Tin cảnh báo TBT

Bản tin TBT tháng 7 (37 tin) 19/08/2021 In trang

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 7/2021 (37 tin)

Quốc gia: BRAZIL (06 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Đồng hồ đo nước uống lạnh và nước nóng

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1202, ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia - INMETRO

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Sắc lệnh sửa đổi phê duyệt kỹ thuật đo lường Quy định và các phụ lục về đồng hồ đo nước uống lạnh và nước nóng.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Đồng hồ đo được sử dụng để đo mức tiêu thụ nước uống lạnh và nước nóng phải đáp ứng các thông số kỹ thuật đặt ra. Xem xét pháp lý quốc tế về đo lường (OIML) và các hành vi quy chuẩn cần ưu tiên tính cạnh tranh, chính sách của ngoại thương và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế tương đương. Ngoại trừ đồng hồ dành cho việc đo nước nóng trên 40 ºC và đồng hồ nước uống lạnh có tốc độ dòng chảy danh định lớn hơn 15m³/h. Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 7 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1203, ngày 07 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan quản lý y tế Brazil (ANVISA)

- Điện thoại: + (55) 61 3462.5402

- Trang web: www.anvisa.gov.br

3. Mô tả nội dung: Dự thảo nhằm quy định các thiết bị y tế được quản lý và thống nhất hệ thống nhận dạng duy nhất của thiết bị y tế.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi có thể áp dụng: Hệ thống nhận dạng duy nhất của thiết bị y tế nhằm mục đích cung cấp hệ thống đơn giản và nhận dạng toàn cầu thiết bị y tế thông qua phân phối và sử dụng, yêu cầu nhãn thiết bị để chấp nhận một số nhận dạng thiết bị toàn cầu duy nhất, được thể hiện bằng nhận dạng tự động thu thập dữ liệu, phiên dịch có thể đọc được dựa trên tiêu chuẩn; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 06 tháng 9 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Công cụ đo lường

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1211, ngày 13 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia - INMETRO

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật về công cụ đo lường cho các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất các công cụ đo lường được sự cho phép ban hành phù hợp thay cho xác minh ban đầu.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các hành vi quy phạm dưới nghị định. Nhằm mục đích cập nhật và củng cố các hành vi quy định, loại bỏ các quy định lỗi thời đã hết tác dụng trong thời gian hoặc nhu cầu không thể được xác định. Do đó, hàng tồn kho và sự phức tạp của quy định các quy trình sẽ được giảm bớt. Sự cần thiết phải thực hiện xác minh ban đầu của phép đo các công cụ trước khi được cung cấp; yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 18 tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 18 tháng 7 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Quạt bàn, tường, bệ và bộ tuần hoàn không khí

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1214, ngày 14 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia - INMETRO

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas (21-5564) Trang: 1/2

3. Mô tả nội dung: Củng cố sự phù hợp các yêu cầu đánh giá đối với quạt bàn, tường, bệ và bộ phận tuần hoàn không khí.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Quy định nhu cầu sửa đổi và hợp nhất các hành vi quy phạm dưới nghị định. Nhằm mục đích cập nhật và củng cố các hành vi điều chỉnh, loại bỏ các quy định lỗi thời đã hết tác dụng đúng lúc hoặc không xác định được nhu cầu. Do đó, hàng tồn kho và mức độ phức tạp của các quy trình quản lý sẽ được giảm bớt. Cập nhật và mở rộng phạm vi đánh giá sự phù hợp đối với quạt bàn, tường, bệ và bộ tuần hoàn không khí cho các nhà phân phối; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 02 tháng 8 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 02 tháng 8 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Sản phẩm điều chỉnh: Cà phê rang

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1217, ngày 26 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm - MAPA.

