Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 4/2021 (13 tin) 13/05/2021 In trang

Quốc gia: BAHRAIN

Sản phẩm điều chỉnh: Túi nhựa sử dụng một lần

1. Thông báo số: G/TBT/N/BHR/596, ngày 01 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp, Thương mại & Du lịch

- ĐT: +973 17574881

- Fax: +973 17530730

- Email: bsmd@moic.gov.bh.

- Trang web: http://www.moic.gov.bh

3. Mô tả nội dung: Mục đích là cấm túi nhựa sử dụng một lần ở thị trường Bahrain, miễn trừ túi đựng rác, túi dùng cho y tế và túi được sản xuất để xuất khẩu từ Vương quốc Bahrain.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, bảo vệ đời sống, sức khỏe của động vật hoặc thực vật và bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng sau khi xuất bản trong Chính thức.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm nhựa

1. Thông báo số: G/TBT/N/BHR/597, ngày 01 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp, Thương mại & Du lịch

- ĐT: +973 17574881

- Fax: +973 17530730

- Email: bsmd@moic.gov.bh.

- Trang web: http://www.moic.gov.bh

3. Mô tả nội dung: Đây là bản cập nhật cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều chỉnh việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng các sản phẩm nhựa, bằng cách quy định những yêu cầu về môi trường.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, bảo vệ đời sống, sức khỏe của động vật hoặc thực vật và bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng sau khi xuất bản trong Chính thức.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HÀN QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/959, ngày 06 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, Heungdoek-gu Cheongju-si.

- ĐT: (+82) 43 719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung:

- Đối với việc đăng ký cơ sở thực phẩm nước ngoài, tài liệu chứng minh rằng doanh nghiệp sản xuất được chấp thuận, đăng ký và kê khai phải đệ trình luật thực phẩm liên quan của nước xuất khẩu.

- Cả nhà nhập khẩu và nhà điều hành cơ sở thực phẩm nước ngoài đều có thể đăng ký gia hạn đăng ký cơ sở thực phẩm nước ngoài.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị laser cầm tay

1. Thông báo số: G / TBT / N / KOR / 961, ngày 06 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS)

- 93, Isu-ro, Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 27737

- ĐT: (+82) 43 870 5452

- Fax: (+82) 43 870 5677

- E-mail: Consumer1@korea.kr

- Trang web: http://www.kats.go.kr

3. Mô tả nội dung: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật liên quan từ con trỏ laser và đồ chơi cho hàng gia dụng laser xách tay (dải bước sóng: 400-700 nm), và điều chỉnh đầu ra chùm tia laze ở mức 2 hoặc thấp hơn. Ngoại trừ cho công nghiệp hoặc kinh doanh, hiệu suất, sử dụng quân sự và các sản phẩm hoặc hàng gia dụng do các luật khác trong nước quản lý. Ghi nhãn cảnh báo và biện pháp phòng ngừa, tuân thủ quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế (KS C IEC 60825-1).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Kiểm soát an toàn thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 8 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 02 năm 2022.

7. Ngày lấy ý kiến cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: INDONESIA

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm đồng - thanh, que và định hình

1. Thông báo số: G/TBT/N/IDN/132, ngày 01 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp

- Jl. Gatot Subroto Kav. Tầng 52 - 53, 12, Jakarta 12950 - Indonesia

- Điện thoại: + (62-21) 5274385, 5255509

- Bản fax: + (62-21) 5274385

- Trang web: http://ilmate.kemenperin.go.id/

3. Mô tả nội dung: Quy định tất cả các thanh bằng đồng được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu, phân phối và tiếp thị trong nước phải đáp ứng các yêu cầu SNI. Do đó, nhà sản xuất các sản phẩm phải tuân thủ các yêu cầu được chứng minh có chứng chỉ sản phẩm để sử dụng dấu SNI. Chứng chỉ sản phẩm sử dụng dấu SNI sẽ được cấp bởi cơ quan đã được KAN công nhận và được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bổ nhiệm thông qua kiểm tra sự phù hợp của chất lượng sản phẩm với các yêu cầu SNI.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 04 tháng 2 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ khi thông qua.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: SINGAPORE

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống: dán nhãn cấp dinh dưỡng

1. Thông báo số: G/TBT/N/SGP/59, ngày 01 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế, Ban nâng cao sức khỏe.

- Trang web: https://www.sfa.gov.sg/legislation

- Email: Nutri-Grade@hpb.gov.sg

3. Mô tả nội dung: Quy định ghi nhãn dinh dưỡng mới có tên " Nutri-Grade" cho đồ uống Nutri-Grade được bán tại Singapore từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. Dấu hiệu Nutri-Grade sẽ là bắt buộc đối với đồ uống Nutri-Grade được xếp loại "C" hoặc "D" theo hệ thống phân loại Nutri-Grade. Các lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các quảng cáo liên quan đến đồ uống Nutri-Grade xếp loại "D".

