Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 12/2020 (28 tin) 07/01/2021 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 12/2020 (28 tin)

Quốc gia: Ả RẬP XÊ ÚT 

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1166, ngày 01 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO)

- P. O .BOX: 3437 Riyadh 11471

- ĐT: +966 (11) 2529999, Fax: +966 (11) 4520193

- Email: enquirypoint@saso.gov.sa

3. Mô tả nội dung: Quy định này nêu rõ những điều khoản và định nghĩa, phạm vi, mục tiêu, nghĩa vụ của nhà cung cấp, ghi nhãn, thủ tục đánh giá sự phù hợp. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều tra thị trường. Trách nhiệm, vi phạm, hình phạt, các quy tắc chung và quy tắc chuyển tiếp.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 07 tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày xuất bản.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Sản phẩm điều chỉnh: Máy điều hòa không khí

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1167, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO)

- P. O .BOX: 3437 Riyadh 11471

- ĐT: +966 (11) 2529085 Ext: (9061). Fax: +966 (11) 4520193

- Email: enquirypoint@saso.gov.sa

- Trang web: http://www.saso.gov.sa

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định Hiệu suất năng lượng tối thiểu Tiêu chuẩn và các yêu cầu dán nhãn năng lượng cho máy điều hòa không khí không ống dẫn một hệ thống tách rời sử dụng dàn ngưng làm mát bằng không khí, đơn máy điều hòa không khí hệ thống tách rời sử dụng bình ngưng làm mát bằng không khí và máy bơm nhiệt sử dụng bình ngưng làm mát bằng không khí hoặc sử dụng điện trở cho khu dân cư, thương mại và lĩnh vực công nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn SASO. Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị được thiết kế để hoạt động với các điện áp sau:

- Mạch một pha AC 220 V hoặc 230 V,

- DC một pha lên đến 400V,

- Được thiết kế cho điện áp kép (bao gồm cả DC) lên đến 400V,

- Dải điện áp bao gồm các giá trị trên và mạch ba pha 380 V hoặc 400 V

- Ở tần số 60 Hz

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Tài liệu này là bản cập nhật của SASO 2663: 2018 "Ghi nhãn năng lượng và mức tối thiểu Yêu cầu về hiệu suất năng lượng đối với máy điều hòa không khí ". Thông tin đến người tiêu dùng, nhãn mác.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Xe kéo hạng nhẹ và hạng nặng

1. Thông báo số: G/TBT/N/SAU/1170, ngày 18 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Ả Rập Xê Út (SASO)

- P. O .BOX: 3437 Riyadh 11471

- ĐT: +966 (11) 2529085 Ext: (9061). Fax: +966 (11) 4520193

- Email: enquirypoint@saso.gov.sa

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị cho xe tải kéo hạng nhẹ và hạng nặng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Từ năm mô hình 2024.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: ẤN ĐỘ

Sản phẩm điều chỉnh: Ống gang đúc ly tâm

1. Thông báo số: G/TBT/N/IND/182, ngày 07 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ thương mại và công nghiệp

- Phòng No, 368, Udyog Bhawan

- New Delhi - 110011, Ấn Độ

- ĐT: + 91-11-23061526

- Số fax: + 91-11-23061526

- Email: binod.kumar52@nic.in

- Trang web: http://www.dipp.nic.in

3. Mô tả nội dung: Yêu cầu đối với ống gang đúc ly tâm kéo sợi, kiểm soát chất lượng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Mức chất lượng, độ tin cậy và tính nhất quán cao. Bảo vệ môi trường, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 8 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 8 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: BRAZIL 

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm viễn thông

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1103, ngày 14 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Viễn thông Quốc gia - ANATEL

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Đề xuất tham vấn cộng đồng để phê duyệt hoạt động thủ tục nhập khẩu sản phẩm viễn thông, nhằm tuân thủ quy định tại Điều 55 của quy chế đánh giá sự phù hợp và tương đồng đối với sản phẩm viễn thông, được phê duyệt theo Nghị quyết số 715, ngày 23 tháng 10 năm 2019.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Các sản phẩm viễn thông đảm bảo được các thông số tối thiểu về chất lượng và an toàn cho người dùng. Mục đích đảm bảo các sản phẩm được đánh giá đúng các hệ thống chất lượng của quy trình sản xuất các sản phẩm hướng tới người dùng, ngăn chặn các mạng viễn thông được tạo ra bởi thiết bị đầu cuối không tương đồng đối với người sử dụng. Đảm bảo rằng thiết bị viễn thông sử dụng phổ vô tuyến đúng cách mà không can thiệp vào các hệ điều hành trong nước; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: Ngày 07 tháng 3 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị thông tin vô tuyến bức xạ bị hạn chế