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Quy định thời hạn 75 ngày về chứng nhận Quy chuẩn kỹ thuật đối với cà phê rang xay.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thiết lập Quy chuẩn kỹ thuật của cà phê rang, thiết lập tiêu chuẩn với yêu cầu nhận dạng và chất lượng, lấy mẫu, phương thức nộp và đánh dấu hoặc dán nhãn; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày áp dụng đề xuất: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 05 tháng 10 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Máy bơm ly tâm

1. Thông báo số: G / TBT / N / BRA / 1218, 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Viện Đo lường Chất lượng và Công nghệ Quốc gia - INMETRO

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Sắc lệnh về đo lường số 319 nhằm củng cố sự phù hợp yêu cầu đánh giá đối với máy bơm ly tâm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Nhằm mục đích cập nhật và củng cố các hành vi quy định, loại bỏ các quy định lỗi thời hoặc nhu cầu không thể được xác định. Do đó, hàng tồn kho và sự phức tạp của quy định các quy trình sẽ được giảm bớt. Sự cần thiết phải xác định các mức hiệu quả năng lượng tối thiểu của động cơ điện ba pha rôto cảm ứng lồng sóc, sản xuất trên toàn quốc hoặc được nhập khẩu, để thương mại hóa hoặc sử dụng ở Brazil. Cần thiết lập hiệu suất tối thiểu và các yêu cầu an toàn đối với tất cả các máy bơm và máy bơm ly tâm.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 02 tháng 8 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 2 tháng 8 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: HÀN QUỐC (01 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Dược phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / KOR / 983, ngày 13 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm.

- 187 Osongsaengmyeong2-ro, Osong-eup, Heungdoek-gu Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28159, Hàn Quốc.

- ĐT: (+82) 43-719-1564

- Fax: (+82) 43-719-1550

- Email: intmfds@korea.kr

- Trang web: www.mfds.go.kr

3. Mô tả nội dung: Để đảm bảo hệ thống quản lý an toàn dược phẩm bằng cách đưa ra khuôn khổ pháp lý để thực hiện thanh tra từ xa đối với các nhà sản xuất dược phẩm nước ngoài, nhập khẩu khi kiểm tra tại chỗ không thể thực hiện được trong tình huống như đại dịch covid-19. Để làm rõ trách nhiệm đối với việc cố ý bỏ qua các tác dụng phụ của dược phẩm và đưa ra các hình phạt đối với các nhà sản xuất dược phẩm nước ngoài, nhập khẩu.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để điều chỉnh những bất cập hiện tại, bảo vệ về sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: HOA KỲ (03 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống mạch nha

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1750, ngày 16 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp TBT của WTO Hoa Kỳ.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Quy định và xuất bản các quy tắc cần thiết để thực hiện các quy định của Bộ luật.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 01 tháng 8 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Quản lý sản phẩm và ghi nhãn

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1751, ngày 16 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp TBT của WTO Hoa Kỳ.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Thông báo này đề xuất bãi bỏ và thay thế các quy định hiện hành cho biểu tượng tái chế, ban hành các quy định mới cho sản phẩm tiêu dùng có bổ sung thủy ngân, ghi nhãn và ban hành các quy định mới cho việc tái chế thiết bị điện tử hiện có.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn,Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ uống có cồn

1. Thông báo số: G / TBT / N / USA / 1752, ngày 16 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Điểm hỏi đáp TBT của WTO Hoa Kỳ.

- Email: usatbtep@nist.gov

3. Mô tả nội dung: Các quy tắc đề xuất là kết quả của việc xem xét toàn diện chương theo chu kỳ đánh giá thường xuyên bốn năm đối với đồ uống có cồn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: Ngày 01 tháng 8 năm 2021.

Quốc gia: ISRAEL (01 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Chất thải nguy hại

1. Thông báo số: G / TBT / N / ISR / 1214, ngày 16 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

 

- Bộ kinh tế và công nghiệp

- ĐT: + (972) 74 750 2236

- E-mail: Yael.Friedgut@economy.gov.il

3. Mô tả nội dung: Dự thảo chính sách mới về "Chính sách Nhập khẩu Chất thải Nguy hại". Mục đích của chính sách được thông báo là để cấp Giấy phép nhập khẩu chất thải nguy hại như sau:

- Cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về loại, lắp ráp và cách thức của xử lý chất thải nguy hại nhập khẩu.

- Nhà máy xử lý, muốn nhập khẩu chất thải phải xuất trình tất cả những gì cần thiết giấy phép xử lý chất thải nguy hại, bao gồm cả giấy phép độc hại theo Luật Vật liệu Nguy hiểm.

