Tin cảnh báo TBT

BẢN TIN CẢNH BÁO TBT THÁNG 11/2020 (14 tin) 13/11/2020 In trang

Quốc gia: Brazil

Sản phẩm điều chỉnh: Máy chém quy định

1. Thông báo số: G/TBT/N/BRA/1098, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cơ quan Viễn thông Quốc gia - ANATEL

- Điện thoại: + (55) 21 2145.3817

- Email: barreirastecnicas@inmetro.gov.br

- Trang web: www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas

3. Mô tả nội dung: Đề xuất bãi bỏ, sửa đổi quy phạm do Cơ quan ban hành (Máy chém theo quy định).

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của cuộc tham vấn cộng đồng là để đánh giá sự cần thiết hoặc bãi bỏ một số điều khoản quy định mà phạm vi không được bao gồm trong các sáng kiến ​​khác của Chương trình nghị sự về quy định cho hai năm 2019-2020

5. Ngày áp dụng đề xuất: Không áp dụng.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Không áp dụng.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: ngày 0 4 tháng 01 năm 2021.

Quốc gia: Liên minh Châu Âu

Sản phẩm điều chỉnh: Mỹ phẩm

1. Thông báo số: G/TBT/N/EU/757, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Ủy ban Châu Âu

- Fax: + (32) 2 299 80 43

- E-mail: grow-eu-tbt@ec.europa.eu

- Trang web: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo biện pháp được yêu cầu ban hành lệnh cấm sử dụng như các chất thành phần mỹ phẩm được phân loại là chất gây ung thư, gây đột biến hoặc độc hại cho tái sản xuất (CMR) theo Quy định do Ủy ban Ủy quyền (EU) 2020/217, đã được thông qua dựa trên Quy chế CLP và sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Việc thông qua của dự thảo Quy định này cần phản ánh trong Quy định về Mỹ phẩm phân loại CMR mới được cung cấp bởi Quy định được ủy quyền của Ủy ban (EU) 2020/217, để đảm bảo tính chắc chắn về mặt pháp lý và mức độ bảo vệ sức khỏe con người.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: quý 2 năm 2021.

6. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí chính thức của

liên minh châu Âu.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Tanzania

Sản phẩm điều chỉnh: Thịt băm nhỏ

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/484, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với thịt băm dùng cho người

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Sản phẩm điều chỉnh: Thịt xông khói

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/485, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm tra thịt xông khói.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 01 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Thịt thỏ (thân thịt và phần cắt)

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/486, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp kiểm tra đối với thịt thỏ (thân thịt và các vết cắt) dành cho người

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 1 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Ham

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/487, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với giăm bông. Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm được xử lý và có thể được hun khói hoặc nấu chín, tẩm gia vị và / hoặc hương liệu.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 1 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bột hỗn hợp ngô sắn

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/488, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bột tổng hợp ngô sắn dùng cho người

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày dự kiến ​​thông qua: tháng 1 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Bột kê sắn

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/489, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bột tổng hợp kê sắn dùng cho người.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 1 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Khoai tây chiên bán khô nấu sẵn (matobolwa)

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/490, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với khoai tây chiên bán khô đã nấu chín trước (Matobolwa) dùng cho người

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 1 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Sắn khô dạng viên

1. Thông báo số: G/TBT/N/KOR/922, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với sắn viên khô.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 1 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Sản phẩm điều chỉnh: Mật ong không biết mùi

1. Thông báo số: G/TBT/N/TZA/492, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục tiêu chuẩn Tanzania

3. Mô tả nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với mật ong không đốt do phân họ Meliponinae thuộc các chi Melipona, Scaptotrigona và Trigona sản xuất dùng cho người trực tiếp.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: tháng 1 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 6 tháng kể từ ngày thông qua.

7. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Uganda

Sản phẩm điều chỉnh: Mayonnaise

1. Thông báo số: G/TBT/N/UGA/1257, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Cục tiêu chuẩn quốc gia Uganda

- Plot 2-12 ByPass Link, Bweyogerere Industrial and Business Park P.O. Box 6329 Kampala, Uganda

- Tel: +(256) 4 1733 3250/1/2

- Fax: +(256) 4 1428 6123

- E-mail: info@unbs.go.ug

- Website: https://www.unbs.go.ug

3. Mô tả nội dung: Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp thử đối với mayonnaise dùng cho người.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng.