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1104, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Viễn thông Quốc gia - ANATEL

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Đề xuất Tham vấn cộng đồng bao gồm cả kỹ thuật yêu cầu đối với đánh giá sự phù hợp của thông tin bức xạ bị hạn chế thiết bị cho hệ thống truy cập không dây băng thông rộng cho các ứng dụng của mạng cục bộ hoạt động trong băng tần 5.925–7.125 MHz MHz.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Đánh giá sẽ cho phép phổ tần khả dụng cho các ứng dụng truy cập không dây băng thông rộng bằng thiết bị bức xạ hạn chế. Các việc cấp phép cho các trạm ở băng tần 6 GHz ở Brazil cũng cho phép mở rộng Internet kết nối từ các mạng di động hoặc cố định, cho phép luồng lưu lượng do các mạng này tạo ra kết nối, góp phần giảm chi phí cho người tiêu dùng cuối cùng; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 24 tháng 1 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Sơn đồ nội thất

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1106, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Telefax: + (55) 21 2563.5637

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Dự thảo này thiết lập các thủ tục và kỹ thuật yêu cầu đối với việc đăng ký sơn đồ nội thất với chất năng khử trùng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Kể từ năm 2011, sau khi xác định các loại sơn với chức năng vệ sinh trên thị trường mà không có bằng chứng thích hợp, các thành phần kết hợp trong công thức đặc trưng là chất khử trùng. Do đó sự cần thiết để yêu cầu sự ủy quyền từ cơ quan để thông báo cho người tiêu dùng rằng các sản phẩm, ngoài mục đích mà chúng đã được biết đến, còn có hành động khử trùng như kháng khuẩn, kháng nấm, xua đuổi, diệt côn trùng phải được đăng ký phù hợp với luật định để chính thức hóa các sản phẩm này trên thị trường, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn, đồng thời bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Sẽ được xác định sau khi kết thúc thời gian tham vấn.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định sau khi kết thúc tham vấn.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Hệ thống chụp x quang y tế thông thường

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1108, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Telefax: + (55) 21 2563.5637

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy phạm này thay đổi Hướng dẫn Quy phạm từ số 52 đến số 59, ngày 20 tháng 12 năm 2019.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Trong ngày công bố.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Trong ngày xuất bản.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn các sản phẩm có nguồn gốc động vật đóng gói

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1111, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm.

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia-INMETRO

- Điện thoại: + (55) 21 2563. 2918. Fax: + (55) 21 2563.5637

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật quy định việc ghi nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật đóng gói.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật này sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật số 22, 24 Tháng 11 năm 2005 đề cập đến việc dán nhãn các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Là cơ sở để sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc động vật là 180 ngày, kể từ ngày ngày quy phạm này có hiệu lực, để điều chỉnh việc ghi nhãn các sản phẩm của họ và cập nhật đăng ký tương ứng trên hệ thống điện tử; thông tin đến người tiêu dùng về nhãn mác; phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe con người hoặc sự an toàn; bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 04 tháng 01 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: CANADA

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm nguy hiểm

1. Thông báo số: G/TBT/N/CAN/631, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Sở Y tế.

- 111 Sussex Drive, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, Canada.