- Yêu cầu lượng chất thải nguy hại còn sót lại hoặc được tạo ra sau thu hồi và chuyển đến bãi chôn lấp, không vượt quá 25% lượng nhập khẩu vật chất.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: LIÊN MINH CHÂU ÂU (01 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc trừ sâu

1. Thông báo số: G / TBT / N / EU / 825, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Châu Âu

- Số fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chế quy định sự chấp thuận của hoạt chất cypermethrin. Tuy nhiên, phải bao gồm một số điều kiện nhất định và hạn chế đối với việc phun ngoài trời để đảm bảo mức độ bảo vệ cần thiết cho sinh vật sống dưới nước và động vật chân đốt không gồm ong. Các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có được ủy quyền có chứa cypermethrin sẽ được xem xét trong phù hợp với các điều kiện và hạn chế được đặt ra trong đạo luật này. Các điều kiện và các hạn chế dựa trên đánh giá đầu tiên về chất được sử dụng như một hoạt chất thuốc trừ sâu ở EU.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định của EU liên quan đến việc các sản phẩm phải bảo vệ thực vật, phải chứng minh được rằng chất đó không gây hại cho sức khoẻ con người, sức khỏe động vật hoặc môi trường. Các tiêu chí được phải được đánh giá và phê duyệt.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: NHẬT BẢN (02 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Dược phẩm sinh học

1. Thông báo số: G / TBT / N / JPN / 705, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

- Fax: (+81 3) 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN

3. Mô tả nội dung: Yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học phải là khi thử nghiệm về độc tính bất thường không có bất thường độc tính.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để thiết lập tiêu chuẩn cho quá trình sản xuất, đặc tính, chất lượng, bảo quản và các loại dược phẩm khác mà phải chú ý đặc biệt đến đạt được sức khỏe cộng đồng và vệ sinh (Sản phẩm sinh học); Khác

5. Ngày đề xuất thông qua: Vào tháng 9 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Vào tháng 9 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Dược phẩm phóng xạ

1. Thông báo số: G / TBT / N / JPN / 704, ngày 15 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

- Fax: (+81 3) 5501 8343

- E-mail: enquiry@mofa.go.jp

- https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/JPN

3. Mô tả nội dung: Yêu cầu tối thiểu đối với dược phẩm phóng xạ sẽ được sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn cho dược phẩm phóng xạ mới được phê duyệt.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Để thiết lập các tiêu chuẩn cho quá trình sản xuất, đặc tính, chất lượng, bảo quản và những loại thuốc khác phải được chú ý đặc biệt để bảo vệ sức khỏe và an toàn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Cùng ngày với việc phê duyệt nêu trên thuốc phóng xạ.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Cùng ngày với việc phê duyệt nêu trên thuốc phóng xạ.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: OMAN (01 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử

1. Thông báo số: G / TBT / N / OMN / 442, ngày 13 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Thương mại & Công nghiệp

- P.O. Hộp: 550, Mã bưu chính: 113

- ĐT: + (968) 2481 3832

- Fax: + (968) 2471 5992

- E-mail: nepic@moci.gov.om

- Trang web: http://www.mocioman.gov.om

3. Mô tả nội dung: Chỉ thị Châu Âu nêu rõ một số nguy cơ các chất trong thiết bị viễn thông và thiết bị y tế phải tuân theo các giới hạn đặt ra.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 6 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: PHILIPPINES (01 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị y tế

1. Thông báo số: G / TBT / N / PHL / 258, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Sở Y tế

- Email: mccmatienzo@fda.gov.ph; cdrrhr-prsd@fda.gov.ph

- www.fda.gov.ph

3. Mô tả nội dung: Nhằm hướng dẫn các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, các nhà phân phối và tất cả các bên liên quan khác liên quan đến danh sách các thiết bị y tế được phân loại để giúp xác định cho việc cấp phép Giấy chứng nhận thông báo thiết bị y tế.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày xuất bản trên một tờ báo lưu hành chung.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày sau khi xuất bản trên một tờ báo lưu hành chung.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: RWANDA ( 06 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Bột chuối

