm thuốc, để chứng minh rằng các tham số của các quá trình quan trọng (thiết bị) đáp ứng quy định yêu cầu, cũng như trong trường hợp thay đổi đáng kể về mặt bằng, thiết bị và các quy trình có thể ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm, điều này có thể đảm bảo sản lượng ổn định của sản phẩm với một mức chất lượng nhất định.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ chơi

1. Thông báo số: G/TBT/N/RUS/103, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Kinh tế Á-Âu về quy định và công nhận kỹ thuật

- Điện thoại: +7 (495) 669-24-00

- Fax: +7 (495) 669-24-15

- E-mail: dept_techregulation@eecommission.org

- Trang web: www.eurasiancommission.org,

3. Mô tả nội dung: Dự thảo sửa đổi làm rõ những điều: Định nghĩa, Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu an toàn, Đánh giá sự phù hợp.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/729, ngày 21 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban châu Âu

- Fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-database/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Mục đích của dự thảo này cho việc thích ứng với kỹ thuật tiến độ của quy định về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất hỗn hợp, bằng cách giới thiệu các mục mới và sửa đổi cho hài hòa, phân loại và ghi nhãn.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Đảm bảo hoạt động đúng của thị trường nội bộ EU, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Quý IV năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên tạp chí chính thức của EU

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: MÊ XI CÔ

Sản phẩm điều chỉnh:  Thực phẩm đóng gói sẵn và đồ uống không cồn

1. Thông báo số: G/TBT/N/MEX/468, ngày 06/7/2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban bảo vệ chống rủi ro sức khỏe liên bang.

- Oklahoma número 14, planta baja, colonia Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de, Mexico.

- Điện thoại: (+52) 5080 5200, Gia hạn 11333

- Email: rfs@cofepris.gob.mx.

3. Mô tả nội dung: Quy định này sửa đổi quy định về kiểm soát vệ sinh sản phẩm và dịch vụ và quy định thực hiện Luật chung về sức khỏe tôn trọng quảng cáo, để đảm bảo tuân thủ chuyển tiếp thứ hai quy định sửa đổi, bổ sung các quy định khác nhau của Luật Sức khỏe liên quan đến thừa cân, béo phì, ghi nhãn thực phẩm và đồ uống không cồn được công bố trên Tạp chí chính thức vào ngày 8 tháng 11 năm 2019.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Ô MAN

Sản phẩm điều chỉnh: Máy nước nóng, máy giặt quần áo điện, tủ lạnh, tủ đông

1. Thông báo số: G/TBT/N/OMN/412, ngày 27/7/2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ thương mại và công nghiệp - Tổng cục Thông số kỹ thuật & Đo lường

- P.O. Hộp: 550, Mã bưu chính: 113

- ĐT: + (968) 2481 3832

- Fax: + (968) 2471 5992

- E-mail: nepic@moci.gov.om

- Trang web: http://www.mocioman.gov.om

3. Mô tả nội dung: Quy định các tiêu chuẩn bắt buộc này của Ô-man về hiệu suất năng lượng và yêu cầu kiểm tra đối với: Nước máy sưởi, Máy giặt quần áo điện, Tủ lạnh, Tủ đông

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Hiệu quả năng lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Đèn đi-ốt tự phát sáng (LED)

1. Thông báo số: G/TBT/N/OMN/413, ngày 27/7/2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ thương mại và công nghiệp

- P.O. Hộp: 550, Mã bưu chính: 113

- ĐT: + (968) 2481 3832

- Fax: + (968) 2471 5992

- E-mail: nepic@moci.gov.om

- Trang web: http://www.mocioman.gov.om

3. Mô tả nội dung: Quy định các tiêu chuẩn bắt buộc này của Ô-man về năng lượng

hiệu quả, chức năng và yêu cầu ghi nhãn cho Diode phát sáng tự phát sáng của đèn LED.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Hiệu quả năng lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Vật liệu đóng gói cho các sản phẩm y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1433, ngày 09 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia.

