Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 2/2021 (12 tin) 10/03/2021 In trang

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Sản phẩm điều chỉnh: Các sản phẩm liên quan đến năng lượng

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/162, ngày 25 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Các sản phẩm liên quan đến năng lượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này sẽ được xác định bằng cách thực hiện các quy định để được công bố bởi các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Quy định này không áp dụng đối với các phương tiện vận tải người hoặc hàng hóa.

Quy chế này và các quy định thực hiện được thông qua theo đó sẽ không ảnh hưởng đến luật quản lý chất thải của Cộng đồng và luật hóa chất của Cộng đồng, bao gồm cả luật của Cộng đồng về khí nhà kính có flo.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục tiêu của Quy định này là góp phần phát triển bền vững bằng cách tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, mức độ bảo vệ môi trường và an ninh của nguồn cung cấp năng lượng và cung cấp cho việc thiết lập các yêu cầu phải được đáp ứng bằng cách thiết lập một khuôn khổ để thiết lập các yêu cầu về thiết kế sinh thái đối với các sản phẩm liên quan đến năng lượng nhằm mục đích đưa ra thị trường và/hoặc đưa vào sử dụng; Bảo vệ môi trường.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Quy định sẽ được thông qua khi được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày được công bố.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 01 tháng 3 năm 2021; Luật liên quan sẽ có hiệu lực trong phạm vi hài hòa với luật của EU.

Sản phẩm điều chỉnh: Quy định về khuôn khổ dán nhãn năng lượng

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/163, ngày 25 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Quy định này bao gồm các nghĩa vụ của nhà cung cấp, đại lý và các cơ quan có thẩm quyền đối với các sản phẩm liên quan đến năng lượng được đưa ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng, giám sát thị trường và kiểm soát sản phẩm, quy trình ở cấp quốc gia để xử lý các sản phẩm có rủi ro, Quy trình tự vệ, thủ tục giới thiệu và thay đổi quy mô nhãn và các công việc và thủ tục khác liên quan đến các tiêu chuẩn hài hòa.

Quy định này không áp dụng đối với các sản phẩm đã qua sử dụng, trừ khi chúng được nhập khẩu từ nước thứ ba và phương tiện vận chuyển người hoặc hàng hóa.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục tiêu của Quy định này là cung cấp việc dán nhãn các sản phẩm liên quan đến năng lượng và cung cấp thông tin sản phẩm tiêu chuẩn liên quan đến năng lượng

hiệu quả, mức tiêu thụ năng lượng và các nguồn lực khác của sản phẩm trong quá trình sử dụng và thông tin bổ sung liên quan đến sản phẩm, từ đó cho phép khách hàng lựa chọn

các sản phẩm hiệu quả hơn để giảm tiêu thụ năng lượng, bằng cách thiết lập một khuôn khổ cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng được đưa ra thị trường hoặc đưa vào sử dụng; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ môi trường

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày được công bố.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 01 tháng 3 năm 2021; Luật liên quan sẽ có hiệu lực trong phạm vi hài hòa với luật của EU.

Sản phẩm điều chỉnh: Tiêu chuẩn thép công cụ

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/164 , ngày 25 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: (1) Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các cấp thép công cụ rèn sau:

a) Thép công cụ gia công nguội không hợp kim

b) Thép công cụ gia công nguội hợp kim

c) Thép công cụ gia công nóng hợp kim

d) Thép công cụ tốc độ cao.

(2) Trừ khi có quy định khác, tiêu chuẩn này có hiệu lực đối với tất cả các loại sản phẩm cán nóng, rèn, kéo nguội hoặc cán nguội hoặc các sản phẩm luyện kim bột được cung cấp ở một trong các điều kiện xử lý bề mặt và nhiệt cho trong 6.2 và Bảng 1.