1. Thông báo số: G / TBT / N / RWA / 469, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban tiêu chuẩn Rwanda

- KK 15 Rd, 49 P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

- ĐT: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, lấy mẫu và các phương pháp thử đối với bột chuối xanh/ chưa chín dùng cho người hoặc sử dụng khác trong ngành công nghiệp thực phẩm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; yêu cầu chất lượng, giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Phụ gia thực phẩm - Muối mỏ

1. Thông báo số: G / TBT / N / RWA / 472, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban tiêu chuẩn Rwanda

- KK 15 Rd, 49 P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

- ĐT: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, lấy mẫu và các phương pháp thử nghiệm đối với muối mỏ được sử dụng như một thành phần để chế biến thêm trong công nghiệp thực phẩm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; yêu cầu chất lượng, giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Trà xanh có hương vị

1. Thông báo số: G / TBT / N / RWA / 475, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban tiêu chuẩn Rwanda

- KK 15 Rd, 49 P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

- ĐT: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp kiểm tra hương vị trà xanh của Camellia sinensis. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chè xanh không có hương liệu hoặc chè xanh để xử lý thêm như khử caffein.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; yêu cầu chất lượng; giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Gel siêu âm y tế

1. Thông báo số: G / TBT / N / RWA / 477, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban tiêu chuẩn Rwanda

- KK 15 Rd, 49 P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

- ĐT: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, lấy mẫu và các phương pháp kiểm tra gel siêu âm y tế.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; yêu cầu chất lượng; giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Keo dán gỗ

1. Thông báo số: G / TBT / N / RWA / 479, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban tiêu chuẩn Rwanda

- KK 15 Rd, 49 P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

- ĐT: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử đối với keo gốc casein dùng để dán gỗ vào gỗ. Nó không bao phủ các chất kết dính casein đã nấu chín.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; yêu cầu chất lượng, giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Khăn giấy y tế

1. Thông báo số: G / TBT / N / RWA / 498, ngày 29 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ban tiêu chuẩn Rwanda

- KK 15 Rd, 49 P.O.BOX 7099, Kigali, Rwanda

- ĐT: +250 788303492

- Email: info@rsb.gov.rw

- Trang web: www.rsb.gov.rw

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với khăn giấy y tế được cung cấp ở dạng cuộn được sử dụng trong y tế các cơ sở.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng và ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; yêu cầu chất lượng, giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: THÁI LAN (02 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Thép dẹt cán nóng dùng cho kết cấu máy

1. Thông báo số: G / TBT / N / THA / 624, ngày 02 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp

- ĐT: (662) 202 3504, 202 3523

- Fax: (662) 202 3511, 354 3041

- E-mail: thaitbt@tisi.mail.go.th

- Trang web: http://www.tisi.go.th

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định thép dẹt cán nóng để sử dụng kết cấu máy để phù hợp với tiêu chuẩn cho thép phẳng cán nóng cho sử dụng kết cấu máy. Tiêu huẩn bao gồm thép phẳng cán nóng cho máy, thép không hợp kim và thép hợp kim.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bàn là điện

1. Thông báo số: G / TBT / N / THA / 625, ngày 02 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công nghiệp

- ĐT: (662) 202 3504, 202 3523

- Fax: (662) 202 3511, 354 3041

- E-mail: thaitbt@tisi.mail.go.th

- Trang web: http://www.tisi.go.th

3. Mô tả nội dung: Dự thảo quy định bàn ủi điện phải phù hợp với tiêu chuẩn cho các thiết bị điện gia dụng và tương tự. Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: THỤY SĨ (02 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Các chất và chế phẩm nguy hiểm

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHE / 260, ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG)

- Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Bern;

- RRM@bag.admin.ch; www.bag.admin.ch

- tbt@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Các quy định kỹ thuật về phân loại, ghi nhãn và bao bì của các chất và chế phẩm sẽ được cập nhật và do đó điều chỉnh cho phù hợp với kỹ thuật tiến bộ ở EU.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Các yêu cầu về an ninh quốc gia; thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; sự bảo vệ về sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; bảo vệ môi trường; sự hài hòa; giảm thương mại rào cản và tạo thuận lợi cho thương mại.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 9 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 3 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Đồ chơi