- Điện thoại: (343)203-4273, Fax: (613)943-0346

- E-mail: enquirypoint@international.gc.ca

3. Mô tả nội dung: Hệ thống phân loại và ghi nhãn hài hòa toàn cầu của hóa chất, được phát triển bởi Liên hợp quốc, được thiết kế để tiêu chuẩn hóa mối nguy phân loại và giao tiếp, chẳng hạn như ghi nhãn, đối với các hóa chất nguy hiểm qua nhiều nước khác nhau. Một phiên bản sửa đổi được xuất bản 2 năm một lần. Canada đã thực hiện phiên bản sửa đổi lần thứ 5 với tên gọi ‘Các sản phẩm nguy hiểm’. Quy định về các sản phẩm nguy hiểm vật lý và sức, các sửa đổi quy định sẽ hỗ trợ, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế thông qua việc dán nhãn chung và các mối nguy hiểm khác yêu cầu giao tiếp đối với các sản phẩm nguy hiểm tại nơi làm việc; giảm chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng cách giảm nhu cầu kiểm tra lại và phân loại lại hóa chất từ hoặc cho các thị trường khác nhau.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Trong vòng từ 12 đến 18 tháng kể từ khi xuất bản ở Canada.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Dự kiến ​​khoảng thời gian chuyển tiếp là hai năm sẽ bắt đầu vào ngày các sửa đổi được đề xuất có hiệu lực. Trong giai đoạn chuyển tiếp, cả quy định về sản phẩm nguy hiểm và các sửa đổi điều chỉnh các sản phẩm nguy hiểm vẫn sẽ được sử dụng.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 27 tháng 02 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Các thiết bị không dây hoạt động ở dải tần 4 mhz-6 ghz

1. Thông báo số: G/TBT/N/CAN/630, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Vụ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế

- 111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1A 0G2

- ĐT: + (343)203-4273

- Số fax: + (613) 943-0346

- E-mail: enquirypoint@international.gc.ca

- http://tbtims.wto.org/en/NationalEnquiryPoints/Search.

3. Mô tả nội dung: Đánh giá tỷ lệ hấp thụ riêng trung bình theo thời gian quy trình đối với thiết bị không dây hoạt động trong băng tần 4 MHz-6 GHz, đưa ra các phương pháp kiểm tra chung cần tuân theo khi thực hiện RF đánh giá tuân thủ phơi nhiễm của các thiết bị không dây triển khai dựa trên thiết bị. Các phương pháp tính trung bình thời gian để quản lý hoặc giảm thiểu các tốc độ hấp thụ trong dải tần 4 MHz - 6 GHz.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Tham vấn.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Quốc gia: COLOMBIA

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị gia dụng bằng gas

1. Thông báo số: G/TBT/N/COL/245, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch.

- Aurelio Enrique Mejía Mejía, Calle 28 # 13 A 15 Tầng 3, Bogotá, D.C.

- Điện thoại: (+571) 6067676

- Email: puntocontacto@mincit.gov.co

- https://www.mincit.gov.co/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật được thông báo tìm cách theo đuổi các mục tiêu hợp pháp liên quan đến việc ngăn ngừa rủi ro phát sinh từ hoạt động của khí thiết bị gia dụng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc an toàn của con người hoặc động vật. Nó cũng nhằm mục đích ngăn chặn các hành vi lừa đảo.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của động vật, thực vật.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày ký Nghị định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 12 tháng sau khi đăng trên Tạp chí chính thức.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: JAMAICA

Sản phẩm điều chỉnh: Chai chứa khí có thể vận chuyển

1. Thông báo số: G/TBT/N/JAM/96, ngày 17 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Jamaica.

- 6 đường Winchester, Kingston 10, Jamaica W.I.

- ĐT: 1 (876) 926-3140-5 / 618-1534 / 632-4275, Fax: 1 (876) 929-4736

- Email: tbtenquirypoint@bsj.org.jm

- Trang web: http://www.bsj.org.jm

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với vật liệu, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm nguyên mẫu và kiểm tra sản xuất định kỳ chai khí composite có dung tích nước lên đến và bao gồm 450 lít để nén, khí hóa lỏng và khí hòa tan.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Nhằm mục đích bắt buộc và đảm bảo bảo vệ sức khỏe và an toàn cho những người sử dụng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 12 tháng 11 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 12 tháng 11 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: KENYA

Sản phẩm điều chỉnh: Tấm lợp bằng nhựa composite

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1045, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Kenya

- P.O. Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org; Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Quy định thông số kỹ thuật áp dụng cho ngói lợp bằng nhựa composite loại trơn và loại lồng vào nhau; thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về sự phù hợp và hoàn thiện, chất lượng vật liệu được sử dụng trong sản xuất và cho các yêu cầu về kích thước liên quan đến lòng bên, vị trí sửa chữa và kích thước.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩm cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi tuyên bố là bắt buộc của các bên liên quan