5. Ngày đề xuất thông qua: Tháng 2 năm 2021.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: Khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Quốc gia: Đan Mạch

Sản phẩm điều chỉnh: Tiêu hủy chồn và lệnh cấm tạm thời nuôi chồn

1. Thông báo số: G/TBT/N/DNK/104, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

2. Cơ quan chịu trách nhiệm:

- Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch

- Slotsholmsgade 12, DK-1216 Copenhagen K

- ĐT: +45 38 14 21 42

- E-mail: mfvm@mfvm.dk

- Địa chỉ trang web: https://en.mfvm.dk/

3. Mô tả nội dung: Dự thảo luật liên quan đến một luật mới xác định lệnh cấm tạm thời đối với việc nuôi nhốt chồn, bao gồm các yêu cầu về việc tiêu hủy tất cả chồn, vốn không có trong các hạn chế của luật khác.

4. Mục tiêu, cơ sở lý luận và bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp áp dụng: Mục đích của luật là ngăn chặn sự lây lan COVID-19 giữa chồn vì lợi ích sức khỏe cộng đồng. Vào giữa tháng 6, các trang trại nuôi chồn hương đầu tiên ở Bắc Jutland được phát hiện bị nhiễm COVID-19, và vi rút này đã lây lan sang hơn 200 trang trại trên khắp Jutland, và theo khuyến cáo của cơ quan thú y và y tế, chính phủ đã quyết định vào ngày 1 tháng 10. Năm 2020 tiêu hủy tất cả các thuyền viên bị nhiễm bệnh cũng như các thuyền viên trong bán kính 7,8 km. Các cơ quan y tế đánh giá rằng việc tiếp tục nuôi chồn hương trong thời kỳ dịch COVID-19 đang diễn ra dẫn đến nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả khả năng ngăn ngừa COVID-19 bằng vắc-xin. Điều này được nêu trong đánh giá rủi ro của Statens Serum Institut vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 đối với sức khỏe con người khi tiếp tục chăn nuôi chồn hương. Cũng có vẻ như việc tiếp tục sinh sản chồn trong thời kỳ dịch bệnh kéo theo G / TBT / N / DNK / 104 - 2 - nguy cơ tái phát đáng kể sự lây lan bệnh truyền nhiễm giữa chồn và người như ở Tây Đan Mạch năm 2020. Viện Huyết thanh đánh giá rằng điều này kéo theo một nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, cả do dẫn đến gánh nặng bệnh tật lớn hơn cho con người và thực tế là một ổ chứa vi rút lớn trong chồn làm tăng nguy cơ đột biến vi rút mới mà vắc xin không cung cấp sự bảo vệ tối ưu. Tổ chức Huyết thanh tuyên bố đánh giá rằng khả năng miễn dịch của bầy đàn có được thông qua tiêm phòng hoặc do nhiễm trùng kết thúc, về tổng thể, có thể bị suy yếu hoặc không có, và nó cũng phải dẫn đến sự suy giảm đáng kể khả năng duy trì kiểm soát dịch bệnh ở Đan Mạch. Theo đánh giá rủi ro, Statens Serum Institut đã phát hiện ra một đột biến, cụm 5, mà các nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm cho thấy đã làm giảm độ nhạy đối với các kháng thể trung hòa. Có nguy cơ một đột biến mới phát sinh mà các ứng cử viên vắc xin hiện tại không cung cấp sự bảo vệ tối ưu. Trên cơ sở này, người ta đề xuất rằng tất cả chồn trong các trang trại nuôi chồn của Đan Mạch phải được tiêu hủy (bao gồm cả con giống) và phải ngừng sản xuất, bao gồm cả việc phục hồi chồn mới, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chính phủ Đan Mạch muốn sử dụng thủ tục khẩn cấp do tình hình nghiêm trọng và khó lường mà đại dịch COVID-19 gây ra cho sức khỏe con người. Chính phủ đã quyết định vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 rằng tất cả chồn ở Đan Mạch phải được tiêu hủy càng sớm càng tốt vì lợi ích sức khỏe cộng đồng. Quyết định được đưa ra sau khi các cơ quan y tế đệ trình một bản đánh giá rủi ro, trong đó nhấn mạnh rằng sự hiện diện của chồn ở Đan Mạch tự nó tạo thành nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng của vắc-xin phòng chống COVID-19 trong tương lai trong tình hình hiện tại; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

5. Ngày đề xuất thông qua: Chưa xác định.

6. Ngày đề xuất có hiệu lực: 60 ngày sau khi công báo của chính phủ Israel.

7. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Lượt xem: 313