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHE / 261, ngày 22 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (BAG)

- Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Bern;

- RRM@bag.admin.ch; www.bag.admin.ch

- tbt@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

3. Mô tả nội dung: Thông báo sửa đổi sắc lệnh đồ chơi của Thụy Sĩ phù hợp với những sửa đổi mới nhất của Nghị viện Châu Âu về sự an toàn của đồ chơi. Đặc biệt, các thay đổi: Yêu cầu đối với nước hoa gây dị ứng, giá trị giới hạn cho các hóa chất được sử dụng trong một số đồ chơi, thích ứng với các phát triển kỹ thuật và khoa học liên quan đến di cư giới hạn cho nhôm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phù hợp hơn với Chỉ thị Châu Âu về sự an toàn của đồ chơi, thông tin người tiêu dùng, dán nhãn; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, giảm các rào cản thương mại và tạo điều kiện buôn bán.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 30 tháng 6 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 8 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: TRUNG QUỐC (03 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Máy lọc nước

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1607, ngày 09 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Trung tâm Thông báo và Hỏi đáp Quốc gia của WTO / TBT của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- ĐT: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT.

3. Mô tả nội dung: Quy định hiệu suất nước tối thiểu cho phép giá trị và cấp, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với máy lọc nước. Áp dụng cho các máy lọc nước quy mô nhỏ sử dụng nước máy thành phố hoặc cung cấp nước tập trung khác dưới dạng nước thô và thẩm thấu ngược hoặc lọc nano màng lọc như bộ phận lọc chính cho các hộ gia đình hoặc những nơi tương tự. Không áp dụng cho máy lọc nước quy mô lớn với chiều dài hoặc chiều rộng hoặc chiều cao ≥ 2000 mm, trọng lượng ≥ 100 kg, và lưu lượng lọc nước ≥ 3 L / phút.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ môi trường.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Mỹ phẩm dành cho trẻ em

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1615, ngày 23 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia.

- ĐT: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT.

3. Mô tả nội dung: Tài liệu này tiêu chuẩn hóa việc sản xuất và vận hành mỹ phẩm trẻ em để đảm bảo an toàn cho mỹ phẩm trẻ em.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Máy tạo chất khử trùng bằng clo điôxít

1. Thông báo số: G / TBT / N / CHN / 1614, ngày 15 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường.

- ĐT: +86 10 57954633/57954627

- E_mail: tbt@customs.gov.cn

- https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT.

3. Mô tả nội dung: Yêu cầu về nguyên liệu thô, yêu cầu kỹ thuật, phạm vi áp dụng, phương pháp áp dụng, phương pháp kiểm tra, vận chuyển và lưu trữ, bảng tên và hướng dẫn vận hành, và các thông báo cho clo dioxide khử trùng máy phát điện. Có thể áp dụng cho máy phát điện sản xuất chất khử trùng dioxidochlorine bằng phản ứng hóa học.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa được xác định.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Chưa được xác định.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Chưa được xác định.

Quốc gia: UKRAINE (01 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Sản phẩm hữu cơ

1. Thông báo số: G / TBT / N / UKR / 197, ngày 21 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Verkhovna Rada của Ukraine.

- http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71793

3. Mô tả nội dung: Quy định tạm thời cho phép các thực thể kinh doanh bán các sản phẩm nông nghiệp là sản phẩm hữu cơ và sử dụng dòng chữ "sản phẩm hữu cơ" trong tên sản phẩm và nhãn hiệu.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Nhằm ngăn chặn việc ngừng buôn bán các sản phẩm hữu cơ trên lãnh thổ của Ukraine; Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 14 tháng 7 năm 2021.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực:  Vào ngày sau ngày xuất bản.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: Không áp dụng.

Quốc gia: UGANDA (01 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Bơ ca cao cho ngành mỹ phẩm

1. Thông báo số: G / TBT / N / UGA / 1361, ngày 26 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Lô 2-12 ByPass Link, Khu Công nghiệp và Kinh doanh Bweyogerere, P.O. Hộp 6329, Kampala, Uganda.