(3) Bảng 2, 4, 6 và 8 chỉ bao gồm các loại thép đã đạt được một mức độ quan trọng quốc tế, nhưng điều này không có nghĩa là các loại thép này có sẵn ở mọi quốc gia công nghiệp. Ngoài ra, nhiều loại thép khác cho các công cụ được quy định trong các tiêu chuẩn khu vực, quốc gia hoặc công ty.

(4) Trong trường hợp khả năng chịu nhiệt của dụng cụ là đặc biệt quan trọng, chẳng hạn như thủy tinh định hình nóng, việc lựa chọn vật liệu được thực hiện theo ISO 4955

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của Thông cáo này là xác định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh của tiêu chuẩn "Thép công cụ" TS EN ISO 4957 (tháng 11 năm 2018); Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua sau khi xuất bản.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Quy định sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Quốc gia: Brazil

Sản phẩm điều chỉnh: Máy bơm đồng hồ đo nhiên liệu lỏng

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1139, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Pháp lệnh Inmetro số 92 ngày 19 tháng 2 năm 2021 Phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật đo lường hợp nhất thiết lập các tiêu chí cần tuân thủ trong sản xuất và sử dụng các thước đo thể tích cụ thể nhằm xác minh hoạt động chính xác của máy bơm đồng hồ đo nhiên liệu lỏng và ARLA 32 và hủy bỏ Sắc lệnh Inmetro 285, ngày 25 tháng 6 năm 2018.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: An toàn sản phẩm; Bảo mật người dùng; Yêu cầu đo lường. Cần thiết lập các tiêu chí cần tuân thủ trong việc sản xuất và sử dụng các thước đo khối lượng vật chất. Tuân thủ Nghị định số 10139 ngày 28 tháng 11 năm 2019, quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các hành vi quy phạm, để giảm lượng hàng hóa theo quy định của Brazil;

5. Ngày đề xuất thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01/3/2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Các biện pháp thể tích vật chất hóa, ống đong chia độ 100 ml có nắp và thủy tinh mài

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1140, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật đo lường thiết lập các tiêu chí phải tuân theo trong sản xuất và sử dụng các thước đo thể tích vật chất, chai chia độ 100mL có nắp và kính mài, được nêu trong Phụ lục hợp nhất. Những thứ sau đây đã bị thu hồi:

I - Sắc lệnh Inmetro 528, ngày 3 tháng 12 năm 2014, đăng trên Công báo Liên bang ngày 5 tháng 12 năm 2014, mục 01, trang 119;

II - Sắc lệnh Inmetro 498, ngày 2 tháng 10 năm 2015, đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 10 năm 2015, mục 01, trang 100; và

III - Sắc lệnh Inmetro số 148, ngày 7 tháng 6 năm 2017, được công bố trên Công báo Liên bang ngày 8 tháng 6 năm 2017, mục 01, trang 113.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu đo lường Cần thiết lập các tiêu chí cần tuân thủ trong sản xuất và sử dụng chai chia độ 100 mL Tuân thủ Nghị định số 10139 ngày 28 tháng 11 năm 2019, quy định về nhu cầu để sửa đổi và củng cố các quy định, nhằm giảm lượng quy định của Brazil; Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01/3/2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Máy đo nồng độ cồn có bù nhiệt

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1141, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật đo lường thiết lập các điều kiện tối thiểu phải tuân thủ trong việc chế tạo và sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn đã bù nhiệt, được nêu trong Phụ lục - Hợp nhất. Sắc lệnh sau đây bị thu hồi: Sắc lệnh Inmetro 601, ngày 9 tháng 12 năm 2013, được đăng trên Công báo ngày 11 tháng 12 năm 2013, mục 01, trang 136 đến 137.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu đo lường Cần thiết lập các tiêu chí cần tuân thủ trong sản xuất và sử dụng thiết bị đo mật độ đọc cồn được bù nhiệt. Tuân thủ Nghị định số 10.139 ngày 28 tháng 11 năm 2019, quy định về nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các hành vi quy phạm, để giảm lượng quy định của Brazil

5. Ngày đề xuất thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01/3/2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Máy đo mật độ thủy tinh

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1142, ngày 26 tháng 01 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia (INMETRO)

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật đo lường thiết lập các tiêu chí phải tuân theo trong sản xuất và sử dụng tỷ trọng kế thủy tinh, không đổi

khối lượng, được sử dụng để xác định khối lượng riêng của dầu mỏ, dẫn xuất lỏng, hỗn hợp rượu etylic (etanol) với nước, nhiệt độ 20 ° - Hợp nhất.