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 20 tháng 02 năm 2021

Sản phẩm điều chỉnh: Áo vest và áo phông dệt kim

1. Thông báo số: G/TBT/N/KEN/1046, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Kenya

- P.O. Box: 54974-00200, Nairobi, Kenya

- Điện thoại: + (254) 020 605490, 605506/6948258

- Fax: + (254) 020 609660/609665

- E-mail: info@kebs.org; Trang web: http://www.kebs.org

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu của hàng dệt kim áo vest và áo phông, bao gồm áo sơ mi polo, áo thể thao và bất kỳ loại dệt kim nào khác áo vest hoặc áo phông.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi tuyên bố là bắt buộc của các bên liên quan

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 23 tháng 2 năm 2021.

Quốc gia: HOA KỲ

Sản phẩm điều chỉnh: Mặt nạ phòng độc lọc hạt

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1673, ngày 02 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, Y tế và Dịch vụ Con người.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Để đáp lại nỗ lực của quốc gia nhằm kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và để sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, Hoa Kỳ đã chấp nhận và ưu tiên một số ứng dụng để tăng cường cung cấp bộ lọc (hạt lọc không khí) và mặt nạ phòng độc, đảm bảo các sản phẩm chất lượng cung cấp các biện pháp bảo vệ có sẵn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 21 tháng 8 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 21 tháng 8 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không có.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị sưởi trực tiếp

1. Thông báo số: G/TBT/N/USA/1674, ngày 03 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Năng lượng.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Thông báo đề xuất xác định và yêu cầu bình luận về Chính sách Năng lượng và Đạo luật Bảo tồn được sửa đổi, quy định tiêu chuẩn bảo tồn năng lượng cho các sản phẩm tiêu dùng khác nhau, bao gồm cả hệ thống thiết bị sưởi trực tiếp. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ định kỳ xác định xem các tiêu chuẩn sửa đổi, nghiêm ngặt hơn có khả thi về mặt công nghệ hay không và hợp lý về mặt kinh tế và tiết kiệm năng lượng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến cuối cùng: Ngày 16 tháng 02 năm 2021.

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU

Sản phẩm điều chỉnh: Xe cơ giới hạng nhẹ, hạng nặng và xe kéo

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/764, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Châu Âu

- Số fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Trình bày chi tiết kỹ thuật các yêu cầu áp dụng cho việc tiếp cận tiêu chuẩn hóa để sửa chữa ô tô và thông tin bảo trì thông qua các trang web của nhà sản xuất và quy trình của công nhận, phê duyệt và ủy quyền cho các nhà điều hành độc lập tiếp cận phương tiện các tính năng bảo mật. Nó cũng làm rõ rằng:

- Các hành động dẫn đến giảm lượng khí thải hoặc hiệu suất an toàn xe không được coi là hoạt động kinh doanh hợp pháp;

- Dữ liệu được cung cấp qua đầu nối chuẩn OBD phải bao gồm phát thải, thông tin an toàn và sửa chữa và bảo trì và có thể được sử dụng cho các mục đích liên quan.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Quy định (EU) 2018/858 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng đưa ra các điều khoản chung và chi tiết về khả năng tiếp cận chẩn đoán trên xe và truy cập thông tin sửa chữa và bảo dưỡng xe. Tuy nhiên, các nhà luyện tập giao cho Ủy ban trách nhiệm xác định một số yêu cầu kỹ thuật thông qua các tiêu chuẩn, với sự hợp tác của các nhà sản xuất xe và các nhà điều hành độc lập, và đưa chúng vào luật bất cứ khi nào chúng được hoàn thiện thông qua hành động.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 4 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 5 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm thuốc và thiết bị y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/765, ngày 14 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Châu Âu

- Số fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định trong phạm vi Châu Âu Cơ quan Thuốc, một khuôn khổ và phương tiện để:

(a) Chuẩn bị và quản lý tác động của các sự kiện lớn đối với các sản phẩm thuốc để sử dụng cho con người và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm thuốc dùng cho người và trên các thiết bị y tế;

(b) Theo dõi và báo cáo về tình trạng thiếu hụt các sản phẩm thuốc cho người và các thiết bị y tế;