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Ăn nhiều đường có liên quan đến tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các quốc gia hành động để giảm lượng đường tiêu thụ của mỗi cá nhân đến mức thấp nhất có thể, nói rằng "về mặt dinh dưỡng, mọi người không cần bất kỳ loại đường nào trong chế độ ăn uống của họ ". Các biện pháp mới nhằm giúp người tiêu dùng xác định đồ uống có nhiều đường và chất béo bão hòa hơn và có nhiều thông tin hơn và để giảm ảnh hưởng của quảng cáo đến sở thích của người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 30 tháng 6 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị và dụng cụ cấp nước

1. Thông báo số: G/TBT/N/SGP/60, ngày 08 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Nước Quốc gia.

          - 40 Scotts Road, 15-01 Tòa nhà Môi trường Singapore 228231

- Điện thoại: (65) 9744 0299

- E-mail: tan_kai_rong@pub.gov.sg

3. Mô tả nội dung: Các yêu cầu về hiệu quả sử dụng nước tối thiểu đối với phụ kiện và thiết bị nước thường được sử dụng từ năm 2009, nhằm mục đích giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng hóa sáng suốt và khuyến khích nhà cung cấp giới thiệu vào thị trường các sản phẩm tiết kiệm nước hơn, các yêu cầu về hiệu quả sử dụng nước tối thiểu sau đây sẽ là bắt buộc đối với ba loại thiết bị thương mại thường được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi:

a) ≤ 8,0 lít nước trên kilogam đối với máy vắt của máy giặt cửa trước và cửa trên;

b) ≤ 2,4 lít nước trên mỗi giá đối với máy rửa bát âm tủ và máy rửa bát có máy hút mùi

c) ≤ 11,0 lít nước mỗi phút đối với máy phun rửa áp lực cao.

Đối với ba loại thiết bị thương mại này, chỉ những kiểu máy đáp ứng tối thiểu các yêu cầu về hiệu quả sử dụng nước sẽ được phép cung cấp, trưng bày hoặc quảng cáo để bán hoặc cung cấp tại Singapore. Theo đó, các mô hình sẽ cần phải được đăng ký trước khi được chào bán, trưng bày hoặc quảng cáo để bán hoặc cung cấp ở Singapore.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng:

Tiêu thụ nước ở khu vực phi sinh hoạt chiếm khoảng 45% tổng lượng nước sử dụng ở Singapore, và ước tính sẽ tăng lên khoảng 60% trong dài hạn. Để thúc đẩy bảo tồn nước trong khu vực phi nội địa, Singapore hiện đang áp dụng một loạt các biện pháp về quản lý hiệu quả nước. Các kế hoạch cho những người sử dụng nước lớn, các kế hoạch khuyến khích để tạo điều kiện cho các dự án sử dụng nước hiệu quả cũng như xuất bản các tiêu chuẩn hiệu quả nước và hướng dẫn thực hành tốt nhất.

Sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý để đạt được tiến bộ hơn nữa trong việc bảo tồn nước và đảm bảo sử dụng nước bền vững trong lĩnh vực phi sinh hoạt. Do đó, nước tối thiểu các yêu cầu về hiệu quả sẽ được yêu cầu đối với ba loại các thiết bị thương mại thường được sử dụng. Chỉ những kiểu máy đáp ứng được lượng nước tối thiểu các yêu cầu về hiệu quả sẽ được phép cung cấp, quảng cáo để bán tại Singapore.

5. Ngày dự kiến thông qua: Sẽ được công bố trước ngày có hiệu lực.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Quốc gia: THỔ NHĨ KỲ

Sản phẩm điều chỉnh: Dán nhãn lốp xe

1. Thông báo số: G/TBT/N/ TUR /181, ngày 01 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp và Công nghệ

- Mustafa Kemal Mah. Dumlupinar Bulvari, Eskişehir Yolu 2151.

- ĐT: +90 (312) 201 60 82

- Số fax: +90 (312) 219 68 64

- E-mail: sumeyye.sabanci@sanayi.gov.tr

3. Mô tả nội dung: Quy chuẩn này áp dụng cho lốp C1, lốp C2 và lốp C3 mà được đưa ra thị trường. Các yêu cầu đối với lốp xe được áp dụng sau khi thử nghiệm phù hợp với phương pháp đo hiệu suất của những lốp xe đó.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Quy định này thiết lập một khuôn khổ để cung cấp các thông tin về các thông số của lốp xe thông qua việc dán nhãn để cho phép người dùng cuối đưa ra thông tin sự lựa chọn khi mua lốp xe, nhằm mục đích tăng độ an toàn, bảo vệ sức khỏe và hiệu quả kinh tế và môi trường của vận tải đường bộ, bằng cách thúc đẩy lốp xe tiết kiệm nhiên liệu, bền lâu và an toàn với độ ồn thấp.

5. Ngày đề xuất thông qua: Quy định sẽ được thông qua khi được công bố.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 5 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: Ngày 16 tháng 4 năm 2021.

Quốc gia: TRUNG QUỐC

Sản phẩm điều chỉnh: Da giày

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1587, ngày 08 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường

- ĐT: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, thử nghiệm các phương pháp và đánh giá về độ an toàn của giày dép. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho giày dép làm bằng các vật liệu khác nhau. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho giày dép trẻ em và giày bảo hộ lao động hoặc ủng.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: UGANDA

Sản phẩm điều chỉnh: Chất làm trắng sữa

1. Thông báo số: G / TBT / N / UGA / 1291, ngày 06 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Lô 2-12 ByPass Link, Bweyogerere, Kampala, Uganda

- ĐT: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và các phương pháp kiểm tra chất làm trắng sữa.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày lấy ý kiến cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: VIỆT NAM

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị truy nhập vô tuyến hoạt động ở băng tần RLAN 5 GHz

1. Thông báo số: G/TBT/N/VNM/191, ngày 06 tháng 4 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thông tin và Truyền thông

- 18 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội, Việt Nam

- ĐT (84-24) 38226580

- Fax: (84-24) 39437328

- Email: dxbinh@mic.gov.vn; ngochai@mic.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy nhập vô tuyến điện thiết bị hoạt động ở băng tần RLAN 5 GHz dựa trên ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI). Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu về truy cập vô tuyến đối với 5 GHz RLAN.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Yêu cầu về an toàn và chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2021.

7. Ngày lấy ý kiến cuối cùng: Ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Lượt xem: 332