Những điều sau đây sẽ bị thu hồi vào ngày Pháp lệnh này có hiệu lực:

- Sắc lệnh Inmetro 201, ngày 21 tháng 8 năm 2000, đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 9 năm 2018, mục 01, trang 39 đến trang 40;

- Sắc lệnh Inmetro 288, ngày 12 tháng 6 năm 2012, đăng trên Công báo Liên bang ngày 15 tháng 6 năm 2012, mục 01, trang 114 đến 116;

- Sắc lệnh Inmetro 394, ngày 26 tháng 7 năm 2012, đăng trên Công báo Liên bang ngày 30 tháng 7 năm 2012, mục 01, trang 140; và

- Sắc lệnh Inmetro 408, ngày 26 tháng 8 năm 2014, được đăng trên Công báo Liên bang ngày 28 tháng 8 năm 2014, mục 01, trang 94 đến 95.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Yêu cầu đo lường. Cần thiết lập các tiêu chí cần tuân thủ trong việc sản xuất và sử dụng thiết bị đo mật độ thủy tinh, có khối lượng không đổi. Tuân thủ Nghị định số 10139 ngày 28 tháng 11 năm 2019, quy định về nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các hành vi quy phạm, để giảm lượng quy định của Brazil

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01/3/2021

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn năng lượng cho các thiết bị làm lạnh

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/166, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Thông báo này sẽ áp dụng cho các thiết bị lạnh hoạt động bằng điện có thể tích lớn hơn 10 lít và nhỏ hơn hoặc bằng 1500 lít. Quy chuẩn này sẽ không áp dụng cho các thiết bị lạnh sau:

a) Tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp và tủ đứng, trừ tủ cấp đông chuyên nghiệp;

b) Thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp;

c) Thiết bị lạnh di động;

d) Các thiết bị mà chức năng chính không phải là bảo quản thực phẩm trong quá trình làm lạnh.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của Thông cáo này là thiết lập các yêu cầu đối với việc dán nhãn và cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm đối với các thiết bị lạnh vận hành bằng điện có thể tích lớn hơn 10 lít và nhỏ hơn hoặc bằng 1 500 lít liên quan đến thực hiện Quy định về thiết lập khung dán nhãn năng lượng (1369/2017 / EU) được đăng Công báo ngày… /… /… và số… ..; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi nó được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01/3/2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 01 tháng 3 năm 2021; Luật liên quan sẽ có hiệu lực trong phạm vi hài hòa với luật của EU.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị làm lạnh vận hành bằng điện có chức năng bán hàng trực tiếp

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/167, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Thông báo này áp dụng cho điện lưới vận hành

thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp, bao gồm cả thiết bị được bán để làm lạnh cho các mặt hàng không phải là thực phẩm. Thông cáo này không áp dụng cho:

a) thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp chỉ được cung cấp bởi các nguồn năng lượng không phải là điện;

b) các bộ phận ở xa, chẳng hạn như bộ ngưng tụ, máy nén hoặc bộ ngưng tụ nước, mà tủ điện từ xa cần được kết nối để hoạt động;

c) thiết bị lạnh chế biến thực phẩm có chức năng bán hàng trực tiếp;

d) các thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp đã được kiểm tra và phê duyệt cụ thể để bảo quản thuốc hoặc các mẫu khoa học;

e) thiết bị làm lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp không có hệ thống tích hợp để sản xuất làm lạnh và hoạt động bằng cách dẫn khí lạnh được tạo ra bởi bộ làm lạnh không khí bên ngoài; điều này không bao gồm tủ điều khiển từ xa cũng như không bao gồm máy bán hàng tự động làm lạnh loại 6, như được định nghĩa trong Bảng 5 của Phụ lục III;

f) tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp, tủ thổi, thiết bị ngưng tụ và thiết bị làm lạnh quá trình như được định nghĩa trong Communique về Yêu cầu thiết kế sinh thái đối với tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp, tủ thổi, thiết bị ngưng tụ và thiết bị làm lạnh quy trình (SGM: 2020/3) được công bố trên Công báo ngày 5 / 9/2020 và được đánh số 31235.