- ĐT: + (256) 4 1733 3250/1/2

- Số fax: + (256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Trang web: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Quy định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử bơ cacao cho ngành mỹ phẩm.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Thông tin đến người tiêu dùng, ghi nhãn; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và sự bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 11 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: VIỆT NAM ( 06 tin)

Sản phẩm điều chỉnh: Hàng hóa nhập khẩu

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 194, ngày 02 tháng 7 năm 2021

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Tài chính

- 28Tran Hung Dao Str., HoanKiem Dist, Hà Nội, Việt Nam

- ĐT: +84 422202828

- Trang web: http://www.mof.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Quy định cơ chế quản lý, phương pháp, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng (Hàng hóa loại 2 theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa); về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu

chịu sự kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm. Quy định này không áp dụng đối với các mặt hàng nhập khẩu chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa vừa phải kiểm dịch, vừa phải kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm; nguyên liệu sản xuất thuốc, thuốc chữa bệnh cho người và thú y, ma túy.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Cuối tháng 7 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 01 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Đèn pha phương tiện giao thông đường bộ

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 195, ngày 13 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ giao thông vận tải

- 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà nội.

- ĐT: 04.3768 4838

- Fax: 04.3768 4840

- E-mail: tbtgtvt@vr.org.vn

- Trang web: http://www.tbt-bgtvt.vn/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định việc thử nghiệm

đặc tính quang học của đèn pha cho các phương tiện giao thông đường bộ. Áp dụng cho các cơ sở nhập khẩu và sản xuất đèn pha; cơ sở nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định, chứng nhận chất lượng đèn pha và kỹ thuật an toàn.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 9 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày ban hành.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 45 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc nghiên cứu tương đương sinh học

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 203, ngày 28 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Y tế Việt Nam

- 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

- ĐT: + (84 24) 37366483

- Fax: + (84 24) 38234758

- Email: cqldvn@moh.gov.vn

- Trang web: https://dav.gov.vn/

3. Mô tả nội dung: Quy định về thuốc nghiên cứu tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký nghiên cứu tương đương sinh học để tiếp thị ủy quyền tại Việt Nam. Áp dụng đối với các thành phần hoạt chất hoặc dạng bào chế chung có chứa hoạt chất phải có tương đương sinh học nghiên cứu báo cáo khi đăng ký ủy quyền tiếp thị tại Việt Nam; các thuốc hóa học có hệ thống tác dụng sau khi được hấp thụ vào hệ tuần hoàn cơ thể.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Khác.

5. Ngày đề xuất thông qua: Ngày 01 tháng 10 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Ngày 01 tháng 4 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thiết bị theo dõi tàu cá

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 196, ngày 14 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Số 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

- ĐT: (+ 84-24) 37245374

- Fax: (+ 84-24) 37345120

- Trang web: http://tongcucthuysan.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về theo dõi tàu cá thiết bị chỉ định các tiêu chí chất lượng và điều kiện sử dụng để theo dõi tàu cá các thiết bị. Áp dụng cho các cá nhân và tổ chức liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, chứng nhận chất lượng, quản lý và sử dụng định vị thiết bị truyền dữ liệu vị trí qua vệ tinh lắp đặt trên tàu cá.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 12 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 12 năm 2021.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Chất nổ TNP1

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 197, ngày 22 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công Thương

- 25 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

- ĐT: 84 (0) 4 22218312

- Email: khoadd@moit.gov.vn

- Trang web: http: //atmt.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu thông số kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và biện pháp quản lý đối với thuốc nổ TNP. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vật liệu nổ TNP1 trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 11 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 7 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thuốc nổ nhũ tương số lượng lớn đóng gói

1. Thông báo số: G / TBT / N / VNM / 198, ngày 22 tháng 7 năm 2021.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Công Thương

- 25 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

- ĐT: 84 (0) 4 22218312

- Email: khoadd@moit.gov.vn

- Trang web: http: //atmt.gov.vn

3. Mô tả nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu thông số kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và biện pháp quản lý đối với nhũ tương số lượng lớn chất nổ trong gói. Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến Thuốc nổ nhũ tương số lượng lớn đóng gói trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách, nơi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người, yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 11 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Tháng 7 năm 2022.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Lượt xem: 307