(c) Cung cấp lời khuyên về các sản phẩm thuốc dùng cho người với khả năng giải quyết

các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng;

(d) Cung cấp hỗ trợ cho các nhóm chuyên gia thiết bị y tế được chỉ định phù hợp với Quyết định Thực thi của Ủy ban (EU) 2019/1396.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Các mục tiêu chung của đề xuất là: Đảm bảo trình độ nhân lực cao bảo vệ sức khỏe bằng cách tăng cường khả năng của Liên minh để quản lý và đáp ứng công chúng

các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, có ảnh hưởng đến các sản phẩm thuốc và thiết bị y tế; góp phần đảm bảo hoạt động trơn tru của thị trường nội bộ EUsản phẩm trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Giám sát và giảm thiểu tình trạng thiếu hụt thực tế và tiềm năng của các sản phẩm thuốc và y tế các thiết bị được coi là quan trọng để giải quyết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng nhất định hoặc để sản phẩm thuốc, các sự kiện lớn khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng; đảm bảo phát triển kịp thời các sản phẩm thuốc chất lượng cao, an toàn và hiệu quả với tập trung đặc biệt vào việc giải quyết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng;

5. Ngày đề xuất thông qua: Năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí chính thức của EU

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: NHẬT BẢN

Sản phẩm điều chỉnh: Máy nước nóng dùng gas, máy sưởi nóng dầu

1. Thông báo số: G/TBT/N/JPN/682, ngày 16 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI)

- 2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo

- Điện thoại: + (81 3) 5501 83 44, Fax: + (81 3) 5501 83 43

- Email: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN

3. Mô tả nội dung: Những sửa đổi này bao gồm các tiêu chuẩn hiệu quả tiêu thụ năng lượng cho năm tài chính mục tiêu, phương pháp đo lường, yêu cầu ghi nhãn, v.v. của các sản phẩm được liệt kê.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để thúc đẩy hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng liên quan đến khí đốt và máy sưởi nóng dầu ở Nhật Bản, để đối phó với sự gia tăng tiêu thụ năng lượng gần đây ở lĩnh vực hộ gia đình, biến đổi khí hậu, v.v.; bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Khoảng tháng 3 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khoảng tháng 4 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: TANZANIA

Sản phẩm điều chỉnh: Bột tẩy rửa

1. Thông báo số: G/TBT/N/IZA/515, ngày 15 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Tanzania

-Morogoro/Sam Nujoma, Ubungo, P O Hộp 9524, Dar Es Salaam

- Điện thoại: + (255) 22 2450206

- Email: nep@tbs.go.tz; bahati.samillani@tbs.go.tz

- http://www.tbs.go.tz

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bột tẩy rửa gia dụng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 02 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: THÁI LAN

Sản phẩm điều chỉnh: Thép dẹt cán nóng

1. Thông báo số: G/TBT/N/THA/589, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan, Bộ Công nghiệp.

- ĐT: (662) 202 3504, 202 3523, Fax: (662) 202 3511, 354 3041

- E-mail: thaitbt@tisi.mail.go.th

- Trang web: http://www.tisi.go.th

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định yêu cầu cấp cao hơn về thép dẹt cán nóng chống ăn mòn phù hợp với tiêu chuẩn cao cấp Thép phẳng cán nóng chống ăn mòn trong khí quyển (TIS 2011 - 2563 (2020)). Tiêu chuẩn bao gồm thép phẳng cán nóng được sử dụng chống ăn mòn trong khí quyển vượt trội các bộ phận cấu thành hoặc các bộ phận của xe cộ, tòa nhà, tháp thép, thùng chứa và các loại khác cấu trúc.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩm cấp áp dụng: Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: THỤY SĨ

Sản phẩm điều chỉnh:

Thực vật, nguyên liệu thực vật, hạt giống và động vật biến đổi gen

1. Thông báo số: G/TBT/N/CHE/252, ngày 07 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Liên bang về Môi trường.

- Holzikofenweg 36, 3003 Bern

- tbt@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Thụy Sĩ đã thông qua lệnh cấm trồng sinh vật biến đổi gen ở Thụy Sĩ, được áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Lý do tình trạng của các sinh vật có nguồn gốc từ công nghệ chăn nuôi mới và quản lý rủi ro biện pháp của các sinh vật sau này. Giấy phép lưu hành trên thị trường đối với thực vật biến đổi gen và các bộ phận của chúng, hạt giống biến đổi gen và các nguyên liệu thực vật sinh sản khác và động vật biến đổi gen sẽ không được cấp cho nông nghiệp, làm vườn hoặc mục đích lâm sinh cho giai đoạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Lệnh cấm không bao gồm các hoạt động nghiên cứu.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ môi trường, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, bảo vệ sản xuất không có biến đổi gen; phòng ngừa lạm dụng các sản phẩm biến đổi gen được chỉ định không chính xác có nguồn gốc từ các kỹ thuật chăn nuôi mới vào môi trường và sản xuất nông nghiệp của Thụy Sĩ.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 31 tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: TRINIDAD VÀ TOBAGO

Sản phẩm điều chỉnh:

Ghi nhãn và thành phần hóa học của hàng may mặc và hàng dệt may

1. Thông báo số: G/TBT/N/TTO/127, ngày 01 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn Trinidad và Tobago.

- Macoya, Tunapuna

- ĐT: 868-645-6222, Fax: 868-663-4335

- Email: ttbs@ttbs.org.tt

- Trang web: www.gottbs.com

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu bắt buộc đối với ghi nhãn và thành phần hóa học của hàng may mặc và hàng dệt.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: UKRAINE

Sản phẩm điều chỉnh: An toàn hóa chất

1. Thông báo số: G/TBT/N/UKR/176, ngày 21 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Ukraine.

- https://mepr.gov.ua/news/36424.html

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Luật được xây dựng nhằm xác định tính pháp lý, các nguyên tắc tổ chức và kinh tế trong lĩnh vực an toàn hóa chất, nhằm ngăn ngừa tác động tiêu cực của các sản phẩm hóa chất đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng, thiết lập các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực quản lý an toàn hóa chất, tham gia vào giải trình các nghĩa vụ quốc tế của Ukraine trong lĩnh vực này.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn khẩn cấp áp dụng: Dự thảo Luật nhằm mục đích tạo ra một khuôn khổ pháp lý để thiết lập hệ thống chức năng quốc gia về an toàn hóa chất với định nghĩa về quyền hạn, quyền rõ ràng và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, giới thiệu các phương pháp tiếp cận hiện đại để quản lý hóa chất và an toàn hóa chất và thích ứng của luật pháp quốc gia với luật pháp của Châu Âu.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 08 tháng 02 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Hàm lượng chì trong sơn và vecni

1. Thông báo số: G/TBT/N/UKR/177, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Ukraine.

- https://mepr.gov.ua/news/36424.html

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng để giảm mức độ chì trong sơn và vecni, cụ thể là lên đến 90 ppm (tức là 0,009%) trong lớp phủ khô phim, để đảm bảo an toàn sức khỏe con người tương ứng với các tiêu chuẩn tốt nhất đã được  áp dụng ở các quốc gia khác. Mục tiêu tổng thể là loại bỏ dần việc sản xuất, nhập khẩu, bán và sử dụng sơn pha chì và các nguyên liệu thô liên quan. Dựa trên kết quả xác định hàm lượng chì trong sơn và vecni về sự phù hợp được dán nhãn thích hợp sơn và vecni được đảm bảo.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Quốc gia: UGANDA

Sản phẩm điều chỉnh: Chất kết dính dùng trong y tế

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1273, ngày 18 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Lô 2-12 ByPass Link, Khu Công nghiệp và Kinh doanh Bweyogerere, P.O. Hộp 6329, Kampala, Uganda

- ĐT: + (256) 4 1733 3250/1/2, fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và các phương pháp kiểm tra thạch cao kết dính (còn gọi là băng dính) dùng trong y tế.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 2 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được tuyên bố là bắt buộc đối với Thương mại.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Dầu mỏ

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1274, ngày 18 tháng 12 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Lô 2-12 ByPass Link, P.O. Hộp 6329, Kampala, Uganda

- ĐT: + (256) 4 1733 3250/1/2, fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với dầu hỏa. Tiêu chuẩn này không bao gồm xăng dầu thạch dùng trong công nghiệp.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 2 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Phê duyệt của lãnh đạo

TP. QLTCCL

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 290