g) thiết bị bảo quản rượu và quầy bar nhỏ.

Các yêu cầu tại điểm 1 và điểm 3 (ı) của Phụ lục II không áp dụng cho:

a) thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp không sử dụng chu trình làm lạnh nén hơi;

b) thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp để bán và trưng bày thực phẩm sống, chẳng hạn như thiết bị lạnh để bán và trưng bày cá và động vật có vỏ sống, bể cá và bể nước lạnh;

c) xà lách trộn;

d) các quầy phục vụ theo chiều ngang với bộ lưu trữ tích hợp được thiết kế để làm việc ở nhiệt độ vận hành lạnh;

e) tủ góc, tủ cong và tủ dạng băng chuyền;

f) máy bán hàng tự động được thiết kế để làm việc ở nhiệt độ hoạt động đông lạnh;

g) quầy cá phục vụ với đá vảy.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của Thông cáo này là thiết lập các yêu cầu về thiết kế sinh thái để đưa ra thị trường hoặc đưa vào phục vụ các thiết bị lạnh vận hành bằng điện có chức năng bán hàng trực tiếp, bao gồm thiết bị làm lạnh được bán cho các mặt hàng không phải là thực phẩm liên quan đến việc thực hiện Quy định về thiết kế sinh thái các sản phẩm liên quan đến năng lượng (2009/125 / EC) được đăng trên Công báo số ngày 07/10/2010 và số 27722; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa.

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi nó được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Thông cáo này sẽ có hiệu lực vào ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 01 tháng 3 năm 2021; Luật liên quan sẽ có hiệu lực trong phạm vi hài hòa với luật của EU.

Sản phẩm điều chỉnh: Chế độ chờ, tắt và nối mạng mức tiêu thụ điện của thiết bị điện và điện [...] gia dụng và văn phòng

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/168, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Communique này bao gồm các thiết bị điện và điện tử gia dụng và văn phòng có trong Phụ lục-I. Thông báo này sẽ không áp dụng cho các thiết bị điện và điện tử gia dụng và văn phòng được bán trên thị trường với nguồn điện bên ngoài điện áp thấp để hoạt động như dự định.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục tiêu của Communique này là thiết lập các yêu cầu về thiết kế sinh thái liên quan đến chế độ chờ và tắt, và chế độ chờ nối mạng, mức tiêu thụ điện của thiết bị điện và điện tử và thiết bị văn phòng trên thị trường để thực hiện Quy định về Yêu cầu thiết kế sinh thái đối với các sản phẩm liên quan đến năng lượng (2009/125 / EC) đăng trên Công báo ngày 07/10/2010 và 27722; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi nó được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01/3/2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 01 tháng 3 năm 2021; Luật liên quan sẽ có hiệu lực trong phạm vi hài hòa với luật của EU.

Sản phẩm điều chỉnh: Yêu cầu về thiết kế sinh thái đối với máy tính và máy chủ máy tính

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/169, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Thông báo này sẽ áp dụng cho các sản phẩm sau đây có thể được cấp nguồn trực tiếp từ nguồn điện xoay chiều (AC) bao gồm thông qua nguồn điện bên ngoài hoặc bên trong:

a) máy tính để bàn;

b) máy tính để bàn tích hợp;

c) máy tính xách tay (bao gồm máy tính bảng, máy tính bảng và máy khách mỏng di động);

d) máy khách mỏng để bàn;

e) máy trạm;

f) máy trạm di động;

g) máy chủ quy mô nhỏ.