3. Mô tả nội dung: Thực hành sản xuất tốt cho vật liệu đóng gói cho sản phẩm y tế là yêu cầu cơ bản để quản lý sản xuất và chất lượng kiểm soát vật liệu đóng gói y tế, được áp dụng cho toàn bộ quá trình sản xuất vật liệu đóng gói y tế. Bao gồm: Quy định chung, hệ thống quản lý chất lượng, thể chế, nhân sự, nhà máy, cơ sở vật chất, vật liệu, sản phẩm, quản lý sản xuất, chất lượng, kiểm soát và đảm bảo chất lượng, vv thông qua tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất liên tục và ổn định của các vật liệu đóng gói y tế đáp ứng mục đích sử dụng và yêu cầu y tế.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị X-quang cho chụp cắt lớp điện toán

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1446, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Chỉ định an toàn và hiệu suất cơ bản yêu cầu của thiết bị X-quang cho chụp cắt lớp vi tính.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị X-quang Mammographie và các thiết bị lập thể

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1447, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Chỉ định an toàn và hiệu suất cơ bản yêu cầu của thiết bị chụp X-quang và thiết bị chụp nhũ ảnh.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh:  Thiết bị X-quang cho chụp X-quang và xạ hình

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1448, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Chỉ định an toàn và hiệu suất cơ bản yêu cầu của thiết bị X-quang cho chụp X quang và xạ hình.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất lỏng truyền nhiệt

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1449, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, phân loại và đánh dấu, yêu cầu, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhãn hiệu, bao bì, vận chuyển, lưu trữ, an toàn của dầu khoáng cho người vận chuyển.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Lò hơi đốt bằng gas và nồi hơi nước nóng

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1441, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản, định nghĩa, phân loại, các mô hình, vật liệu, cấu trúc, yêu cầu an toàn, yêu cầu hiệu suất, phương pháp thử nghiệm, quy tắc kiểm tra, nhãn hiệu, hướng dẫn, đóng gói, vận chuyển, lưu trữ của hệ thống sưởi bằng khí đốt và nồi hơi kết hợp nước nóng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị đốt khí

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1442, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các nội dung kỹ thuật an toàn cơ bản của khí đốt, các thiết bị và phụ kiện để đưa ra lưu thông trên thị trường.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bếp cảm ứng thương mại

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1443, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn hiệu quả năng lượng và phương pháp thử nghiệm của bếp cảm ứng thương mại.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Ethanol nhiên liệu bị biến tính

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1435, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này sửa đổi lượng chất khử được thêm vào nhiên liệu ethanol biến tính.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Giảm các rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho thương mại, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thịt gia súc và gia cầm

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1438, ngày 23 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định chỉ số giới hạn độ ẩm và phương pháp thử của gia súc và thịt gia cầm.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị chữa cháy

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1450, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản, định nghĩa, mô hình chuẩn bị, thông số cơ bản, yêu cầu, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, bao bì, vận chuyển và lưu trữ các thiết bị chữa cháy bọt.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống ghi dữ liệu sự kiện xe

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1451, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản, định nghĩa, kỹ thuật yêu cầu, phương pháp thử nghiệm, đặc điểm kỹ thuật của các loại xe của hệ thống ghi dữ liệu sự kiện cho.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Sẽ được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh:  Sản phẩm khử trùng

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1452, ngày 24 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý nhà nước về điều tiết thị trường.

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung, ghi nhãn, chỉ tiêu cho nhãn, sách hướng dẫn của tất cả các sản phẩm khử trùng bao gồm cả chất khử trùng, thiết bị khử trùng, chỉ tiêu và các sản phẩm vệ sinh. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm khử trùng được sản xuất, bán và sử dụng trong lãnh thổ Trung Quốc. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm khử trùng xuất khẩu không được bán và sử dụng ở Trung Quốc.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Phòng ngừa các hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe con người hay sự an toàn.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Sẽ được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 12 tháng sau khi phê duyệt.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: UGANDA

Sản phẩm điều chỉnh: Thép tấm cán nóng có chất lượng kết cấu ứng suất cao

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHN/1216, ngày 07 tháng 7 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Uganda.

- Lô 2-12 ByPass Link, Khu công nghiệp Bweyogerere, Kampala, Uganda.

- Điện thoại: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm thép cán nóng cao mang lại chất lượng cấu trúc ứng suất trong các lớp có  sử dụng các yếu tố vi mạch. Sản phẩm được thiết kế cho mục đích cấu trúc trong đó tính chất cơ học cụ thể được yêu cầu. Thường được sử dụng trong giao hàng, điều kiện được dành cho các cấu trúc bắt vít, đinh tán hoặc hàn. Tiêu chuẩn này không bao gồm thép dành cho nồi hơi hoặc bình chịu áp lực, thép được chỉ định là chất lượng thương mại hoặc chất lượng bản vẽ, tấm thép carbon cán nóng, thép giảm lạnh, thép được chỉ định là thép phong hóa, có khả năng chống ăn mòn trong khí quyển hoặc thép có tính chất định dạng.

4. Mục tiêu, lý do và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng và yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến thông qua: Tháng 10 năm 2020.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Khi Chính phủ tuyên bố bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Phê duyệt của lãnh đạo

TP. QLTCCL

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 192