Thông báo này sẽ không áp dụng cho các nhóm sản phẩm sau:

a) máy chơi game;

b) các trạm cập cảng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của Thông cáo này là thiết lập các yêu cầu về thiết kế sinh thái để đưa máy tính vào thị trường và các yêu cầu cung cấp thông tin sản phẩm bổ sung của các sản phẩm này liên quan đến việc thực hiện Quy định về Thiết kế sinh thái của các sản phẩm liên quan đến năng lượng (2009/125 / EC) được đăng trên Công báo số ngày 07/10/2010 và số 27722; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi nó được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 01/3/2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 01 tháng 3 năm 2021; Luật liên quan sẽ có hiệu lực trong phạm vi hài hòa với luật của EU.

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn năng lượng cho các thiết bị làm lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp

1. Thông báo số: G/TBT/N/TUR/170, ngày 26 tháng 02 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Điện thoại: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: benan.akbas@sanayi.gov.tr; sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Thông lệ này áp dụng cho các thiết bị làm lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp. Thông cáo này không áp dụng cho:

1. Thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp chỉ được cung cấp bởi các nguồn năng lượng không phải là điện;

2. thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp không sử dụng chu trình làm lạnh nén hơi;

3. các bộ phận từ xa, chẳng hạn như bộ ngưng tụ, máy nén hoặc bộ ngưng tụ nước, mà một tủ từ xa cần được kết nối để hoạt động;

4. thiết bị lạnh chế biến thực phẩm có chức năng bán hàng trực tiếp;

5. thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp đã được kiểm tra và phê duyệt cụ thể để bảo quản thuốc hoặc mẫu khoa học;

6. thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp để bán và trưng bày thực phẩm sống, chẳng hạn như thiết bị lạnh để bán và trưng bày cá và động vật có vỏ sống, bể cá và bể nước lạnh;

7. xà lách trộn;

8. quầy phục vụ ngang với bộ lưu trữ tích hợp được thiết kế để làm việc ở nhiệt độ vận hành lạnh;

9. thiết bị lạnh có chức năng bán hàng trực tiếp không có hệ thống tích hợp để sản xuất và chức năng làm lạnh bằng cách dẫn khí lạnh được tạo ra bởi bộ làm lạnh không khí bên ngoài; cái này không bao gồm tủ điều khiển từ xa cũng như không bao gồm các máy bán hàng tự động được làm lạnh loại 6, như đã định nghĩa trong Phụ lục IV, Bảng 4;

10. tủ góc, cong và carousel;

11. máy bán hàng tự động được thiết kế để làm việc ở nhiệt độ hoạt động đông lạnh;

12. quầy phục vụ cá với đá vảy;

13. tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp, tủ thổi, thiết bị ngưng tụ và thiết bị làm lạnh quá trình như được định nghĩa trong Communique về Yêu cầu thiết kế sinh thái đối với tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp, tủ thổi, thiết bị ngưng tụ và thiết bị làm lạnh quy trình (SGM: 2020/3) được công bố trên Công báo ngày 5 / 9/2020 và được đánh số 31235;

14. thiết bị bảo quản rượu và quầy bar nhỏ.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của Thông cáo này là thiết lập các yêu cầu đối với việc ghi nhãn và cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm đối với các thiết bị lạnh vận hành bằng điện có chức năng bán hàng trực tiếp, bao gồm các thiết bị được bán để làm lạnh cho các mặt hàng không phải là thực phẩm liên quan đến việc thực hiện Quy định về Thiết lập Khung Ghi nhãn Năng lượng (2017/1369 / EU) được công bố trên Công báo ngày… /… /… và được đánh số… ...; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ môi trường; Sự hài hòa

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi nó được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 1 tháng 3 năm 2021; Thông cáo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Ngày 01 tháng 3 năm 2021; Luật liên quan sẽ có hiệu lực trong phạm vi hài hòa với luật của EU.

Lượt xem: 306